Utskrift av lista över inkomna fakturor

Du kan ta ut en förteckning över samtliga inkomna leverantörsfakturor vid en viss tidpunkt.

Listan kan bland annat användas:

  • Som en översikt över antalet leverantörsfakturor som kommer in.
  • När en faktura är ute på någon avdelning för attest, så kan du se att den har kommit till ditt företag och blivit registrerad.
  • När du vill få samtliga leverantörsfakturor utskrivna i löpnummerordning.

För att skriva ut listan över inkomna fakturor väljer du Utskrift – Historik – Lista över inkomna fakturor. Här kan du göra följande alternativ:

  • Skriv Kontering. Om du markerar här får du även med konteringen på utskriften.
  • Skriv verifikationsuppgift. Om du markerar detta alternativ ser du vilken verifikation fakturan är konterad i. Detta val rödmarkerar dessutom de fakturor som har hamnat i fel period i bokföringen (jämförelsen görs mot fakturadatumet).
  • Urval. Du kan göra urval på datum, löpnummerintervall, leverantörsnummer, kategori, reskontrakonto, kostnadskonto, kostnadsställe, kostnadsbärare samt projekt. Om du inte vill göra några urval lämnar du dessa fält tomma.
  • Skrivarinställningar. Här gör du de inställningar du önskar t ex om du vill förhandsgranska.
  • Sorteringsordning. Här kan du ange om du vill att utskriften av reskontralistan ska göras i löpnummerordning, datumordning, leverantörsnummerordning eller bokstavsordning.

När du gjort de inställningar du vill göra väljer du OK. Då får du ut en lista över inkomna fakturor enligt dina inställningar.