FOS-svar (CSR)

Har du skickat in din FOS-förfrågan via internet ska du återigen logga in med din e-legitimation på Skatteverkets hemsida och välja e-tjänsten FOS-förfrågan, hämta svarsfilen och spara ner den till din dators hårddisk. Har du skickat FOS-förfrågan med en diskett/cd får du tillbaka svaret på samma sätt och då ska du läsa in den i det företag den avser. Om FOS-svaren gäller det kommande året sparas filen för hämtning hos Skatteverket 14 dagar in på det nya året, sedan raderas den.

Från och med version 2019.4.102 (hösten 2019) har CSR-förfrågan bytt namn till FOS-förfrågan i programmet, men funktionen fungerar på samma sätt som tidigare år.

  1. Öppna aktuellt företag. Välj Aktivitet – Årsrutiner – FOS (CSR) – FOS-svar (CSR).
  2. Leta upp filen du har sparat på din hårddisk. Om du fått svaret via internet måste du först spara ner filen någonstans i din dator. Markera filen och välj Öppna för att läsa in filen. Du får sedan upp ett fönster som heter FOS-svar resultat. Här kan du se alla anställda som finns med i filen och har möjlighet att skriva ut resultatet.
Filen innehåller alla företag som du har gjort förfrågan för. Varje företag måste dock läsas in separat. Programmet kontrollerar om det finns en förfrågan gjord för det valda företagets organisationsnummer och läser då in uppgifterna för de personer som det finns förfrågan för till det företaget.