Kontantlista

Kontantlistan visar vilka löner som ska betalas ut kontant. Du ges alltid möjlighet att skriva ut kontantlistan i samband med att du uppdaterar en lön. Om du vill skriva ut en banklista i efterhand kan du göra det enligt nedan.

Arbetsgång

  1. Välj Utskrift – Kontantlista.
  2. Välj Utbetalningsdatum och sen knappen OK.
  3. Om du har valt att förhandsgranska utskriften kan du där skriva ut den på knappen Utskrift eller spara som en pdf-fil via knappen PDF.