Lönestatistik SCB

Om du har semesterhanteringen aktiverad i BL Lön Plus kan du skapa en rapportfil för SCB’s årliga lönestrukturstatistik.

Statistiska Centralbyrån, SCB, årligen undersökningar hos företag och organisationer inom den privata sektorn. Företag som blir utvalda att lämna statistiken är enligt lag skyldiga att lämna in uppgifterna.

Undersökningen syftar till att årligen belysa löneförhållanden för olika kategorier som yrkesgrupper, näringsgrenar, åldersgrupper etc. inom den privata arbetsmarknaden. Användare av denna statistik är bl.a. arbetsmarknadens parter, olika statliga och regionala organ, företag, forskare, massmedia och enskilda personer.

Inställningar
För att statistiken ska kunna tas måste man göra några inställningar. Först och främst krävs ett giltigt organisationsnummer i dina Företagsuppgifter. Dessa hittar du via Arkiv – Företagsuppgifter – Generella.

På anställdakortet måste man under fliken Statistik lägga in uppgift om löneform (månads- vecko- eller timlön), fast lön, yrkeskod enligt SCB (SSYK – 4 siffror). Läs mer om detta på www.scb.se/ssyk/. CFAR-kod (8 siffror, enligt blankett från SCB). På statistikfliken kan man även ange att personen ska undantas från statistik till SCB. Det kan gälla t ex praktikanter, utlandsanställda m fl som inte ska omfattas av statistiken. Statistiken ska annars omfatta alla mellan 18 och 66 år som har arbetat minst en timme med lön under perioden.

BL Lön Plus undanhåller automatiskt de som faller utanför åldersintervallet.

Insamling av timmar och ersättningar sker via så kallade styrkoder och inhämtas i huvudsak från lönearter vilket kräver att det finns en kopplingstabell av lönearter till respektive styrkod. I BL Lön Plus finns en standardinställning av kopplingstabellen, men den kan vid behov ändras i respektive företag. Kopplingstabellen kommer man åt via Mer-knappen nere till vänster i huvudfönstret för statistikuttag.

För att inhämta antal arbetade timmar används även semester- och avvikelsehanteringen i BL Lön Plus. Om de delarna inte används kan timmar istället hämtas via inställning i styrkodstabellen, eller läggas in manuellt i ett redigeringsfönster efter att filen har skapats. I redigeringsfönstret kan man även redigera uppgift om andra timmar och belopp som redovisas via styrkoderna. Den här redigeringsmöjligheten kan man komma åt även i efterhand genom att i huvudfönstret för statistikuttaget välja Mer – Redigera redan skapad statistikfil.

Arbetsgång

  1. Välj Aktivitet – Lönestatistik – SCB.
    SCB
  2. Se till att rätt datum för statistikperioden är rätt.
  3. Markera om det finns ett avtal om separat helglön för anställda med timlön.
  4. Om du markerar Öppna fil för redigering väljer du vart du ska spara filen och får sedan upp filen för att kunna göra ändringar.
  5. Under knappen Mer finns kopplingstabellen för lönearterna samt möjlighet att redigera redan skapad statistikfil.
  6. Klicka på OK och välj var du vill spara filen.
  7. Filen lämnas in enligt instruktion från SCB.