BL Lön – Byte av semesterår

I BL Lön (även kallat ”Lilla lön” i och med lanseringen av Lön Plus) finns ingen automatisk semesterberäkning för de anställda, utan beräkningen av semesterersättningen och antalet betalda dagar måste göras manuellt.

BL Lön Plus har däremot en komplett semesterhantering. För mera information om BL Lön Plus klickar du HÄR

För att komma till byte av semesterår i BL Lön Plus, klickar du HÄR

Semesterlöneskuld i BL Lön

Det lilla löneprogrammet kan göra är att boka upp semesterskuld på utbetald lön enligt vald procentsats på lönearten/anställdakortet. Samt sociala avgifter för detta. Använder du sedan våra standardlönearter för semester (se lista nedan) är dessa inställda att minska skulden vid uttag av semester, samt räkna ner antalet dagar på de anställda.

Detta innebär att du på konto 2920 (standardkonto semesterlöneskuld) kommer att ha en någorlunda rättvisande bild av den totala semesterskulden för de anställda, men här finns ingen kontroll för semesterskulden per anställd. Detta behöver du alltså räkna ut manuellt för var och en, dvs. både summan och antalet betalda dagar.

Beräkning av semesterskuld och betalda dagar

Här finner du mera information om hur du räknar ut semesterskulden samt betalda dagar för de anställda. Följ länken HÄR

Underlag – För att ta fram underlagen för semesterberäkningen kan du ta fram en transaktionslista via Utskrift – Historik – Lönehistorik – Transaktionslista. Sätt datumintervall enligt semesteråret, för att få fram samtliga lönetransaktioner som registrerats under perioden. Den kan även tas fram per anställd.

Hantera semesterdagar på anställdakortet

Vid semesterårsbytet behöver du manuellt tömma Uttagna dagar, och flytta eventuella kvarvarande Betalda dagar till Sparade dagar.

Vartefter du registrerar uttag av semester kommer Uttagna dagar att öka, och övriga att minska på den anställde.

Standardlönearter för semesterhantering

Obs! Lönearter med en asterisk * finns endast med i företag upplagda i programversion 2019.1.100 eller senare. I företag upplagda i en tidigare version behöver dessa importeras via Uppläggning – Lönearter – Mer – Importera lönearter.

011 – Semesterersättning direkt per timme

140 – Semesterlöneutbetalning

141 – Semestertillägg/dag månadslön

142* – Semesteravdrag/dag månadslön

143* – Semesterlön per dag, månadslön

144* – Obetald semester

145* – Semesterlön per dag – sparad

146* – Semesterlön per dag – förskott