Ingångsvärden

Ingångsvärden måste anges på anställda (som inte är nyanställda) i företag där man byter från ett annat löneprogram till BL Lön eller BL Lön Plus. Ingångsvärdena kommer sedan att summeras med kommande lönekörningar för att visa rätt ackumulerad lön på lönebeskedet. Du kan lägga in ingångsvärden för lön och skatt (KU10), KU20, KU31 samt egna ackumulatorer. Om du använder BL Lön Plus behöver det dessutom finnas ingångsvärden för semester på samtliga anställda med semesteravtal. Läs mer om ingångsvärden för semester här.

Funktion för samtliga ingångsvärden hittar du under  Aktivitet – Ingångsvärden lön.

Om du vill hantera ingångsvärden för tidigare år trycker du på kalenderknappen (där aktuellt år står angivet, i detta fall 2020) och väljer det år du vill hantera.

För att lägga upp ingångsvärden på en person börjar du med att trycka på knappen Ny. Du kan också redigera en befintlig post genom att markera personen i listan och trycka på Redigera.

Om du registrerar ingångsvärden för första gången på en person knappar du in ID på den anställda följt av Enter, eller så trycker du på knappen Anställd för att hämta upp från anställdalistan. Välj sen vilken flik du vill jobba vidare på.

  • KU10 (Lön och skatt)
  • KU20
  • KU31
  • Ackumulatorer
  • Semester

När du är klar med ingångsvärdena på personen klickar du på OK. Då kommer du tillbaka till listan och kan se vilka personer som har ingångsvärden registrerade samt på vilka flikar.

När du har registrerat klart ingångsvärden på dina anställda trycker du på knappen Upd för att ackumulerade värden och saldon ska räknas om och uppdateras. Om du missar detta kommer du få en kontrollfråga när du väljer att stänga fönstret för Ingångsvärden.

KU10

På denna fliken hämtar du upp den anställda oavsett vilken flik du ska lägga in ingångsvärden på. Här kan du också fylla i avdragen skatt, bruttolön samt förmåner som personen haft hittills under året men som inte finns registrerat i BL Lön (ruta 01, 11, 12 och 13).  Ska du inte lämna KU10 på personen kan övriga rutor ignoreras.

Från och med inkomståret 2019 lämnas KU10 endast i undantagsfall då den ersatts av Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Om du ändå har anställda som fortfarande omfattas av KU10, och det finns löneutbetalningar under året som inte har registrerats i BL Lön, så fyller du i de uppgifterna här (Obs! ruta 01 är inte aktuellt i dessa fall).

KU20

På denna fliken fyller du i om det har betalats ut ränta som inte finns registrerat i BL Lön och som ska med på KU20.

KU31

Här fyller du i uppgifter om utdelning som inte finns registrerat i BL Lön.

Ackumulatorer

På denna flik kan du lägga in ingångsvärden på egna ackumulatorer som finns upplagda under Uppläggning – Ackumulatorer. Detta kan även vara användbart för redigering om ett saldo behöver rättas till.

Skriv in ID på ackumulatorn i den första rutan, eller hämta upp från listan via knappen Ackumulator. Namnet fylls sedan i automatiskt. Skriv i Antal om det är en ackumulator som ackumulerar antal, eller Belopp om det är belopp som ackumuleras.

Semester

Denna flik är endast synlig om semesterhanteringen är aktiverad i BL Lön Plus. Ingångsvärdena för semester öppnas i ett nytt fönster och kan se olika ut beroende på vilket semesteravtal som finns inställt på den anställde. Ingångsvärdena för semester nås öven via Uppläggning – Övrigt – Semester IB alla år, eller från anställdalistan under knappen Mer – Semester IB alla år. Läs mer om Semester IB.

Om du kör i lilla BL Lön görs inställningarna för semester istället på anställdakortet fliken Semester och ackumulatorer. Läs mer om det här.