Aktuella belopp 2019

Följande belopp gäller för 2019, kontrollera att du har rätt uppgifter på de lönearter du använder.

Kostförmån

Följande kostförmånsvärden gäller för 2019 (2018 inom parentes):

 • Frukost 49 kr (47 kr)
 • Lunch/middag 98 kr (94 kr)
 • Helt fri kost 245 kr (235 kr)

Om du använder våra standardlönearter är det lönearter med id 420-422 du ska uppdatera med de nya siffrorna.

Traktamenten inom Sverige

Följande traktamentesbelopp gäller för 2019 (ingen förändring mot 2018):

 • Hel dag: 230 kr
 • Halv dag: 115 kr
 • Nattraktamente (vid eget boende): 115 kr

Om den anställde får fria måltider ska traktamentet reduceras enligt följande:

 • Frukost: 46 kr
 • Lunch eller middag: 81 kr
 • Lunch och middag: 161 kr
 • Frukost, lunch och middag: 207 kr

Då det inte är någon förändring mot 2018 behöver du normalt inte göra någon förändring på dina lönearter, men de som hanterar traktamentesbeloppen är lönearterna med id 301-302 samt 330-332.

Milersättning

Vid resor med egen bild gäller följande skattefria bilersättning (ingen förändring mot 2018):

 • Privat bil: 18,50 kr/mil
 • Förmånsbil (bensin): 9,50 kr/mil
 • Förmånsbil (diesel): 6,50 kr/mil

Då det inte är någon förändring mot 2016 behöver du normalt inte göra någon förändring på dina lönearter, men de som hanterar milersättning är lönearterna med id 350-353.