Återställ eller ta bort en uppdaterad lön

Du kan alltid återställa eller ta bort en redan uppdaterad lön i BL Lön.

Obs! För dig som använder Lön Plus är det inte möjligt att ta bort eller återställa löner. Här kan du läsa mer om hur du går till väga om en uppdaterad lön blivit fel i Lön Plus

 1. Börja med att göra en intern säkerhetskopia. Läs mer om hur du gör det här.
 2. Välj Aktivitet – Återställ lönekörning.
 3. I fönstret som öppnas ser du de löner som inte är uppdaterade och för att se uppdaterade löner väljer du knappen Urval och sen något av: Uppdaterade löner detta år, Uppdaterade löner föregående år, Uppdaterade löner alla, Uppdaterade löner valfritt år.
 4. Markera den eller de löner som du vill återställa. Du kan sortera lönerna genom att klicka på kolumnerna. För att markera flera löner kan du använda [Shift] + piltangenterna. Om du vill återställa en hel lönekörning kan du t.ex. sortera på journalnr och markera den första lönen hålla nere [Shift] och sen markera den sista lönen. Då blir alla löner däremellan markerade. Du kan också markera den första lönen och hålla nere [Shift] och använda [pil nedåt] tills du har markerat alla löner du önskar. Välj sen knappen Återställ.
 5. Du får frågan ”Du har valt att återställa löner. Vill du gå vidare?” Svara Ja om du vill det.
 6. Nästa fönster som kommer är Alternativ för utskrift journal. Skriv ut journalen genom att välja OK. Programmet kommer automatiskt att omuppdatera lönetotalerna när du har återställt löner. Om du har automatisk överföring till bokföring kommer programmet att skapa en verifikation som korrigerar bokföringen.
 1. Börja med att göra en intern säkerhetskopia.
 2. Välj Aktivitet – Återställ lönekörning.
 3. I fönstret som öppnas ser du de löner som inte är uppdaterade och för att se uppdaterade löner väljer du knappen Urval och sen något av: Uppdaterade löner detta år, Uppdaterade löner föregående år, Uppdaterade löner alla, Uppdaterade löner valfritt år.
 4. Markera den eller de löner som du vill ta bort. Du kan sortera lönerna genom att klicka på kolumnerna. För att markera flera löner kan du använda [Shift] + piltangenterna. Om du vill ta bort en hel lönekörning kan du t.ex. sortera på journalnr och markera den första lönen hålla nere [Shift] och sen markera den sista lönen. Då blir alla löner däremellan markerade. Du kan också markera den första lönen och hålla nere [Shift] och använda [pil nedåt] tills du har markerat alla löner du önskar. Välj sen knappen Ta bort.
 5. Du får frågan ”Du har valt att ta bort löner. Vill du gå vidare?” Svara Ja om du vill det.
 6. Nästa fönster som kommer är Alternativ för utskrift journal. Skriv ut journalen genom att välja OK. Programmet kommer automatiskt att omuppdatera lönetotalerna när du har tagit bort löner. Om du har automatisk överföring till bokföring kommer programmet att skapa en verifikation som korrigerar bokföringen.