Utskrift rabattavtal

Utskrift av rabattavtal till kunder

Om du har upprättat rabattavtal med kunder eller för kundgrupper kan du välja att skriva ut en lista över vilka kunder som har kundrabatt. Välj Utskrift – Rabattavtal – Kund. Därefter väljer du Varugruppsrabatter, Kundgrupprabatter eller Kampanjer och stafflade priser.

 Varugruppsrabatter:

Fakt_utskrift_rabattavtal1

Klicka på knappen Kund för att i kundlistan markera en kund eller flera och sedan klickar du på Välj.

Kundgrupprabatter:

Fakt_utskrift_rabattavtal2

Kampanjer och stafflade priser:

Fakt_utskrift_rabattavtal3

Utskrift av rabattavtal från leverantörer

Om du har rabattavtal från leverantörer kan du välja att skriva ut en lista över vilka leverantörer som lämnat rabatt.

Fakt_utskrift_rabattavtal4

Genom att klicka på knappen Leverantörer väljer du en eller flera leverantörer och sedan klickar du på Välj. Då kommer programmet att skriva ut en lista över dina rabattavtal på leverantörer.