Karensavdrag i BL Lön

Från och med 1 januari 2019 är karensdagen ersatt med ett karensavdrag. I BL Lön (lilla lön) innebär det några nya lönearter och ett nytt sätt att registrera sjuklön.

Klicka här för att se vad som gäller för BL Lön Plus

  • Nya lönearter
  • Konstanter
  • Rörliga lönedelar (GL)
  • Exempel Månadslön
  • Exempel Timlön

Nya lönearter

Du behöver importera några nya lönearter för att få de rätta formlerna så att karensavdraget kan beräknas korrekt och automatiskt.

  • 263 – Karensavdrag månadslön
  • 264 – Karensavdrag timlön
  • 274 – Sjukavdrag/timme, dag -14 (månadslön)
  • 275 – Sjuklön/timme, dag -14 (månadslön)

För att få in de nya lönearterna i löneprogrammet går du via Uppläggning – Lönearter – Mer – Importera lönearter och väljer sedan respektive löneart enligt nedan. Löneart 274 och 275 kan namnändras (det gäller även egna lönearter), men om ni hellre vill importera dessa måste ni ge de importerade lönearterna andra id-nr. Det spelar ingen roll vilka nummer ni väljer, huvudsaken är att ni vet vilka lönearter ni ska använda vi sjukfrånvaro.

 

Konstanter

Det är viktigt att konstanten K7 (Uppläggning – Anställda – välj anställd – fliken Lön och skatt – Konstanter för användning i formler på lönearter) är ifylld för att karensavdraget ska kunna beräknas.

 

Exempel månadslön

De nya karensreglerna innebär att den anställde får både sjuklön och sjukavdrag från dag ett, första sjukdomstimmen.  Det du även ska tänka på är att karensavdraget är ett stycke, inte timmar eller dagar.

Anna är sjuk totalt 2 dagar

Om Anna däremot är sjuk del av dag, tex. 4 timmar, ser registreringen ut så här:

Karensavdraget kommer alltid att vara ett helt stycke när man registrerar lönearten för karensavdrag och i Annas fall är det totalt 854,88 kronor. Däremot får ett karensavdrag aldrig vara högre än vad den totala sjuklönen är. Vid sjuk del av dag måste därför karensavdraget justeras manuellt. I det här fallet blev den totala sjuklönen 427,44 kronor och därför justeras karensavdraget till samma summa.

 

Exempel timlön

De nya karensreglerna innebär att den anställde får både sjuklön och sjukavdrag från dag ett, första sjukdomstimmen.  Det du även ska tänka på är att karensavdraget är ett stycke, inte timmar eller dagar.

Anna är sjuk totalt 2 dagar

Eftersom den anställde, enligt de nya karensreglerna, får sjuklön från dag ett så ska även ett karensavdrag göras.

Om Anna däremot är sjuk del av dag, tex. 4 timmar, ser registreringen ut så här

Karensavdraget kommer alltid att vara ett helt stycke när man registrerar lönearten för karensavdrag och i Annas fall är det totalt 1073,73 kronor. Däremot får ett karensavdrag aldrig vara högre än vad den totala sjuklönen är. Vid sjuk del av dag måste därför karensavdraget justeras manuellt. I det här fallet blev den totala sjuklönen 536,88 kronor och därför justeras karensavdraget till samma summa.

 

Om en anställd tillfälligt ändrar sysselsättningsgrad

Om en anställd tillfälligt ändrar sysselsättningsgrad, till exempel på grund av partiell föräldraledighet, kan sysselsättningsgraden behöva justeras för att korrekt karensavdrag ska beräknas.  Antingen genom att ändra konstanten K7 för de med timlön eller genom att använda konstanten SSG (SK%) på anställdakortet. Uppläggning – Anställda – välj anställd – Fliken Lön och skatt – Konstanter för användning i formler på lönearter.

Anställda med månadslön

Om en anställd med månadslön ändrar sysselsättningsgrad ska karensavdragen normalt beräknas på den nya sysselsättningsgraden. Om ändrad sysselsättningsgrad beror på t ex partiell föräldraledighet ska ni behålla månadslönen i K1 och lägga till ett värde på sysselsättningsgraden på konstanten SSG (SK%) (detta visar sysselsättningsgrad i %). Kom också ihåg att registrera frånvaron, t ex föräldraledighet. Konstanten SSG% hittar du på anställdakortet under konstanter (se nedan).

Anställda med timlön

Om anställda med timlön ändrar sysselsättningsgrad kan ni ändra veckoarbetstiden i konstanten K7. Eller, om ni vill ha kvar den konstanten för andra beräkningar, så lägger ni till SSG (SK%) på samma sätt som ovan. I sådana fall måste ni även lägga till SK% i formeln för karensavdrag på löneart 264 och multiplicera det med K7.

 

Rörliga lönedelar (GL)

Om en anställd har rörliga lönedelar, t ex provision, som ska ligga till grund för sjuklön och karensavdrag kan detta anges på anställdakortet (konstanten Rörliga lönedelar – GL). Se också över era formler för sjuklön om ni använder denna konstant. Rörliga lönedelar beräknas som ett snitt där det är lämpligt att kolla 1-3 månader bakåt. I vissa fall kan en längre jämförelsetid behövas, t ex om de rörliga lönedelarna varierar kraftigt. Läs mer om hur du ändrar i formler under ”Löneavtal” ovan.

Månadslön

För anställda med månadslön ska GL anges som ett genomsnitt per månad. Ändring i formeln måste göras för att programmet ska ta hänsyn till detta.

Timlön

För den med timlön anges GL som ett snitt per timme. Ändring i formeln måste göras för att programmet ska ta hänsyn till detta.