Tips vid årsskiftet

Här har vi samlat några guider som du kan ha nytta av i samband med årsskiftet:

Bokföring

Skapa nytt räkenskapsår

Låsning av period

Exportera SIE-fil

Importera SIE-fil

Förenklat årsbokslut

Fakturering

Inventering av lager

Bokför utgående kundfakturor (kontantmetoden)

Leverantör

Bokför utgående leverantörsfakturor (kontantmetoden)

Lön

Kontrolluppgifter

Rapportering till FORA

Aktuella belopp 2019

Nollställ lönetotaler inför årets första lönekörning

Karensavdrag

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)