Skapa nytt löneår

Innan du börjar registrera löner på det nya året behöver du först nollställa lönetotalerna från föregående år. Programmet kommer sedan att automatiskt känna av vilket års skattetabeller som ska användas. Lönernas utbetalningsdatum styr vilket år som gäller.

  1. Välj Aktivitet – Årsrutiner – Skapa nytt löneår.
  2. Därefter får du ett meddelande: ”Denna rutin nollställer löne­totaler och påbörjar ett nytt löneår. Vill du skapa nytt löneår?” Svara Ja för att gå vidare. För att du inte ska byta löneår av misstag får du ytter­ligare en kontrollfråga, Är du helt säker? Svara Ja igen för att fullfölja ­bytet av löneår.
  3. Till sist får du ett meddelande att lönetotaler och ackumulatorer är nollställda. Det är bara ackumulatorer som du valt ska nollställas vid nytt år som kommer att nollställas. Bekräfta med OK.
  4. Du kan nu börja registrerea löner på det nya året.

Om du glömmer att skapa ett nytt löneår och nollställa lönetotaler innan du registrerar löner på det nya året kan ackumulerad lön att bli felaktig på lönebeskeden. Du kan då välja att omuppdatera lönetotaler för det nya året enligt nedan. Läs mer om det här. Ackumulatorerna kommer då att rättas till på nästa lönebesked.