Lönejournal

När du registrerat löner för en period ska lönerna uppdateras till lönehistoriken. I samband med det skrivs en lönejournal ut och om du har automatisk uppdatering till BL Bokföring så bokförs även lönerna.

När du har uppdaterat lönerna för en löneperiod kommer fönstret Alternativ för utskrift journal nedan och du har möjlighet att skriva ut lönejournalen.

Lon_utskr_lonejournal1

Om du har ställt in i företagsuppgifterna att du vill ha automatuppdatering till bokföring kommer journalen att också ha verifikationsnummer. Nedan ser du ett exempel på en lönejournal.

Lon_utskr_lonejournal2