Komptid

Som arbetsgivare kan du kompensera en anställd som arbetat övertid eller mertid genom kontant ersättning eller genom att ge den anställde kompensationsledighet. För att hålla reda på komptidssaldot används en ackumulator i löneprogrammet.

Om du aktiverat semesterhanteringen i BL Lön Plus ska komptid registreras som en avvikelse, i annat fall registerar du komptiden på vanliga egna lönearter med lönartstypen Passiv information.

För att registrera komptid med hjälp av en avvikelse (i kalendariet eller i löneregistreringen) är det snabbvalet Tid som ska användas. Ange om det är Intjänad komptid, Uttag av komptid i ledighet eller Uttag av komptid i pengar som ska användas, samt ange antalet timmar.

Komptid

I och med att en avvikelse används kommer timmarna automatiskt ackumuleras på en ackumulator döpt till KMP. För att saldot ska visas på anställdakortet och vid utskriften av lönebesked krävs att du kopplar detta under Upplägging – Anställda – fliken Semester och Ackumulatorer. Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Ackumulatorer.

Komptid

I vissa av de standardmallar för lönebesked vi skickar med finns fält för ackumulatorer redan infogade. Behöver du komplettera din mall kan du läsa om hur du gör i guiden om Blankettmallar.

Ingångsvärden för komptid

Om du redan har ett komptidssaldo när du börjar att registrera komptiden med hjälp av en avvikelse behöver det ingående saldot läggas in om du vill att saldot på avvikelsen ska vara korrekt. Detta gör du enklast genom att via kalendariet (eller löneregistreringen) lägga in avvikelsen Tid och välja Intjänad komptid och där ange det ingående saldot för komptiden på en dag.

Du kan, om du vill, använda passiva lönearter för att registrera komptid (som du kanske gjort i vårt mindre löneprogram), men de kommer då inte att visas under avvikelser.

Uppräkning av komptid och arbetstidsförkortning

Programmet innehåller i dagsläget ingen funktion för uppräkning av komptid, dvs att man tjänar in mer komptid än faktiskt arbetad tid i vissa fall. För att komptidssaldot ska blir rätt krävs att det är den uppräknade komptiden som registreras.

Arbetstidsförkortning eller arbetstidskonto hanteras inte heller med automatisk, utan du får själv lägga upp en egen ackumulator för att hantera detta, vilket sker på motsvarande sätt som vanliga ackumulatorer. Här kan du läsa mer om Ackumulatorer.