Aktuella belopp 2021

Följande belopp gäller för 2021, kontrollera att du har rätt uppgifter på de lönearter du använder.

Kostförmån

Följande kostförmånsvärden gäller för 2021:

 • Frukost 50 kr (20% av hel dag)
 • Lunch/middag 100 kr (40% av hel dag)
 • Helt fri kost (hel dag) 250 kr

OBS! Då beloppen har ändrats från 2020 behöver du manuellt göra en ändring på dina lönearter som hanterar detta. Våra standardlönearter för kostförmån är lönearterna 420-422.

Traktamenten inom Sverige

Följande traktamentsbelopp gäller för 2021 (ingen förändring mot 2020):

 • Hel dag: 240 kr
 • Halv dag: 120 kr
 • Nattraktamente (vid eget boende): 120 kr

Om den anställde får fria måltider ska traktamentet reduceras enligt följande (ingen förändring mot 2020):

 • Frukost: 48 kr
 • Lunch eller middag: 84 kr
 • Lunch och middag: 168 kr
 • Frukost, lunch och middag: 216 kr

Då det inte skett någon förändring mot 2020 behöver du normalt inte göra några ändringar, men kontrollera gärna att du har korrekta belopp på de lönearter du använder för traktamenten.
Våra standardlönearter som hanterar traktamenten och reduceringar är lönearterna 301-303 samt 330-332.

Milersättning

Vid resor med egen bil gäller följande skattefria bilersättning 2021 (ingen förändring mot 2020):

 • Privat bil: 18,50 kr/mil
 • Förmånsbil (bensin): 9,50 kr/mil
 • Förmånsbil (diesel): 6,50 kr/mil

Då det inte är någon förändring mot 2020 behöver du normalt inte göra någon förändring på dina lönearter. Våra standardlönearter för milersättning är lönearterna 350-353.