Vår referens

Vår referens, dvs det avsändande företagets referens, kan anges på alla kunddokument du kan skapa i programmet. För att förenkla hanteringen finns ett register där du lägger upp de referenser som kan bli aktuella i företaget. Från registret kan du sedan hämta upp dina referenser när du är inne i offert-/faktura- eller kontantfakturaregistreringen och behöver inte ange dem manuellt.

Om du använt programmet innan referensregistret fanns har registret fyllts på med de upplagda expediterna som finns under Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering – Kontantfakturering. Även personer som är angivna som ansvariga på kunderna i kundregistret (Uppläggning – Kunder – Grunduppgifter) kommer att finnas i referensregistret.

Arbetsgång

  1. Välj Uppläggning – Referenser – Vår referens.
  2. Klicka på Ny och ange namnet på referensen.
  3. Om någon referens behöver ändras, markera namnet i listan och klickar Redigera. För att ta bort en referens, markera namnet och klicka Ta bort.
  4. Via knappen Utskrift kan du skriva ut en lista på alla referenser som finns upplagda i det aktuella företaget.
  5. När referenserna är upplagda finns de att hämta vid exempelvis fakturaregisteringen. Här kan du läsa mer om fakturaregistrering.