Arbetsschema

Om du använder semesterhantering/Lön Plus ska alla anställda ha ett arbetsschema. Arbetsscheman ska därför skapas för alla varianter av arbetstider som finns på företaget. Med hjälp av arbetsschemat beräknas sysselsättningsgrad, veckoarbetstid, semesterfaktor med mera. I programmet följer det med ett färdigt arbetsschema för heltid, 8 timmar, måndag till fredag. Du kan själv skapa egna arbetsscheman som sträcker sig från en till sex veckor.

Du når uppläggningen av arbetsschema via Uppläggning – Arbetsschema.

I schemavyn kan du antingen lägga till, redigera eller ta bort scheman. Dessutom är det här du kopplar scheman till dina anställda.

Observera att du inte kan ta bort eller redigera ett schema som används på en anställd.

Arbetsgång

  1. Välj Uppläggning – Arbetsschema och klicka på knappen Nytt schema.
  2. Skriv in ett namn på schemat och ange från vilket datum det ska gälla. Startdatum för alla scheman ska alltid vara på en måndag. Ange det datum som kan vara det tidigaste för schemat. När du sedan väljer ett schema på en anställd väljer du från när schemat gäller för den specifika personen. Det är då viktigt att ange korrekt datum eftersom programmet beräknar genomsnittlig sysselsättningsgrad för anställda som har bytt arbetsschema, och därmed även sysselsättningsgrad under intjänandeåret för semestern.
  3. Ange Antal veckor för perioden och skriv in hur många timmar den anställde ska arbeta per dag. Utifrån detta beräknar programmet genomsnittlig veckoarbetstid i dagar och timmar. När du skriver in hur många timmar och dagar de som är heltidsanställda normalt arbetar (enligt arbetstidslagen 40 timmar per vecka), kan programmet också Aktuell sysselsättningsgrad och Semesterfaktor.

    Om du inte kan ange specifika timmar för de olika veckodagarna, men känner till sysselsättningsgraden finns möjlighet att ange genomsnittlig veckoarbetstid i dagar och veckor för schemat manuellt. Detta kräver dock att du inte lagt in timmar på någon av veckodagarna. 

  4. Om arbetstiden är intermittent markerar du rutan för Intermittent arbetstid. Intermittent arbetstid kan både gälla heltids- och deltidsanställda och innebär att de jobbar oregelbundet vad gäller antal timmar per dag, och ej nödvändigtvis måndag till fredag.
  5. När du är klar klickar du på OK.
  6. När du lagt upp de arbetsscheman som förekommer i företaget ska de knytas till de anställda. Detta görs genom att du markerar en anställd i listan och väljer Koppla schema. Du får då ange från vilket datum schemat gäller för den anställda. Det går också att gå via Uppläggning – Anställda – fliken Lön och Skatt på respektive anställd. frö att koppla ett arbetsschema.