Växa-stöd vid förstagångsanställning

Växa-stöd är en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna som du kan få för den först anställda i företaget. Reglerna infördes för enskild näringsidkare 1 januari 2017 och för aktiebolag och handelsbolag 1 januari 2018. Reglerna gäller anställningar påbörjade efter 31 mars året innan reglerna införs för respektive företagsform.

Från 1 augusti 2019 gäller att man kan få växastödet i 24 månader (istället för 12). De nya reglerna gäller anställningar som påbörjats 1 mars 2018 och senare.

Reglerna innebär att du bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) enligt socialavgiftslagen på den ersättning som betalas till din första anställda medarbetare. Anställer du fler personer betalar du vanlig arbetsgivaravgift för dem.

För att uppfylla kraven ska anställning pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller bara den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Du kan få stödet under högst tolv månader.

Under förutsättning att du gjort nödvändiga inställningar (läs mer nedan) kommer programmet att hantera detta automatiskt.

Arbetsgång

  1. Till att börja med behöver du göra inställningen för Växa-stödet på anställdakortet för din först anställda. Välj Uppläggning – Anställda – fliken Lön och skatt och sätt en bock i rutan Växa-stöd. Här kan du läsa mer om hur du lägger upp dina Anställda.
    Växastöd
  2. När du registrerar lön för personen kommer programmet att ta hänsyn till detta och beräkna arbetsgivaravgiften till 10,21% (0% om personen är född 1937 eller tidigare), vilket du ser på  fliken Summering i löneregistreringen för den aktuella personen. Här kan du läsa mer om Löneregistrering. Om lönen överstiger 25 000 kr ska den överstigande delen påföras normala arbetsgivaragifter utifrån personens ålder. På summeringsfliken kan du se en uppdelning av beloppet. Vid beräkningen tar programmet hänsyn till eventuellt tidigare lönekörningar under samma månad.
  3. När växastödet bokförs kommer fulla arbetsgivaravgifter att konteras, men sist i verifikationen görs en omföring för nedsättningen på grund av växastödet. Detta är nytt från version 2019.3.100, tidigare har ingen reglering gjorts på slutet utan rätt belopp har konterats redan på de första raderna för arbetsgivaravgifter.

Du måste själv hålla reda på när du tillämpat växa-stödet i 12/24 månader, som är den maximala tiden, och därefter ta bort markeringen om Växa-stöd på din anställda.