Utskrift Journal skickade leverantörsbetalningar – retroaktiv

Här kan du skriva ut journaler över skickade leverantörsbetalningar retroaktivt.

  1. Gå in under Utskrift, Leverantörsjournaler och välj därefter Journal skickade leverantörsbetalningar -retroaktiv.
  2. Du ser då en lista som innehåller uppgifter om nummer, datum, antal betalningar och typ. Markera den journal du vill skriva ut igen och klicka på OK.
  3. Skrivarinställningar – Här gör du de inställningar du önskar, t.ex. om du vill förhandsgranska.
  4. Inställningar – Här ändrar du standardinställningar för utskrift.
  5. När du gjort de inställningar du vill göra väljer du OK och journalen skrivs ut.