BL Lön Plus – Byte av semesterår

När semesteråret är slut görs ett byte av semesterår för att återstående betalda semesterdagar ska flyttas om till sparade och nya betalda semesterdagar ska räknas fram. Programmet fyller då även på med datum i kalendariet och öppnar upp för att kunna registrera lön med avvikelseperiod på det nya semesteråret.

Semesteråret är enligt semesterlagen 1/4 – 31/3, men även andra intervall kan förekomma, bland annat kalenderår.

Obs! För att komma till manuellt byte av semesterår i BL Lön, klickar du HÄR

Innan du påbörjar semesterårsbytet – se över följande;

 • Alla löner och avvikelser för intjänandeåret ska vara uppdaterade – detta för att beräkningen av antalet dagar och den semesterlön man får fram ska bli korrekt.
 • Det måste finnas ingångsvärden för semester på alla anställda med semesteravtal. Det kan du t.ex kontrollera via Uppläggning – Övrigt – Semester IB alla år (nås även under Mer-knappen vid listan över anställda). Läs mer om ingångsvärden semester Här.
 • Se över semesteravtalen så att de är korrekt inställda för ditt företag Läs mer om de olika semesteravtalen Här.
 • Kontrollera inställningen för hur beräkningsunderlaget ska hämtas vid procentregeln samt för rörliga delar vid månadslön med semestertillägg/sammalöneregeln. Läs mer om det här

Om du har sammanfallande intjänande- och semesterår på ditt företag rekommenderar vi att du läser vår guide om Sammanfallande intjänande- och semesterår, då vissa speciella förutsättningar gäller i det fallet.

 • Arbetsgång
 • Vad händer vid semesterårsbytet?

 

Instruktionsfilmer:

Semesterårsbyte i BL Lön Plus – för dig som börjat använda programmet under året

Semesterårsbyte i BL Lön Plus – för dig som använt programmet under hela året, och gjorde ett semesterårsbyte förra året

Arbetsgång:

 1. Registrera klart all lön och alla avvikelser. Har du en avvikelseperiod med eftersläpning ska du se till att avvikelserna fram till intjänandeårets slut är uppdaterade. T.ex om du tar med avvikelserna för mars i lönen som betalas ut i april behöver även denna vara uppdaterad och slutförd innan du genomför bytet av semesterår. När du har uppdaterat löner med en avvikelseperiod som innehåller det sista datumet på intjänandeåret kommer du även att få ett meddelande om att det är dags att genomföra semesterårsbytet.
 2. Välj Aktivitet – Årsrutiner – Byte av semesterår så du kommer till denna bild:
 3. Innan du genomför bytet av semesterår bör du gå igenom de rapporter som kan genereras här och kontrollera att förutsättningarna stämmer. Markera de rapporter du vill titta på och tryck på Utskrift, bocka i Förhandsgranska utskriften om du vill se dokumenten på skärmen.
  Sammanställning semesteravtal – Här ser du de olika parametrarna som gäller för de olika semesteravtal som finns upplagda i programmet, som till exempel procentsatser och semesterrätt. Om du behöver ändra på något gör du det under Uppläggning – Avtal – Semesteravtal. Här kan du läsa mer om Semesteravtal.
  Sammanställning semesteravtal anställda – Här visas de förutsättningar som gäller för respektive anställd, dvs valt semesteravtal samt de parametrar som gäller för respektive person. Om något behöver ändras gör du det under Uppläggning – Anställda (den genomsnittliga sysselsättningsgraden räknas fram utifrån de scheman som finns inlagda under intjänandeåret).
  Om du ändrar semesteravtal på den anställde är det viktigt att se över ingångsvärdena för semestern så att rätt information finns angiven. Semester IB når du till exempel via Mer-knappen under Uppläggning – Anställda. Läs mer om ingångsvärden för semester HÄR.
  *Semesterberäkning – I semesterberäkningen kan du se hur programmet har räknat fram semestern för respektive anställd. Hur beräkningen har skett beror på inställningarna på de anställda samt valt semesteravtal. Upplysningar att tänka på inför eller efter semesterårsbytet visas också i detta dokument. Bland annat antalet dagar som får/inte får sparas, om äldre sparade dagar är på väg att förfalla samt om det finns ej utbetalda tillägg på rörliga delar. Vid sammanfallande semesterår visas här också hur stort belopp som kommer att regleras efter semesterårsbytet vid för många uttagna dagar eller ändrad sysselsättningsgrad.
  *Beräkningsunderlag – Här ser du varifrån de belopp och siffror som används i semesterberäkningen kommer.  Här kan det vara bra att kontrollera att rätt uppgifter har tagits med, t.ex. arbetad tid eller berörda lönearter för procentregeln eller rörlig lön. Om någon löneart saknas eller finns med fastän den inte borde kan du se över inställningarna på respektive löneart under Uppläggning – Lönearter, gå in på aktuell löneart och kolla på fliken Semester  (för att se systemlönearterna går du under knappen Mer). Kolla också att semestergrundande respektive ej semestergrundande frånvaro verkar rimlig.

