Uppdatera utskrivna räntefakturor

När du har skrivit ut dina Räntefakturor kommer du automatiskt till fönstret för Utskrivna räntefakturor klara att uppdateras. Här ser du de räntefakturor som är utskrivna och som du kan välja att gå vidare och uppdatera.

  1. Om du precis skrivit ut dina räntefakturor hittar du samma fönster genom att gå till Aktivitet – Uppdatera utskrivna – Räntefakturor.
  2. I listan ser du de Räntefakturor som är utskrivna och klara för att uppdateras. Alla fakturor är först markerade men du kan om du vill välja endast någon eller några av fakturorna. Det gör du genom att hålla ner Ctrl-tangenten + vänster musklick på önskade poster för att markera enstaka poster.
  3. När du valt de fakturor du vill uppdatera klickar du på knappen Uppdatera. Då kommer du att få frågan om du vill ta en intern säkerhetskopia inför uppdateringen, under förutsättning att du angett att du vill att programmet ska ta en intern säkerhetskopia löpande.Svara Ja här om du vill ta en intern säkerhetskopia annars klickar du på nej. Om du väljer avbryt kommer du tillbaka till fönstret med fakturor klara för att uppdateras. Därefter kommer detta meddelande:

    Nu kommer programmet att skriva ut en kundfakturajournal. Om du har automatuppdatering till bokföringen aktiverad kommer detta vara en kombinerad journal och bokföringsorder, där varje post är specificerad med ett verifikationsnummer per faktura. Om du inte har automatisk uppdatering till bokföringen kommer programmet att skriva ut både en kundfakturajournal och en bokföringsorder.

    Om du har valt Kontantmetoden (bokslutsmetoden) som momsredovisningsmetod under Uppläggning – Momsuppgifter, kommer ingen bokföringsorder att skrivas ut, dvs bokföringen kommer inte att påverkas förrän vid registrering av inbetalningen. Eftersom konteringarna som visas i fakturajournalen inte ska användas med kontantmetoden kan du välja att aktivera inställningen Fakturajournal utan kontering, som du hittar i Företagsuppgifterna (Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering) under fliken Redovisning.

  4. Nu är räntefakturorna uppdaterade och överförda till din Kundreskontra. Räntefakturorna hamnar i en egen serie med egna fakturanummer. I kundreskontran ser det ut så här: