Uppdatera utskrivna fakturor

När du skrivit ut fakturorna öppnas fönstret Orderlista per automatik. Här är utskrivna fakturor klara att uppdateras förvalt. Du kan här välja om du vill uppdatera alla eller göra ett urval genom att markera de fakturor du vill uppdatera. Med uppdatering menas att utskrivna fakturor godkänns och hamnar i din kundreskontra.

  1. Gå till Aktivitet – Uppdatera utskrivna – Fakturor.
  2. I listan ser du de fakturor som är utskrivna och klara för att uppdateras. Alla fakturor är först markerade men du kan om du vill välja någon eller några av fakturorna.
  3. När du sedan klickar på Uppdatera får du frågan om du vill ta en intern säkerhetskopia inför uppdateringen, förutsatt att du har ställt in att du vill göra intern säkerhetskopiering löpande.

Svara Ja här om du vill ta en intern säkerhetskopia annars klickar du på nej. Om du väljer avbryt kommer du tillbaka till fönstret med fakturor klara för att uppdateras. Därefter kommer detta meddelande:

Nu kommer programmet att skriva ut en kundfakturajournal. Om du har automatuppdatering till bokföring kommer detta vara en kombinerad journal och bokföringsorder. Där varje post är specificerad med verifikationsnummer per faktura. Om du inte har automatisk uppdatering till bokföringen kommer programmet att skriva ut både en kundfakturajournal och bokföringsorder.

Om du har valt Kontantmetoden (bokslutsmetoden) som momsredovisningsmetod under Uppläggning – Momsuppgifter, kommer ingen bokföringsorder att skrivas ut, dvs bokföringen kommer inte att påverkas förrän vid registrering av inbetalningar. Eftersom konteringarna som visas i fakturajournalen inte ska användas med kontantmetoden, kan du välja att aktivera inställningen Fakturajournal utan kontering i företagsuppgifterna.

Om du inte uppdaterar fakturorna direkt, utan avbryter uppdateringen, kan du göra det senare genom att välja Aktivitet – Uppdatera utskrivna – Fakturor.

När du uppdaterar fakturorna startas en bakgrundsprocess som ger dig möjlighet att jobba vidare med andra funktioner i programmet. Bakgrundsprocessen kommer dock att spärra ut vissa av funktionerna i programmet och du ska medan den pågår inte byta företag eller avsluta programmet.