Datumstyrning av lön (Lön Plus)

Från och med version 2021.1.100 så datumstyrs månadslönen i Lön Plus. Detta innebär att månadslönen numera ligger i ett register med startdatum, heltidslön och faktisk lön istället för i ett fritextfält. Denna funktion kommer att utvecklas ytterligare framöver och även gälla för timlön.

I ett första steg har detta mest en påverkan på semesterberäkningen vid Sammalöneregeln och Månadslön med semestertillägg, men även för olika timersättningar som baseras på heltidslönen.

Observera att det är den lön som är aktuell (vars startdatum har passerat) när anställdakortet sparas som ligger gällande på konstanten för månadslön (K1) och heltidslön (HL). I dagsläget behöver du alltså spara om anställdakortet efter startdatumet för att en ny lön ska börja gälla om du har lagt upp den i förväg. Detta hoppas vi kunna arbeta bort i en framtida version.

För dig som har kört i programmet sedan tidigare och har deltidsanställda (eller anställda med korttidsarbete) så är det viktigt att du korrigerar heltidslönen för dessa. När den nya funktionen introducerades så tog programmet det aktuella beloppet för månadslön (K1) och lade det som både faktisk/deltidslön och som heltidslön med anställningsdatum som startdatum. Därför stämmer heltidslönen inte i dessa fall och behöver korrigeras.

Du behöver bara lägga upp retroaktiva löneförändringar om du har sammanfallande semesterår och heltidslönen har förändrats, och då bara för pågående intjänande/semesterår. I övriga fall är det frivilligt att lägga upp historiska löneförändringar som skett före införandet av den nya funktionen.

Du behöver lägga upp en ny lön (med nytt startdatum) varje gång lönen ändras, det vill säga när;

 • En anställd får ny lön pga omförhandling/lönerevision/ändrade arbetsuppgifter/anställningsvillkor etc – här ändras både heltidslön och faktisk/deltidslön.
 • En anställd med månadslön ändrar sysselsättningsgrad – heltidslönen blir samma som tidigare, faktisk/deltidslön ändras.
 • En anställd med korttidsarbete ändrar nivå eller när löneminskningen förändras pga ändrade regler (till exempel under våren 2021) – heltidslönen blir samma som tidigare, faktisk/deltidslön ändras.

Löneändringsfönstret

Registret över lönerna når du genom att klicka på pennsymbolen bredvid beloppsfältet för månadslönen på fliken Lön och skatt på anställdakortet.

Här kan du lägga upp en ny löneförändring eller korrigera en redan inlagd.

 • Ny – Öppnar redigeringsfönstret för att lägga till en ny löneändring (retroaktiv eller framtida).
 • Redigera – Öppnar redigeringsfönstret för markerad löneändring.
 • Ta bort – Tar bort markerad löneändring.
 • Avsluta – Stänger fönstret och sparar de ändringar som har gjorts.
 • Startdatum – Det datum då lönen börjar gälla.
 • Heltidslön – Den lön som den anställda skulle ha haft om hen jobbat 100%.
 • Faktisk/Deltidslön – Den faktiska månadslönen som diverse löneavdrag ska baseras på, det vill säga deltidslönen vid deltidsarbete eller lön efter löneminskning vid korttidsarbete. Vid heltidsarbete anges samma belopp som för heltidslönen.

Arbetsgång

 1. Gå in på anställdakortet via Uppläggning – Anställda, dubbelklicka på den anställda eller markera och välj Redigera.
 2. Gå till fliken Lön och skatt och klicka på pennan bredvid beloppsrutan för Månadslön (K1).
 3. Markera raden med den lön som behöver korrigeras och tryck Redigera (eller dubbelklicka)
 4. Korrigera heltidslönen så att den stämmer överens med ordinarie lön som om personen hade jobbat 100%, och eventuellt även startdatumet för lönen. Tryck OK.
 5. Lönen i listan uppdateras och har även följt med till konstanten för Heltidslön (HL) som du finner under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
 6. Vill du lägga till en retroaktiv eller framtida löneförändring gör du det via knappen Ny och fyller i den lönen på samma vis. Lönen som läggs som aktuell månadslön (K1) respektive heltidslön (HL) bestäms utifrån dagens datum och lönens startdatum.