Drag and drop

Vid import av ett flertal filer går det numera att dra den aktuella filen som ska importeras från datorn och släppa den i programmets huvudfönster för att starta en import. De filer som går att importera på detta sätt är:

 • SIE-filer
 • Backupfiler (säkerhetkopior)
 • Registerfiler:
 • BLa-filer som kundregister, artikelregister, leverantörsregister, anställdaregister osv.
 • filer från Golfens IT-system
 • filer från fakturaskanningssystem
 • filer från Addmobile
 • filer från Euroshop
 • filer från Oscar fakturering
 • Bokföringsfiler andra format:
 • filer från Pomax
 • filer från Oscar bokföring
 • filer från Spectra bokföring
 • filer från HotSoft
 • filer från Excel

Om importen av den aktuella filen kan generera att ett nytt företag läggs upp (SIE-filer och säkerhetskopior) väljer man först id på det nya företaget, därefter kommer man direkt in i respektive importfunktion. Registerfiler och bokföringsfiler av andra format än SIE kan inte generera ett nytt föreatag, utan vid import av dessa filer kommer man direkt in i importfunktionen.

Skannade leverantörsfakturor/bildfiler går inte att importera på detta sätt eftersom de kan vara i ett flertal olika format.

Se en film