Nyheter i version 2018.1.100

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan version 2017.2.100 som släpptes under hösten 2017.

Versionen är särskilt viktig för dig som kör lön då den innehåller rutiner för 2017 års kontrolluppgifter och skattetabeller för 2018. Även du som berörs av de nya reglerna för växa-stöd behöver installera och köra version 2018.1.100. Du som kör Lön Plus och ska göra ett semesterårsbyte i samband med årsskiftet behöver också installera denna version för att kunna ta fram underlag för semesterberäkningen. Du kan läsa mer om detta samt övriga nyheter längre ner.

Allmänt

Statusändringar i BL Byråstöd

Du som kör BL Byråstöd har sedan tidigare kunnat öppna aktuellt företag i BL Administration inifrån BL Byråstöd. Nu har vi kommunikation åt båda hållen och du kan göra statusändringar för de olika uppdrag och tjänster du lagt upp i BL Byråstöd inifrån BL Administration. För att komma åt att ändra status klickar du på Byråstödsikonen allra högst upp i programmet. Du kan också gå via Allmänt-fliken för att hitta Byråstödsikonen, men om du står på någon av de andra flikarna kommer statusfönstret att känna av det och föreslå uppdrag/tjänster utifrån den aktiva fliken. Med hjälp av pilarna kan välja andra uppdrag/tjänster än de som föreslås. Alla uppdrag/tjänster som finns upplagda inne i byråstödet för det aktuella företaget finns att välja på och perioder, regler för deadlines och valbara statusar hämtas också från BL Byråstöd.

Statusförändring BL Byråstöd

Här kan du läsa mer om Statusändringar i BL Byråstöd.

Koppling till Digitala Företaget

Sedan några veckor tillbaka är kopplingen mellan BL Administration och Digitala Företaget igång. Genom att klicka på Digitala Företaget-ikonen uppe i menyn kan du koppla ihop företag du har i BL Administration med företag du som redovisningsbyrå administrerar i administrationsverktyget. Det är också via knappen du skickar över data till ekonomiöversiken i kundens app.

df-knappen

Här kan du läsa mer om Kopplingen med Digitala Företaget.
Här kan du läsa mer/beställa om Digitala Företaget.

BL Integration

BL Administration i molnet kan med hjälp av API:er kopplas ihop, integreras, med andra system. Antalet integratörer som använder API:erna kommer att öka succesivt då det är flera av dem som i detta nu gör anpassningar för detta.

För att ansluta mot en redan befintlig integration väljer du Arkiv – BL Integration. Under förutsättning att det aktuella företaget har databasen i molnet kommer du att komma åt att välja de integratörer du vill skapa en koppling mot.

Här kan du läsa mer om BL Integration.
Här kan du läsa mer om BL Administartion i molnet.

BL Fakturaflöde

Från och med version 2018.1.100 öppnar vi upp tjänsten BL Fakturaflöde för alla som vill. Med BL Fakturaflöde hanterar du inkommande och/eller utgående e-fakturor från dina leverantörer och/eller till dina kunder. För att kunna skicka och ta emot e-fakturor krävs att du finns med i en katalog över sändare och mottagare i en e-fakturaväxel. Inställningarna för detta görs i företagsuppgifterna för Fakturering eller Leverantörsreskontran (Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering/Leverantörsgreskontra – EFH Elektronisk fakturahantering – fliken BL Fakturaflöde).

BL Fakturaflöde

BL Fakturaflöde är en tilläggstjänst där du debiteras transaktionsvis i efterskott. Priset för BL Fakturaflöde är 2,50 kr per inkommande eller utgående e-faktura. Kontakta oss om du vill lägga till tjänsten.

Här kan du läsa mer om BL Fakturaflöde.

Lön

Kontrolluppgifter inkomståret 2017

Versionen hanterar kontrolluppgifter för inkomståret 2017. Kontrolluppgifterna gör du efter att du registrerat samtliga löner för året. Du väljer själv om du gör dem innan eller efter den första lönekörningen i januari 2018.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Kontrolluppgifter.

Sista dag för inlämning av kontrolluppgifter är 31 januari 2018.

Skattetabeller inkomståret 2018

Skattetabellerna för inkomståret 2018 är inlagda i programmet från och med denna version.

Nytt prisbasbelopp

Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt till 45 500 kr. I och med att prisbasbeloppet höjs för 2018 påverkas även traktamenten då dessa bygger på basbeloppet. De nya beloppen är (2017 års belopp inom parantes):

 • Traktamente heldag 230 kr (220 kr)
 • Traktamente halvdag 115 kr (110 kr)
 • Nattraktamente 115 kr (110 kr)

Även traktamentesreduceringar påverkas av det nya prisbasbeloppet och dessa belopp gäller (2017 års belopp inom parantes):

 • Reducering för frukost, lunch och middag 207 kr (198 kr)
 • Lunch och middag 161 kr (154 kr)
 • Lunch eller middag 80 kr (77 kr)
 • Frukost 46 kr (44 kr)

På befintliga företag behöver du justera beloppen på dina lönearter som hanterar traktamenten och traktamentesreduceringar (id 301-303 och 330-332, om du använt våra standardlönearter).

Nya förmånsvärden

Skatteverket har beräknat kostförmånsvärdena för 2018. De nya beloppen är (2017 års belopp inom parantes):

 • Frukost 47 kr (45 kr)
 • Lunch/middag 94 kr (90 kr)
 • Helt fri kost 235 kr (225 kr)

På befintliga företag behöver du justera beloppen på dina lönearter som hanterar förmåner (id 420-422 om du använt våra standardlönearter).

