Tips vid årsskiftet

Här har vi samlat några guider som du kan ha nytta av i samband med årsskiftet:

Bokföring

Skapa nytt räkenskapsår

Låsning av period

Exportera SIE-fil

Importera SIE-fil

Förenklat årsbokslut

Fakturering

Inventering av lager

Bokför utgående kundfakturor (kontantmetoden)

Leverantör

Bokför utgående leverantörsfakturor (kontantmetoden)

Lön/Lön Plus

Skapa nytt löneår/nollställa lönetotaler

Aktuella belopp 2021

Semesterskuldslista till bokslut 2020-12-31

Kontrolluppgifter

Rapportering till FORA

Semesterårsbyte vid kalenderår