Aktuella belopp 2019

Följande belopp gäller för 2019, kontrollera att du har rätt uppgifter på de lönearter du använder.

Kostförmån

Följande kostförmånsvärden gäller för 2019:

 • Frukost: 49 kr
 • Lunch/middag: 98 kr
 • Helt fri kost: 245 kr

Om du använder våra standardlönearter är det lönearter med id 420-422 du ska uppdatera med de nya siffrorna.

Traktamenten inom Sverige

Följande traktamentesbelopp gäller för 2019 (ingen förändring mot 2018):

 • Hel dag: 230 kr
 • Halv dag: 115 kr
 • Nattraktamente (vid eget boende): 115 kr

Då det inte är någon förändring mot 2018 behöver du normalt inte göra någon förändring på dina lönearter, men de som hanterar inrikes traktamenten är lönearter med id 301-303.

Om den anställde får fria måltider ska traktamentet reduceras enligt följande:

 • Frukost: 46 kr
 • Lunch eller middag: 81 kr
 • Lunch och middag: 161 kr
 • Frukost, lunch och middag: 207 kr

Då det inte är någon förändring mot 2018 behöver du normalt inte göra någon förändring på dina lönearter, men de som hanterar reducering av inrikes traktamenten är lönearter med id 330-332.

Milersättning

Vid resor med egen bil gäller följande skattefria bilersättningar (ingen förändring mot 2018):

 • Privat bil: 18,50 kr/mil
 • Förmånsbil (bensin): 9,50 kr/mil
 • Förmånsbil (diesel): 6,50 kr/mil

Då det inte är någon förändring mot 2018 behöver du normalt inte göra någon förändring på dina lönearter, men de som hanterar milersättning är lönearterna med id 350-353.