lönplus_komigång_ny

Kom igång med BL Lön Plus

Innan du börjar arbeta med BL Lön Plus är det en hel del inställningar du måste göra för att allt ska bli rätt. Här följer instruktioner för dig som använt programmet BL Lön tidigare men även för dig som använt ett annat löneprogram.

Se kom-igång-filmer här:

 

 • Klicka här om du använder BL Lön idag
 • Klicka här om du använder ett annat löneprogram idag

Instruktioner till dig som använder programmet BL Lön:

I och med att du uppdaterar licensen till BL Lön Plus och installerar version 2017.2.100 (eller senare) utökas programmets funktioner till bland annat ett kalendarium med närvaro- och frånvaroregistrering, semesterhantering och rapportering till SCB och Svenskt näringsliv. Menyerna ser också lite annorlunda ut t ex snabbvalsmenyn har fått två nya knappar, Kalendarium och Kontrollista, och Anställda och Lönearter har försvunnit men de hittar du som vanligt under menyvalet Uppläggning.

I BL Lön har du sedan tidigare registren Anställda och Lönearter. Dessa register behöver kompletteras för att du ska kunna köra igång med funktionerna i BL Lön Plus. I BL Lön Plus finns också register för Arbetsscheman där du ska lägga upp de scheman som behövs samt koppla dessa till de anställda. Ett arbetsschema för heltid finns med från början.

I Lön Plus finns också inställningar för löneavtal och semesteravtal.

