Nyheter i version 2018.3.100

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan version 2018.2.100 släpptes i april 2018.

Versionen innehåller främst funktionalitet som hjälper dig att uppfylla de krav som ställs utifrån GDPR som tillämpas från 25 maj 2018. Versionen är alltså viktig för alla användare!

Dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller behandling av personuppgifter tillämpas från 25 maj 2018. För att underlätta för dig som användare har vi samlat sådant som gäller BL Administration och GDPR i en särskild guide. Den innehåller vad du ska tänka på för att uppfylla de krav som de nya reglerna ställer samt vilka programfunktioner du kan använda dig av i ditt arbete med GDPR. Du kan också läsa mer om allmän fakta kring GDPR på vår hemsida.

Här kan du läsa mer om BL Administration och GDPR.
Här kan du läsa mer om Integritet & GDPR.

Exportera personuppgifter

Enligt GDPR ska det vara möjligt att exportera personuppgifter enligt kraven på dataportabilitet och möjligheten att få ut ett registerutdrag. För att tillgodose dessa krav har vi infört funktionen Exportera personuppgifter. Du når funktionen via Arkiv – Export – Personuppgifter.

I funktionen söker du fram de personuppgifter du vill ta fram samt skapar antingen en csv-fil för kravet på dataportabilitet eller en pdf-fil som kan användas som del av ett registerutdrag.

Här kan du läsa mer om att Exportera personuppgifter.

Borttag gamla poster

Enligt GDPR får personuppgifter inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Det innebär att det efter en tid är aktuellt att rensa bort gamla poster. I version 2018.3.100 finns funktionalitet för att radera äldre historik och du kan ta bort kundfakturor, leverantörsfakturor, tidstransaktioner, löner samt offerter. Du når funktionen under Arkiv – Systemunderhåll – Borttag gamla poster.

I fönstret anger du vilken typ av uppgift du vill radera, samt hur gamla posterna ska vara för att tas bort. Förvalt är 10 år bakåt i tiden men du ändrar detta till vad som är aktuellt i ditt företag. Du får också en varning om du, utifrån dina inställningar, försöker ta bort yngre poster än nödvändigt.

Här kan du läsa mer om Borttag gamla poster.

Lönebesked via e-post

I och med att GDPR börjar tillämpas 25 maj 2018 bör lönebesked inte alltid skickas med e-post, eftersom de kan innehålla känsliga personuppgifter. Möjligheten att skicka lönebesked via e-post finns kvar i löneprogrammen, men behöver användas ansvarsfullt av dig som användare. Det är alltså, enligt vissa tolkningar av GDPR, möjligt att även fortsatt använda funktionen under vissa förutsättningar. Uppfylls inte dessa finns flera alternativ till att skicka lönebesked via e-post, bland annat vår app Digitala Företaget Lönebesked.

Här kan du läsa mer om GDPR och lönebesked via e-post.

Säkerhet

Sedan tidigare har vi ett starkt skydd för dig som arbetar i molnet, med krypterad inloggning och trafik. Varje databas i molnet är skyddad med unika inloggningsuppgifter som gör att man inte kan komma åt någons annan data av misstag. Individuella företag kan blockeras för åtkomst. Servrarna skyddas och övervakas dygnet runt.

För att skydda dina personuppgifter har vi ytterligare förstärkt skyddet genom både organisatoriska och tekniska åtgärder samt information:

  • Överföring av filer från programmet till och från BL skyddas från och med version 2018.3.100 av kryptering för att försvåra att någon avlyssnar trafiken och kan stjäla personuppgifter när man för över filer från en lokal installation. Detta finns sedan tidigare i vår molnlösning.
  • Vi har tagit bort möjligheten att maila in företag, även om BL tar emot mail med krypterad överföring så kan ni kunder ha servrar som inte klarar kryptering och då skulle filer kunna skickas oskyddade.
  • Inloggningsuppgifter till molnet kommer framöver att skyddas på ett bättre sätt då våra interna rutiner ändras.
  • BL ändrar sina lagringspolicys för hur länge kundfiler kan lagras hos BL i samband med support, felsökning och konverteringshjälp.
  • I vissa fall när känsliga uppgifter ska skickas mellan BL och kund så kan det krävas Bank-ID inloggning för att kunna ta del av dessa.
  • Vi har utökat skyddet för våra molndatabaser genom att aktivt söka efter kända sårbarheter via ett speciellt verktyg.
  • Backuprutiner har gåtts igenom och i vissa delar förstärkts.

Integration med iZettle

Med vår sömlösa koppling till iZettle slipper du bokföra din dagsförsäljning manuellt, och spar därmed mycket tid. Genom att sätta upp en schemalagd import får du automatiskt in all din försäljning i systemet en gång om dagen. Du har även möjlighet att importera alla dina tidigare transaktioner. Välj start- och slutdatum för de transaktioner du vill importera, sedan gör systemet jobbet åt dig.

iZettle hanterar betalningar med alla vanliga betalningsmetoder.

Här kan du läsa mer om Integrationen med iZettle.