Avstämningslista reskontra/bokföring

När du tar ut en avstämningslista för reskontran/bokföringen delas utskriften upp i kundfaktura- och kundinbetalningsjournaler. Listan jämför det som registrerats i reskontran med vad som bokförts på reskontrakontot för varje journal. En differens betyder att reskontraposten eller verifikationen har ändrats. Eller att fakturan eller betalningen bokförts i en period och registrerats i en annan.

Det är viktigt att ha god kontroll över sina kundfordringar. Därför rekommenderar vi att du löpande under året tar ut reskontra/bokföringlistan för avstämning. Detta kan du göra t ex i samband med periodbokslut under året.

Arbetsgång

  1. För utskrift av denna avstämninglista väljer du Utskrift – Reskontra – Avstämningslista reskontra/bokföring i den nerdragna menyn.
  2. Du ställer in vilket reskontrakonto samt vilket datumintervall du vill se. Du kan även välja att kontrollera endast fakturajournaler/betaljournaler eller bägge två, vill du endast se poster med differens kryssar du i skriv endast poster med differens.

fakt_utskrift_avstamning1

fakt_utskrift_avstamning2