Arbetsgång

 1. Semesteravtal
  I BL Lön Plus finns det ett antal semesteravtal upplagda. Dessa kan du själv anpassa så att de följer ditt företags kollektivavtal genom att kopiera ett befintligt och göra ändringarna i kopian. Semesteravtalet hanterar beräkning av semesterdagar och semesterlön enligt olika regler och förutsättningar. Inställningar för respektive semesteravtal görs under Uppläggning – Avtal – Semesteravtal. Läs mer här om Semesteravtal.
 2. Löneavtal
  I löneavtalet regleras hur olika ersättningar såsom övertid, ob, beredskapstid, jourtid, mertid och restid ska beräknas. Här regleras också hur avdrag på lönen ska beräknas vid frånvaro, såsom vård av barn, 10-dagar (kallas även pappadagar), föräldraledighet, tjänstledighet, ledighet med graviditetspenning, militärtjänstgöring, närståendevård, facklig utbildning och smittbärare. Klicka här för att läsa om Löneavtal.
 3. Arbetsschema
  Alla anställda ska ha ett arbetsschema. Arbetsscheman ska därför skapas för alla varianter av arbetstider som finns på ditt företag. Med hjälp av arbetsschemat beräknas sysselsättningsgrad, veckoarbetstid, semesterfaktor med mera. I programmet följer det med ett färdigt arbetsschema för heltid, 8 timmar, måndag till fredag. Du kan själv skapa egna arbetsscheman som sträcker sig mellan en och sex veckor. Här kan du läsa mer om hur du lägger upp Arbetsschema.
 4. Företagsuppgifter – här är du nu
  För att koppla på Semesterhanteringen som ligger i lön plus har du klickat i rutan under Arkiv – Företagsuppifter – Lön – fliken Semesterhantering. Här ska du ange rätt intjänande- och semesterår och alla generella inställningar för semester- och löneavtal och arbetsschema. Detta kan vara bra om du har många anställda och alla eller flertalet har samma avtal och arbetsschema. På de anställda som eventuellt avviker från detta kan du sen ändra uppgifterna manuellt i anställdaregistret. Här finns också en inställning för hur semesterdagar ska avrundas vid semesterårsbyte för anställd med intermittent deltidsschema.
 5. Anställda
  I Anställdaregistret (Uppläggning – Anställda) finns flera ytterligare fält med uppgifter och konstanter som behövs i Lön Plus. Många av dessa fält är dessutom obligatoriska och märkta med en asterisk. På första fliken Grunduppgifter har det inte tillkommit något fält men flera är numera obligatoriska så det är viktigt att du kontrollerar att du har fyllt i informationen i dessa. På nästa flik Lön och skatt finns också en del nya fält att se över. Klicka här för att läsa mer om Anställda.
 6. Ingångsvärden
  Nästa steg är att ange ingångsvärden för semester för de anställda. Ingångsvärden måste anges på anställda i företag där man byter från annat löneprogram till BL Lön Plus. Ingångsvärderna kommer att summeras med gjorda lönekörningar vid t.ex. semesterårsavslut. Välj Aktivitet – Ingångsvärden lön och klicka på knappen Ny för att ange ingångsvärden på anställd. Här finns flikar för KU10, KU20, KU31, Ackumulatorer och Semester. För dig som har kört löner i BL Lön innan behöver du bara lägga in ingångsvärden för Semester. Här kan du läsa mer om hur du ska registrera Ingångsvärden på anställda.
 7. Lönearter
  Lönearter som ska vara underlag för semesterberäkning vid användande av Procentregeln (t.ex. månadslön, timlön) behöver kompletteras med en inställning för det. Det gör du under Uppläggning – Lönearter. Välj löneart och klicka på knappen Redigera, gå in på fliken Semester och bocka i rutan Löneunderlag semesterber. procentregeln. Detsamma gäller lönearter som ska vara underlag för semester på rörlig lön (gäller semesteravtalen Månadslön med tillägg och Sammalöneregeln), men du markerar då istället i rutan för Rörlig lön. Rutan Semestergrundande tid använder du vid timlön för de lönearter som hanterar just tid, exempelvis timlön.
 8. Kalendarium
  Kalendariet använder du för att registrera avvikelser från lönen. Det gäller t ex om du är sjuk eller har semester. Du kan även registrera närvaro som ska hantera olika typer av ersättningar, t ex övertid eller OB. Läs mer här om Kalendarium.
 9. Löneperiod
  Du måste skapa en (eller flera) löneperioder innan du kan komma åt löneregistreringen. Däremot behöver du inte skapa en löneperiod för att kunna registrera avvikelser och närvarokoder i kalendariet. Läs mer här om Löneperiod.
 10. Löneregistrering
  När eventuella avvikelser är registrerade i kalendariet är det dags att gå vidare till löneregistreringen. I löneregistrerinen har vi valt att komprimera raderna så mycket det går, vilket innebär att du inte i text kan utläsa vilken avvikelse som hör till vilket datum. Istället kan du utläsa det på fliken Kalender i löneregistreringen. Läs mer här om Löneregistrering.
 11. Utskrift/Skicka lönebesked
  När lönerna är registrerade och klara är det dags att skriva ut eller skicka lönebeskeden via e-post. Läs mer här om det. I och med att du aktiverat semesterhanteringen kommer en standardmall där en kalender visar vilken dag respektive avvikelse hör till. Mallen som används heter Lonebesked_kalender_1.
 12. Uppdatera löner
  Efter att du har skrivit lönebeskeden kommer du till fönstret Löner klara att uppdatera. Läs mer här om att uppdatera löner.

Instruktioner till dig som använder ett annat löneprogram:

