Kom igång med bankkopplingar – Handelsbanken

Du som har Handelsbanken som din bank kan nu arbeta automatiserat med vår bankkoppling. Det innebär att både utgående och inkommande betalningar kan hanteras smidigt och effektivt utan att du behöver jobba manuellt med filer som tidigare, allt lämnas och hämtas hos banken med hjälp av vår integration.

Med en bankintegration med Handelsbanken kan du nyttja funktionalitet både på app.bjornlunden.se och i BL Administration. Varje dygn kommer dagsfärska filer och kontoutdrag att hämtas från din bank och ligga tillgängliga för hantering i BL Administration. Du kan automatisera följande funktioner:

 • Skicka leverantörsbetalningar direkt från app.bjornlunden.se till Handelsbanken.
 • Återredovisning av genomförda leverantörsbetalningar hämtas automatiskt till BL Administration – du behöver bara granska att det stämmer innan de prickas av mot reskontraposterna.
 • Inkomna inbetalningar hämtas automatiskt till BL Administration, du behöver själv endast granska att det stämmer innan de prickas av mot reskontraposterna.
 • Avstämning av bankkontoutdraget sköts smidigt genom att kontoutdraget hämtas in automatiskt.

Vi har ännu inte släppt funktionerna för att koppla på bankintegrationen och betala leverantörsfakturor som görs på app.bjornlunden.se, detta kommer dock inom kort.

Innehåll

 • Koppla på bankintegrationen – steg för steg
 • Betala leverantörsfakturor
 • Återredovisning leverantörsfakturor
 • Kundinbetalningar
 • Avstämning bankkonto

Koppla på bankintegrationen – steg för steg

Om du vill arbeta med bankkopplingar behöver du aktivera tjänsten enligt följande arbetsgång:

 1. Teckna dig för tjänsten hos Handelsbanken.
  Du hittar enklast till rätt ställe hos banken genom att gå via Tilläggstjänster högst upp i BL Administration, eller via Integrationerapp.bjornlunden.se och leta reda på Handelsbanken i listan. Klicka på länken som tar dig till banken och teckna dig för tjänsten.
 2. Aktivera bankintegrationen
  När du har tecknat tjänsten hos banken aktiverar du integrationen genom att klicka på knappen Aktivera. Du behöver komplettera med uppgifter om det konto (IBAN-nummer samt Kundnummer (bank)/Referens) som är kopplat i integrationen. Påbörja sedan integrationen.
 3. Integrationen är klar att använda!
  När du aktiverat integrationen kan du börja använda de smarta funktioner som bankkopplingarna innebär. Varje dygn kommer dagsfärska filer och kontoutdrag att hämtas från din bank och ligga tillgängliga för hantering i BL Administration plus att du kan skapa betalningar av leverantörsfakturor på app.bjornlunden.se.

Betala leverantörsfakturor

När leverantörsfakturorna är registrerade och klara för betalning kommer du (vid byrå-kundsamverkan) eller företagaren åt att betala dem via app.bjornlunden.se där du under Bank & betalningar hittar listan på obetalda leverantörsfakturor. När du valt vilka fakturor som ska betalas skapas uppdraget i bakgrunden och laddas upp till Handelsbanken.

Speciellt för bankintegration mot Handelsbanken
Betalningarna behöver signeras i internetbanken innan pengarna kan lämna ditt konto. I samband med att du bekräftar betalningarna på app.bjornlunden.se leds du till den sida hos Handelsbanken där du signerar betalfilerna.

Den som ska skapa en betalning måste ha rättigheter att göra detta. Användare med administratörsrättigheter kan styra vem som har rättighet att genomföra betalningarna.

Här kan du läsa mer om Bank & betalning på app.bjornlunden.se >>

Återredovisning leverantörsfakturor

När ett betalningsuppdrag genomförts återredovisas detta i en fil. Med bankkopplingen hämtas dessa underlag in till systemet automatiskt, vilket sker varje dygn. Du behöver alltså inte hämta någon fil eller peka ut en sådan för att se vilka fakturor som betalats. När du går in på Återredovisning Pg/Bg i snabbmenyn i BL Administration, fliken Leverantörsreskontra, känner programmet av vilka filer som är obehandlade och plockar ut de betalningar som återfinns i dessa. Du bekräftar urvalet/matchningen markeras leverantörsfakturorna som betalda i reskontran och bokförs när du klickar på Uppdatera.

Här kan du läsa mer om återredovisning av bevakade fakturor >>

Kundinbetalningar

När kundinbetalningar kommit in på bankkontot återfinns dessa i den fil som bankkopplingen automatiskt hämtar in till BL Administration. Du behöver alltså inte hämta någon inbetalningsfil eller peka ut en sådan för att se vilka fakturor som betalats. När du går in på Inbetalningar i snabbmenyn i BL Administration, fliken Fakturering, känner programmet av vilka filer som är obehandlade och plockar ut de betalningar som återfinns i dessa. Genom att du bekräftar urvalet/matchningen markeras kundfakturorna som betalda i reskontran och bokförs när du klickar på Uppdatera.

Här kan du läsa mer om inbetalningar >>

Avstämning bankkonto

Med en bankkoppling underlättats avstämningen av kontoutdraget. Varje dygn hämtas saldo och transaktioner från banken. Detta lagras i systemet och när du går in i funktionen för bankkontoavstämning under Aktivitet – Avstämning – Avstämning bank mot kontoutdrag i bokföringen och väljer att läsa in kontoutdraget, kommer de poster som ligger inom valt tidsintervall för avstämningen att hämtas upp. Du behöver inte ladda hem någon fil från banken eller jobba med fildefinitioner för hur de är uppbyggda, utan allt sköts automatiskt. När kontoutdraget lästs in kan du göra en automatisk matchning av posterna mot bokföringen. Skulle någon post saknas i bokföringen kan du enkelt skapa en verifikation för denna.

Här kan du läsa mer om Avstämning bank mot kontoutdrag >>