Debiteringsunderlag

Du kan begränsa debiteringsunderlaget genom att göra vissa urval.

  • Medarbetare
  • Kund
  • Arbetskoder
  • Kst/Kb/Projekt – Kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.
  • Ansvarig – Välj mellan ansvariga medarbetare.
  • SQL – Om du vill skriva ut ett mer specifikt debiteringsunderlag så kan du gör detta genom att ange en SQL-fråga. Läs mer om detta under urval vid listutskrifter.
  • Datum

Du kan också bocka för om du vill skriva ut en kund per sida eller ett projekt per sida.

Tid - Alternativ för utskrift debiteringsunderlag

Via knappen Inställningar kan du göra ytterligare utskriftsinställningar.