Arbetsgång

 1. Semesteravtal
  I BL Lön Plus finns det ett antal semesteravtal upplagda. Dessa kan du själv anpassa så att de följer ditt företags kollektivavtal genom att kopiera ett befintligt och göra ändringarna i kopian. Semesteravtalet hanterar beräkning av semesterdagar och semesterlön enligt olika regler och förutsättningar. Inställningar för respektive semesteravtal görs under Uppläggning – Avtal – Semesteravtal. Läs mer här om Semesteravtal.
 2. Löneavtal
  I löneavtalet regleras hur olika ersättningar såsom övertid, ob, beredskapstid, jourtid, mertid och restid ska beräknas. Här regleras också hur avdrag på lönen ska beräknas vid frånvaro, såsom vård av barn, 10-dagar (kallas även pappadagar), föräldraledighet, tjänstledighet, ledighet med graviditetspenning, militärtjänstgöring, närståendevård, facklig utbildning och smittbärare. Klicka här för att läsa om Löneavtal.
 3. Arbetsschema
  Alla anställda ska ha ett arbetsschema. Arbetsscheman ska därför skapas för alla varianter av arbetstider som finns på ditt företag. Med hjälp av arbetsschemat beräknas sysselsättningsgrad, veckoarbetstid, semesterfaktor med mera. I programmet följer det med ett färdigt arbetsschema för heltid, 8 timmar, måndag till fredag. Du kan själv skapa egna arbetsscheman som sträcker sig mellan en och sex veckor. Klicka här för att läsa om hur du lägger upp Arbetsschema.
 4. Företagsuppgifter
  Företagsuppgifterna för BL Lön hittar du under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön. Här gör du generella grundinställningar för löneprogrammet, t ex vad gäller bokföringskonton och lönefiler samt inställningar för semester. För anställda där något annat gäller kan du göra avvikande inställningar på anställdakorten. Klicka här för att läsa mer om Företagsuppgifter Lön.
 5. Anställda
  Lägg upp dina anställda under Uppläggning – Anställda. Klicka här för att läsa mer om Anställda. Det går också att importera ett register med anställda från ett annat löneprogram. Här kan du läsa mer om Import av anställda.
 6. Ingångsvärden
  Nästa steg är att ange ingångsvärden för semester för de anställda. Ingångsvärden måste anges på anställda i företag där man byter från annat löneprogram till BL Lön Plus. Ingångsvärderna kommer att summeras med gjorda lönekörningar vid t.ex. semesterårsavslut. Välj Aktivitet – Ingångsvärden lön och klicka på knappen Ny för att ange ingångsvärden på anställd. Här finns flikar för KU10, KU20, KU31, Ackumulatorer och Semester. Läs mer här om hur du ska registrera Ingångsvärden på anställda.
 7. Lönearter
  Lönearter som ska vara underlag för semesterberäkning vid användande av Procentregeln (t.ex. månadslön, timlön) behöver kompletteras med en inställning för det. Det gör du under Uppläggning – Lönearter. Välj löneart och klicka på knappen Redigera, gå in på fliken Semester och bocka i rutan Löneunderlag semesterber. procentregeln. Detsamma gäller lönearter som ska vara underlag för semester på rörlig lön (gäller semesteravtalen Månadslön med tillägg och Sammalöneregeln), men du markerar då istället i rutan för Rörlig lön. Rutan Semestergrundande tid använder du vid timlön för de lönearter som hanterar just tid, exempelvis timlön.
 8. Kalendarium
  Kalendariet använder du för att registrera avvikelser från lönen. Det gäller t ex om du är sjuk eller har semester. Du kan även registrera närvaro som ska hantera olika typer av ersättningar, t ex övertid eller OB. Läs mer här om Kalendarium.
 9. Löneperiod
  Du måste skapa en (eller flera) löneperioder innan du kan komma åt löneregistreringen. Däremot behöver du inte skapa en löneperiod för att kunna registrera avvikelser och närvarokoder i kalendariet. Läs mer här om Löneperiod.
 10. Löneregistrering
  När eventuella avvikelser är registrerade i kalendariet är det dags att gå vidare till löneregistreringen. I löneregistrerinen har vi valt att komprimera raderna så mycket det går, vilket innebär att du inte i text kan utläsa vilken avvikelse som hör till vilket datum. Istället kan du utläsa det på fliken Kalender i löneregistreringen. Läs mer här om Löneregistrering.
 11. Utskrift/Skicka lönebesked
  När lönerna är registrerade och klara är det dags att skriva ut eller skicka lönebeskeden via e-post. Läs mer här om det. I och med att du aktiverat semesterhanteringen kommer en standardmall där en kalender visar vilken dag respektive avvikelse hör till. Mallen som används heter Lonebesked_kalender_1.
 12. Uppdatera löner
  Efter att du har skrivit lönebeskeden kommer du till fönstret Löner klara att uppdatera. Läs mer här om att uppdatera löner.