Ackumulatorer

Genom att lägga upp egna ackumulatorer kan du själv välja vad du vill ska ackumuleras för de anställda. Programmet ackumulerar automatiskt kontant bruttolön, avdragen preliminärskatt och förmåner för alla anställda. Genom funktionen med egna löneackumulatorer kan du summera andra uppgifter, tex sparade övertidstimmar eller underlag för semesterlöneberäkning.

  1. Välj Uppläggning – Ackumulatorer i den neddragna menyn.
  2. Välj Ny.
  3. Ange ett id och ett namn (använd KMP som id för komptid om du använder Lön Plus). Du kan sedan välja om du vill att antal eller belopp ska ackumuleras. Antal är det antal du anger i löneregistreringen. Belopp är radtotalen i löneregistreringen. Nollställ vid nytt löneår innebär att ackumulatorn kommer att nollställas tillsammans med bruttolön, preliminärskatt och förmåner. Detta sker när du registrerat och uppdaterat alla löner för det aktuella året och det är dags att byta till ett nytt löneår. Detta sker genom att du väljer Aktivitet – Årsrutiner – Skapa nytt löneår. Om du inte markerar rutan Nollställ vid nytt löneår kommer ackumulatorn att fortsätta att ackumulera värden till antal och/eller belopp. Vill du nollställa en sådan ackumulator måste du vid en lönekörning använda lönearten med ett minustecken före antal eller belopp.
  4. Nästa steg är att knyta ackumulatorn till en viss löneart. Välj Uppläggning – Lönearter och redigera den löneart du vill ska påverka ackumulatorn. På fliken Fackavgift och ackumulatorer väljer du antingen knappen Ackumulator (Ack 1-5) för att välja ur listan eller så skriver du id-numret direkt i någon av rutorna.
  5. Sedan måste ackumulatorn kopplas till den anställde. Välj Uppläggning – Anställda och välj att redigera den anställde. Välj fliken Semester och ackumulatorer. Välj knappen Ackumulator (Ack 1-5) för att välja ur listan eller skriv id-numret i rutan direkt till höger om Ackumulator 1. I de två rutorna till höger om id-numret kommer du sedan att se vad som ackumuleras på antal respektive belopp.
  6. Nu kommer löneackumulatorn att räknas upp efter varje lönekörning då lönearten har använts på en viss anställd. Observera att ackumulatorerna inte skrivs ut på alla typer av lönebesked. Välj något av de lönebesked som heter Lonebesked_3 upp till Lonebesked_6 för att få ut summeringen vid varje löneregistrering. Detta gör du under Arkiv – Blanketter genom att ställa dig på raden för Lönebesked och klicka på knappen Välj ny mall. Om du inte vill använda någon av dessa mallar för lönebesked kan du utgå från en befintlig mall och själv lägga till fält för ackumulatorer. Läs mer här om hur du redigerar blanketter.
  7. Om du vill ändra en ackumulator på en löneart eller på en anställd, måste en omuppdatering av lönetotalerna göras efter ändringen. Det gör du under Aktivitet – Omuppdatering lönetotaler. Välj hela året som intervall. Läs mer om omuppdatering av lönetotaler här.

Om du har kopplat en ackumulator till en anställd, ser du det ackumulerade saldot direkt i löneregistreringen när du valt anställd.