Återställ debiterade tidstransaktioner

Om du av misstag debiterat tidstransaktioner kan du återställa dessa så att de åter blir odebiterade. Du når den här funktionen via Aktivitet – Återställ debiterade tidstransaktioner.

Genom att ange det ordernummer du vill återföra så hamnar de tidstransaktioner som ingick i denna order åter som odebiterade och du kan göra ändringar av dessa tider om så behövs.

Tid-återställ deb tidstrans

Tänk på att om du skrivit ut och uppdaterat fakturan så finns den kvar i reskontran i BL Fakturering även efter återställningen och måste krediteras eller tas bort där. Har du även automatisk uppdatering till BL Bokföring så måste även den verifikationen tas bort.