Guide för iZettle integrationen mot BL Administration

Vi är glada att du har hittat till vår guide om hur du kommer igång med integrationen som vi har byggt mot iZettle.

Den här integrationen bokför enkelt din försäljning från iZettle automatiskt.

Tre viktiga saker innan du börjar.
1. För att våra integrationer ska fungera så måste du ha en databas i molnet, att tänka på är att automatiska verifikationer alltid blir låsta.
Läs mer om molnlösningen på vår hemsida
2. Alla uppgifter bör vara ifyllda under Arkiv – Företagsuppgifter – Generella så som organisationsnummer, mejladress, företagsnamn m.m.
3. Det krävs att du har modulerna BL Bokföring och BL Fakturering.

⇒ OBS! Använder du SWISH via iZettle? LÄS HÄR!

I ditt BL administration måste då betaltypen SWISH ligga upplagd för att detta ska fungera som det ska. Du hittar inställningarna för att lägga upp detta under ”Arkiv” – ”Företagsuppgifter” – ”Fakturering” – ”Kontantfakturering” Klicka här på knappen ”Betaltyper”. Välj vilket konto du vill att SWISH ska bokas in på, samt skriv ”Swish” i rutan för ”text”

Arbetsgång – Aktivering av tjänsten

   1. Först behöver du vara säker på att du är inne i rätt företag, dvs det bolag du vill koppla på mot iZettle.
    Genom att klicka på Arkiv-Val av företag och sedan dubbelklicka på det företag som ska integrera mot iZettle så kan du vara säker på att du har valt rätt.
   2. Efter att du har valt företaget så går du in under Arkiv – BL Integration – se bild:

    iZettle integration
   3. I nästa steg kommer du till vår integrationssida, här hittar du de integrationer som är listade publikt. Leta upp iZettle i listan och klicka på den gröna knappen
    ”Påbörja samarbete med integratören”BLintegrationer
   4. Efter att du har klickat på den gröna knappen kommer du att få ett mejl skickat till den mejladress som finns i BL Administration under Arkiv – Företagsuppgifter – Generella. Klicka på länken i mejlet för att komma till den här sidan:anslut izettle
   5. När du klickar på knappen ”Anslut” kommer du sedan vidare till en inloggning som ligger hos iZettle. Här loggar du in med dina uppgifter som du brukar logga in med för att se din dagsförsäljning hos iZettle. Alltså inte några uppgifter relaterade till oss på Björn Lundén Information.izettle
   6. När du nu har loggat in så kommer du att få godkänna att BL Administration får tillgång att läsa din data från iZettle, detta görs alltså för att vi ska kunna skapa verifikationer åt dig
    automatiskt.Godkänna BLA
  • Arbetsgång – Inställningar för automatiskt bokföring

   1. Nu har du godkänt att vi får skapa bokföring utefter den informationen som finns hos iZettle. Det som händer nu är att du kommer till våra inställningar. Här finns det två olika saker du kan göra.

    1. Skapa en schemalagd import som varje natt bokför din försäljning och dina utbetalningar automatiskt.
    2. Skapa en manuell import från en dag/period som du själv väljer.

    1. Schemalagd import

   2. Starta din schemalagda import genom att klicka på ”Schemalagd import” uppe till vänster i webbläsaren sedan på Starta-knappen.schemalagd import
   3. I nästa steg får du välja hur dina försäljningsverifikat ska se ut.
    Varje kvitto summerat och visas i detalj i ett verifikat” – Betyder att varje enskild försäljning bokas upp på en egen rad i verifikationen.
    Allt summerat som man sålt under dagen” – Betyder att du får en klumpsumma bokad mot försäljningskontot för hela dagsförsäljningen.
    Summerade kvitton av alla produkter i ett köp summerade på ett verifikat” – Betyder att du får alla försäljningstransaktioner som en verifikation.
    Har du sålt 5 produkter en dag, kommer det att vara 5 verifikationer. Klickar du på texten under rubrikerna så kommer det upp en bild som försöker förklara hur verifikationerna ser kommer att se ut.Schemalagd2
   4. Nu när du har valt hur du vill att din verifikation ska se ut så kommer det att visas en ruta med förslag på bokföringskonton.
    Dessa konton går inte att ändra direkt här i inställningarna utan är konton hämtade från BL Administration, vill du av någon anledning ändra dessa konton får du gå in under
    Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering – Fliken redovisning” där hittar du alla aktuella rutor för dessa konton. Ett undantag är Swish, Vips, Mobilepay, som du hittar under fliken ”Kontantfakturering” och funktionen betaltyper. Finns dessa inte upplagda så kommer inte heller betaltyperna att fungera vid den automatiska bokföringen. Ändrar du något i BLA här eller uppdaterar något konto så behöver du klicka på den orange knappen ”Hämta uppdaterad kontoinformation”.Genom att klicka på spara så är du klar och nu är det bara låta systemet ta hand om bokföringen åt dig.Konton

    Nu har du skapat din integration och vi hoppas att du kommer att spara mycket tid med vår nya iZettle integration.

    2.Manuell import

   5. Du kan också välja att göra en manuell import om du vill. Istället för att låta programmet sköta det automatiskt kan du köra guiden för manuell import.Manuell import izettle
   6. Nästa steg är samma som vid schemalagd import dvs att du får välja hur dina verifikationer ska ser ut.”Varje kvitto summerat och visas i detalj i ett verifikat” – Betyder att varje enskild försäljning bokas upp på en egen rad i verifikationen.
    Allt summerat som man sålt under dagen” – Betyder att du får en klumpsumma bokad mot försäljningskontot för hela dagsförsäljningen.
    Summerade kvitton av alla produkter i ett köp summerade på ett verifikat” – Betyder att du får alla försäljningstransaktioner som en verifikation.
    Har du sålt 5 produkter en dag, kommer det att vara 5 verifikationer.Klickar du på texten under rubrikerna så kommer det upp en bild som försöker förklara hur verifikationerna ser ut.Schemalagd2
   7. Lika här som i den schemalagda importen, nu kommer du till valen för bokföringskonton.Dessa konton går inte att ändra direkt här i inställningarna utan är konton hämtade från BL administration, vill du av någon anledning ändra dessa konton får du gå in under
    Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering – Fliken Redovisning” där hittar du alla aktuella rutor för dessa konton. Ett undantag är Swish, Vips, Mobilepay, som du hittar under fliken ”Kontantfakturering” och funktionen betaltyper. Finns dessa inte upplagda så kommer inte heller betaltyperna att fungera vid den automatiska bokföringen. Ändrar du något i BLA här eller uppdaterar något konto så behöver du klicka på den orange knappen ”Hämta uppdaterad kontoinformation”.Genom att klicka på spara så är du klar och nu är det bara låta systemet ta hand om bokföringen åt dig.steg3
   8. Nästa steg är ett val för vad du vill importera. Det finns två olika: Försäljning eller Kontohändelser. Försäljning är de produkter eller tjänster du har sålt . Kontohändelser är till exempel kortavgifter, utbetalningar till ditt bankkonto, iZettle Advance avgifter eller liknande.Händelser
   9. Nu när du har valt vad du vill bokföra så får du i nästa steg välja datum, du kan välja att importera flera dagar samtidigt. Systemet tar automatiskt hand om att bokföra varje transaktion på rätt dag.datum
   10. Nu när du har valt vilka eller vilket datum du vill ha klickar du på bokför .klar

Nu har du skapat din integration och vi hoppas att du kommer att spara mycket tid med vår nya iZettle integration.