Utskrift Utbetalningsjournal – ouppdaterad

Här kan du skriva ut en utbetalningsjournal över de utbetalningar som registrerats men ännu inte uppdaterats.

  1. Gå in under Utskrift, klicka på Leverantörsjournaler och välj sen Utbetalningsjournal – ouppdaterad.
  2. Skrivarinställningar – Här gör du de inställningar du önskar, t.ex. om du vill förhandsgranska.
  3. Inställningar – Här ändrar du standardinställningar för utskrift.
  4. När du gjort de inställningar du vill göra väljer du OK och journalen skrivs ut.