När du har skapat kopplingen mellan din kunds molndatabas och app är nästa steg att återrapportera i ekonomiöversikten.

Gör så här:

  1. Nästa gång du klickar på knappen får du välja vilket intervall du vill återrapportera för. Vi rekommenderar att du tar från räkenskapsårets första månad fram till den månad du vill rapportera för. Om du vill se själv hur det ser ut i kundens app loggar du in i administrationsverktyget och väljer kunden och sen Rapporter i menyn.
  2. Om du även vill att kunden ska se en pdf av t.ex. resultat- och/eller balansrapport skapar du rapporterna i BL Administration och laddar upp dem under Rapportdelen i administrationsverktyget. Läs mer om det under avsnittet PDF-rapporter här.