Årsbyte i lön

Löneprogrammet känner av på vilket utbetalningsdatum du registrerar lönen och ställer med hjälp av detta in rätt års skattetabeller. För att du ska få alla registrerade löner ackumulerade på rätt år är det viktigt att du genomför årsbytet på rätt sätt.

Skapa nytt löneår

I samband med årsskiften kommer det alltid en ny version av BL Administration. Den nya versionen innehåller bland annat korrekta procentsatser och åldersintervall för arbetsgivaravgifter samt skattetabellerna för det nya året. Här går vi igenom steg för steg hur du ska göra vid ett nytt inkomstår.

Arbetsgång

  1. Installera den nya versionen av BL Lön. Du hittar den under Hjälp – Hämta ny version.
  2. Kontrollera att du har registrerat alla löner under året, det kan du göra genom att titta i Kontroll lön.
  3. KU10 ska från och med inkomståret 2019 inte lämnas för anställda du lämnat AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) för under året, utan endast för de anställda som inte redovisats i AGI. Om du exempelvis har idrottsutövare som fått ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, anställda med lön under 1 000 kr eller anställda som endast fått exempelvis bilersättning eller traktamente kan det bli aktuellt att lämna en KU10. Detta förutsätter att du inte lämnat någon AGI för dessa personer, vilket man har möjlighet att göra även om man inte måste. Mer information om detta hittar du på Skatteverkets hemsida. Här kan du läsa mer om Kontrolluppgifter.
  4. För att nollställa de ackumulerade lönetotalerna på lönebeskeden går du in under Aktivitet – Årsrutiner – Skapa nytt löneår (tidigare Nollställ lönetotaler). Inga löner raderas, programmet sorterar om så att ackumulatorerna börjar om från noll igen på det nya året. Du kan alltså se på varje anställd, i registret över dina anställda, att årets ackumulerade lön blir 0 efter att du gjort den här nollställningen.
  5. Innan du börjar registrering av löner på nya året behöver du se över ev. lönearter du använder som har belopp i formlerna, t.ex. belopp för kostförmån, traktamenten och milersättning som kan variera mellan åren. Här kan du läsa mer om Aktuella belopp 2021.
  6. Nu kan du påbörja registreringen av löner på det nya året.

Byte av semesterår

Om du kalenderår som semesterår ska du också göra ett semesterårsbyte i samband med årsskiftet. Detta fungerar olika i det mindre löneprogrammet och i Lön Plus där det finns en semesterhantering.

Här kan du läsa mer om Byte av semesterår i BL Lön Plus.
Här kan du läsa mer om Byte av semesterår i BL Lön.