FOS-förfrågan (CSR)

Arbetsgivare är skyldiga att göra avdrag för preliminärskatt på ersättning till sina anställda. Undantag finns t ex om ersättningen antas understiga 1 000 kr under inkomståret eller om en idrottsförening betalar ut ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp per år till en idrottsman. En huvudarbetsgivare ska dra preliminärskatt efter skattetabell. För att få in de uppgifter som behövs för att rätt skatt ska dras, kan arbetsgivare göra en förfrågan mot det centrala skatteregistret. Därmed behöver de anställda inte visa upp någon A-skattsedel. Förfrågan görs i slutet på ett inkomstår för att få in korrekta uppgifter inför nästa år eller om du har haft nyanställda under året.

Från och med version 2019.4.102 (hösten 2019) har CSR-förfrågan bytt namn till FOS-förfrågan i programmet, men funktionen fungerar på samma sätt som tidigare år.

FOS-förfrågan via internet kan göras från och med 1 november året före det år det gäller, och svaret kommer normalt i mitten av december. Om du skickar filen med FOS-förfrågan per post måste den ha kommit in till Skatteverket senast under vecka 46 för att du ska hinna få svar innan årsskiftet..Om du inte vill göra en FOS-förfrågan på en anställd kan du markera på anställdakortet (fliken Lön och skatt) att den anställde ska undantas. Detsamma gäller om den anställde har ett avgångsdatum angivet. Läs mer om FOS-förfrågan på skatteverkets hemsida.

  1. Välj Aktivitet – Årsrutiner FOS (CSR) – FOS-förfrågan (CSR). Här anger du uppgifter om frågeställaren; företagets namn och därefter organisationsnummer. Observera att du ska lägga till två siffror före organisationsnumret så att det består av 12 siffror. Lägg till 16 före juridiska personers organisationsnummer och 19 före organisationsnummer som är personnummer. Organisationsnumret ska inte ha bindestreck. Komplettera sedan med uppgifter om kontaktperson, adress och övriga kontaktuppgifter. Ange vilket inkomstår som avses. Kom ihåg att det inte görs någon förfrågan på anställda som saknar personnummer på anställdakoret.
  2. Tidigare har du kunnat skicka in ett fysiskt datamedium, t ex usb-minne, men från och med november 2016 kan du endast göra den via Skatteverkets e-tjänster på internet. När du har gjort dina inställningar väljer du OK för att skapa filen.
  3. Döp filen till något namn, förslagsvis FOS_dagensdatum.xml. Programmet föreslår att filen ska sparas i företagsmappen, men du kan själv välja en annan plats om du vill. När du sparat filen meddelar programmet att filen har skapats och vilken sökvägen är till filen. Välj OK.
  4. Om du gör FOS-förfrågan via internet kan du göra förfrågan för flera företag i samma xml-fil. När du byter företag och väljer Aktivitet – Årsrutiner – FOS (CSR) – FOS-förfrågan (CSR) kommer de tidigare ifyllda uppgifterna upp, dessa ska inte ändras. När du sedan klickat på OK ska du se till att välja samma plats för filen som du gjorde för det första företaget. Filen ska dessutom ha samma namn. När du väljer Spara så ges du två alternativ; Skapa fil för aktivt företag – den redan sparade filen skrivs över med de nya uppgifterna från det valda företaget, eller Skapa fil för flera företag – den befintliga filen kompletteras med det nya företagets uppgifter.
  5. Behöver du support om hur du laddar upp filen på Skatteverkets hemsida ber vi dig kontakta dem.