Momsuppgifter i BL Leverantör

När du registrerar leverantörsfakturor kommer programmet att bokföra transaktioner på moms­konton i bokföringen. För att bokföringen ska bli korrekt och stämma med de ­konton du använder för moms kan du behöva ändra dessa. Här väljer du också om du vill använda Faktureringsmetoden eller Kontant-/bokslutsmetoden som momsredovisningsmetod.

Välj Uppläggning i menyraden och därefter Momsuppgifter. Det spelar ingen roll om du går in på det här menyvalet från BL Fakturering, BL Leverantör eller BL Bokföring. Du kommer till samma programrutin i alla tre fallen.

Då öppnas detta fönster där du kan göra dina inställningar. Nedan går vi igenom det som gäller för BL Leverantör, övriga inställningar kan du läsa om i avsnittet Momsredovisning.

momsuppgifter

Blandad verksamhet

Om du har blandad verksamhet och bara får lyfta en del av den ingående momsen kan du ange detta i rutan Blandad verksamhet – normal avdragsrätt av ingående moms i %.  Programmet kommer då automatiskt att föreslå proportionering av den ingående momsen i samband med att du registrerar leverantörsfakturor. Även om du angett en momssats på dina kostnadskonton kommer programmet att ta hänsyn till denna i samband med bokföring på det aktuella kontot.

Markera här om du har Månadsmoms, Tremånadersmoms, Helårsmoms eller Momsfri verksamhet.

Under Momsredovisningsmetod anger du om momsen ska redovisas enligt faktureringsmetoden eller kontant-/bokslutsmetoden i ditt företag. Faktureringsmetoden är förvald och innebär att du bokför leverantörsfakturor som kostnad och skuld vid registreringstillfället och att minskningen av skulden sker vid utbetalningstillfället. Om du väljer Kontant-/bokslutsmetoden innebär det istället att leverantörsfakturorna endast bokförs vid betalningstillfället. Här kan du läsa mer om funktionen Bokför utgående leverantörsskulder i samband med bokslutet om du använder kontantmetoden.

Behandlingshistorik

Via knappen Beh.hist (x) ser du vilka ändringar som gjorts i momsuppgifterna.. Listan visar av vilken användare-, samt vid vilken tidpunkt ändringen gjorts.