Uppdatera utskrivna Avtalsfakturor

När du skrivit ut fakturorna öppnas fönstret Utskrivna avtalsfakturor klara att uppdateras per automatik. Här är utskrivna avtalsfakturor klara att uppdateras förvalt. Du kan här välja om du vill uppdatera alla eller göra ett urval genom att markera de fakturor du vill uppdatera. Med uppdatering menas att utskrivna avtalsfakturor godkänns och hamnar i din kundreskontra.

Gå till Aktivitet – Uppdatera utskrivna – Avtalsfakturor.

  1. I listan ser du de avtalsfakturor som är utskrivna och klara för att uppdateras. Alla avtalsfakturor är först markerade men du kan om du vill välja någon eller några av fakturorna.
  2. När du valt de avtalsfakturor du vill uppdatera klickar du på knappen Uppdatera. Då kommer du att få frågan om du vill ta en intern säkerhetskopia inför uppdateringen, under förutsättning att du ställt in att du vill ta en intern säkerhetskopia löpande.

Svara Ja här om du vill ta en intern säkerhetskopia annars klickar du på nej. Om du väljer avbryt kommer du tillbaka till fönstret med Avtalsfakturor klara för att uppdateras. Därefter kommer detta meddelande;

Nu kommer programmet att skriva ut en kundfakturajournal. Om du har automatuppdatering till bokföring kommer detta vara en kombinerad journal och bokföringsorder. Där varje post är specificerad med verifikationsnummer per faktura. Om du inte har automatisk uppdatering till bokföringen kommer programmet att skriva ut både en kundfakturajournal och bokföringsorder.

Om du har valt Kontantmetoden (bokslutsmetoden) som momsredovisningsmetod under Uppläggning –Momsuppgifter, kommer ingen bokföringsorder att skrivas ut, dvs bokföringen kommer inte att påverkas förrän vid registrering av inbetalningar. Eftersom konteringarna som visas i fakturajournalen inte ska användas med kontantmetoden, kan du välja att aktivera inställningen Fakturajournal utan kontering i företagsuppgifterna.

I Kontroll reskontra per kund ser du dina Avtalsfakturor. De är markerade med A i kolumnen för typ. Om du dubbelklickar på fakturan för att granska den syns även där att att ordertypen är Avtalsfaktura.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Kundreskontran.