Växastöd för fler företagsformer

Riksdagen har beslutat att även aktiebolag och handelsbolag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer för första gången. Sedan tidigare har enskilda näringsidkare rätt till växa-stöd för den först anställde. Reglerna träder i kraft för aktiebolag och handelsbolag från 1 januari 2018 men omfattar även anställningar som påbörjats mellan 1 april och 31 december 2017.

Reglerna innebär att du bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) enligt socialavgiftslagen på den ersättning som betalas till din första anställda medarbetare. För personer födda 1937 och tidigare behöver du inte betala några avgifter alls. Anställer du fler personer betalar du vanlig arbetsgivaravgift för dem. För att uppfylla kraven ska anställning pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller bara den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Du kan få stödet under högst tolv månader.

För den första anställda redovisas underlaget för arbetsgivaravgifterna i ruta 57 i skattedeklarationen. Arbetsgivaravgiften redovisas i ruta 58. Under förutsättning att du gör nödvändiga inställningar i programmet hanteras detta automatiskt. Inställningarna gör du på anställdakortet för den först anställda.

Växastöd

Du måste själv hålla reda på när du tillämpat växa-stödet i 12 månader, som är den maximala tiden, och därefter ta bort markeringen om Växa-stöd på din anställda.

Här kan du läsa mer om hur du hanterar Växa-stöd vid förstagångsanställning.

Kommande lönerader

En ny funktion för att registrera lönerader som automatiskt hämtas upp i nästa lönekörning finns inlagd under Uppläggning – Kommande lönerader. Funktionen är dels tänkt att använda i kommande integrationer som ska generera lönetransaktioner i BL Lön eller BL Lön Plus. I BL Lön Plus används den dessutom för att reglera semester om man exempelvis tagit ut fler semesterdagar under året än vad man tjänat in (gäller sammanfallande intjänande- och semesterår) samt för utbetalning av sparade semesterdagar som inte lägre får sparas och semestertillägg på rörliga delar (gäller sammanfallande intjänande- och semesterår).

Du kan dessutom använda dig av funktionen om du i förväg vill registrera något (egna lönearter) som hanteras i samband med nästa lönekörning. Dessa kommer sedan att falla ut automatisk när du registrerar en lön för en anställd, eller skapar en löneperiod om du kör semesterhanteringen i BL Lön Plus.

kommande lönerader

Här kan du läsa mer om Kommande lönerader.

Byte av semesterår

I BL Lön Plus har vi gjort om och utökat funktionaliteten för byte av semesteravtal med ett antal utskrifter du har användning av i samband med ett nytt semesterår. Funktionen hittar du liksom tidigare under Aktivitet – Årsrutiner – Byte av semesterår.

Byte av semesterår

Innan du genomför bytet av semesterår bör du ta ut de dokument som kan genereras:

 • Sammanställning semesteravtal – Här ser du de olika parametrarna som gäller för de olika semesteravtal som finns upplagda under Uppläggning – Avtal – Semesteravtal.
 • Sammanställning semesteravtal anställda – Här visas de förutsättningar som gäller för respektive anställd, dvs valt semesteravtal samt de parametrar som gäller för respektive person.
 • Semesterberäkning – I semesterberäkningen kan du se hur programmet har räknat fram semestern för respektive anställd. Hur beräkningen har skett beror på inställningarna på de anställda samt valt semesteravtal.
 • Beräkningsunderlag – Här ser du varifrån de belopp och siffror som används i semesterberäkningen kommer. Upplysningar att tänka på inför, eller efter semesterårsbytet visas också i detta dokument. Bland annat antalet dagar som får/inte får sparas, om äldre sparade dagar är på väg att förfalla samt om det finns ej utbetalda tillägg på rörliga delar.
 • Beräkningsformler – Här finns de formler som används vid semsterberäkningen i klartext.
 • Semesterskuldslista – Visar semesterskulden till de anställda och totalt
 • Semesterbesked – En sammanställning av semesterberäkningen som kan skickas ut till de anställda.

För att genomföra bytet av semesterår klickar du sedan på knappen Byte av semesterår, Eventuellet kvarvarande semesterdagar flyttas då över som betalda och nya dagar fylls på enligt beräkningen som gjorts.

Här kan du läsa mer om Byte av semesterår.

Sammanfallande intjänande- och semesterår

För dig som kör BL Lön Plus och har sammanfallande intjänande- och semesterår är det viktigt att du inför semesterårsbytet ser till att lägga in ingångsvärden för eventuellt uttagen semester innan semesterhanteringen aktiverades. Detta eftersom programmet annars inte kan ta hänsyn till de uttagna dagarna och dess värde vid beräkning av semsterskulden. För att lägga in ingångsvärden för uttagen semester väljer du Aktivitet – Ingångsvärden lön  – fliken Semester. Klicka sedan på knappen Semestergrundande frånvaro och ange det antal dagar den anställde tagit ut innan semesterhanteirngen i BL Lön Plus påbörjades. Om intjänandeåret och semesteråret är sammanfallande kommer du få ange det totala värdet av den uttagna semestern. Notera att beloppet som anges ska vara inklusive semestertillägget.

Ingångsvärden uttagen semester

Här kan du läsa mer om Sammanfallande intjänande- och semesterår.

Nya blankettmallar för lönebesked

I versionen skickar vi med ett antal ytterligare mallar för lönebesked. Dessa finns att välja under Arkiv – Blanketter – Välj ny mall. Bland annat finns ytterligare en variant med en kalender. De nya lönebeskeden heter:

 • Lonebesked_kalender_2
 • Lonebesked_semester_1
 • Lonebesked_semester_2

Här kan du läsa mer om Blanketter.