  Observera att till exempel lönearter avseende sjuklön eller karensavdrag inte ska finnas med som Semestergrundande lön vid semesteravtal enligt Procentregeln (månadslön eller timlön). Systemlönearterna för Sjukfrånvaro karensavdrag (1029 / 2029 / 3029 / 4029) har tidigare haft en felaktig inställning som senare har rättats, men tyvärr har inte rättningen följt med per automatik till alla befintliga företag, dessa måste då rättas manuellt.

  Beräkningsformler – Här finns de formler som används vid semesterberäkningen i klartext.
  Semesterskuldlista – Visar semesterskulden till varje anställd, samt den totala semesterskulden.
  Semesterbesked – En sammanställning av semesterberäkningen som kan skickas ut till de anställda. Här visas bland annat aktuell semesterlön, semesterfaktor samt antalet betalda dagar man tjänat in och hur många sparade dagar man kommer ha tillgodo på det nya året.

  * = extra viktigt att kolla igenom innan semesterårsbytet görs.

 4. När du har kontrollerat uppgifterna och gjort eventuella ändringar är det dags att genomföra semesterårsbytet. Detta gör du genom att klicka på knappen Byte av semesterår. Läs de meddelanden som kommer upp innan du klickar vidare och kontrollera att datumen för det nya semesteråret stämmer.
 5. När semesterårsbytet är genomfört kan du om du vill skicka ut semesterbeskeden till de anställda med epost (om det finns en e-postadress angiven på anställdakortet). Välj då först det föregående semesteråret i rullisten och klicka sen på knappen Semesterbesked.
 6. Om du brukar boka upp semesterskulden automatiskt varje månad och har släpande avvikelseperiod har du inte kunnat bokföra den senaste semesterskulden innan semesterårsbytet (t.ex. semesterskulden i april om semesteråret slutar 31 mars). Vi rekommenderar därför att du gör det nu genom att gå via Aktivitet – Semesterskuld, välj datum (t.ex. 2021-04-30) och tryck OK. Tryck sen på knappen Bokför.

Vad händer vid semesterårsbytet?
(under uppbyggnad)

 • Beräkning av antalet intjänade dagar
  • Utifrån anställningstid och eventuell ej semestergrundande frånvaro räknar programmet fram antalet Betalda semesterdagar. Detta görs utifrån (Anställningsdagar under intjänandeåret – ej semestergrundande frånvaro hela dagar)/365 * semesterrätten.
  • Om en anställd inte har tjänat in fullt på betalda dagar så läggs resten som obetalda enligt Semesterrätt – betalda dagar.
 • Värdering av dagarna
  • Vid procentregeln baseras värdet av semesterdagarna på den lön som tjänats in eller betalats ut under intjänandeåret, beroende på den inställning som har gjorts under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön, fliken Semesterhantering. Läs mer om inställningen här.
  • Vid Månadslön med tillägg eller Sammalöneregeln räknar programmet fram den genomsnittliga sysselsättningsgraden under intjänandeåret, vilket påverkar värdet av dagarna vid utbetalning (baserat på heltidslönen vid utbetalningstillfället).
 • Sparade dagar
  • Föregående års semesterdagar som överstiger 20 (baserat på ingångsvärdet) och som inte har tagits ut hamnar som sparade på år 1.
  • Om det finns gamla sparade dagar som inte längre får sparas faller dessa automatiskt till utbetalning. De kommer inte längre att synas i semesterskuldlistan, utan hamnar under Uppläggning – Kommande lönerader, och kommer automatiskt med vid nästa lönekörning.
 • Dagar som inte får sparas
  • Nytt för i år är att kvarvarande betalda dagar som enligt semesterlagen inte får sparas kommer att hanteras automatiskt av programmet, som i första hand kollar om antalet intjänade dagar behöver fyllas upp till semesterrätten och i annat fall lägger dagarna till utbetalning.

Från och med 2021 har vi en automatisk hantering av de kvarvarande betalda dagar som inte får sparas. Mer info om hur detta hanteras kommer inom kort, titta snart tillbaka igen.