Byrå-kundsamverkan

Med vår molnlösning är det möjligt för er som redovisningsbyrå att samarbeta med era kunder. Ni kan från båda håll arbeta i samma företag samtidigt, vilket gör att databasen ständigt är uppdaterad med aktuell information utan någon form av manuell synkronisering. Ni och kunden kan dela upp arbetet mellan er och kunden kan sköta en liten eller en större del själv.

Läslicens

Med en läslicens för någon programdel kan byråns kunder gå in och titta på en eller flera delar i programmet, för att följa utvecklingen i det egna företaget. Det är fortfarande byrån som sköter all registrering. Kunden kan inte gå in och lägga till eller ändra några uppgifter, utan enbart titta på det byrån har gjort.

Bokföring

Med en läslicens för bokföring kan redovisningsbyråns kund logga in och se företagets bokföringsrapporter och en ekonomiöversikt. På så sätt kan kunden löpande följa företagets ekonomiska ställning och resultat. Det är redovisningsbyrån som ställer in om det är enbart låsta perioder, eller alla perioder som ska visas för kunden.

De bokföringsrapporter som finns att titta på är balans- och resultatrapport, dagbok, huvudbok samt momsrapport och räkenskapsschema.  I ekonomiöversikten visas en balans- eller en resultatrapport som är klickbar, dvs du kan arbeta dig djupare ner i bokföringen för att se varifrån en siffra hämtas.

Läslicens för bokföring beställer du på vår hemsida

Kundreskontra

Med en läslicens för kundreskontran kan byråns kund titta i kundreskontran och på reskontralistan samt ta fram fakturahistorik. På så sätt är det enkelt för byråns kund att hålla koll på om hans/hennes kunder betalar i tid eller inte, och hur mycket de köper av olika varor/tjänster.

Läslicens för kundreskontra beställer du på vår hemsida

Leverantörsreskontra

Med läslicens för leverantörsreskontran kan redovisningsbyråns kund logga in och titta på leverantörsreskontran och reskontralistan. Om byrån kopplat ett dokument, t ex en skannad leverantörsfaktura eller en e-faktura till reskontraposten kommer även dessa att visas när man klickar sig in på en post i reskontran.

Läslicens för leverantörsreskontra beställer du på vår hemsida

Kassarapport

Kassarapportfunktionen används av byråkunder som använder ett externt kassasystem och vill registrera dagens försäljning direkt i bokföringen i samma databas som redovisningsbyrån arbetar i. Kan kassasystemet producera en SIE-fil kan kunden även läsa in den i bokföringen om kunden har tillgång till kassarapporten.

Inställningana för kassarapporten och de förinlagda texterna man kan lägga upp görs förslagsvis av byrån så att det blir enkelt för byråns kund att komma igång med registreringen. Det är redovisningsbyrån som ställer in i vilken verifikationsnummerserie transaktionerna från kassarapporten ska hamna i.

Licens för BL Kassarapport beställer du på vår hemsida

Fakturering

Om redovisningsbyråns kund fakturerar sina kunder själv kan byrån sedan ta över och sköta reskontran och inbetalningarna, men även andra möjligheter finns. Ni bestämmer själva hur mycket kunden ska göra och var redovisningsbyrån ska ta vid, kanske är det i vissa fall kunden själv som sköter inbetalningar eller påminnelser. Fördelen med att samarbeta med kunden är att fakturorna kan bokföras automatiskt i samband med uppdatering och att inga filer eller papper med bokföringsunderlag behöver skickas mellan byrån och byråns kunder.

Licens för BL Fakturering beställer du på vår hemsida

Leverantörsreskontra

I BL Leverantör finns olika möjligheter till samarbete. Antingen kan byråns kund ha tillgång till hela BL Leverantör, dvs registrera leverantörsfakturorbetala fakturor osv. Man kan också dela upp arbetet så att kunden sköter registreringen av fakturor medan byrån håller koll på reskontran och sköter betalningarna, eller så kan kunden göra allt i reskontran och byrån tar över först vid i bokföringen.

Licens för BL Leverantör beställer du på vår hemsida

Direktöverföring av skannade dokument/e-fakturor

Om byråns kund är den som står som mottagare av företagets leverantörsfakturor, kan dessa på ett enkelt sätt laddas upp till databasen i molnet så att redovisningsbyrån kan registrera dem i reskontran och bokföringen. Pappersfakturor skannas innan de skickas upp, medan pdf-fakturor och e-fakturor direkt kan laddas upp till databasen via en mapp i datorn som anges i inställningarna. Denna funktion går att köra som en separat licens, men den ingår också om man har tillgång till hela leverantörsreskontran, se ovan.

Licens för att direktöverföring beställer du på vår hemsida

Attesthantering

Om redovisningsbyrån registrerar företagets leverantörsfakturor (manuellt eller med hjälp av ett digitalt dokument) har du som kund möjlighet att godkänna/attestera dessa innan de skickas iväg till banken för betalning. Finns ett inskannat dokument eller en e-faktura kopplad till posten visas den på skärmen i samband med attesten för att underlätta hanteringen. I programmets attesthantering finns en smidig funktion för att skicka ut en avisering till aktuella attestanter. När byrån har registrerat en eller flera leverantörsfakturor skickas ett mail ut till byråns kund/attestanten där ett eventuellt kopplat dokument bifogas i mailet.

Funktionen för attest går att köra som en separat licens, men den finns också tillgänglig när man har tillgång till hela leverantörsreskontran, se ovan.

Licens för attesthantering beställer du på vår hemsida

Bokföring

Om redovisningsbyråns kund själv sköter den löpande bokföringen men byrån tar över när det blir dags att göra avstämningar är det smidigt om kunden har en licens för BL Bokföring. Precis som övriga delar i byrå-kundsamverkan arbetar ni i samma databas och har hela tiden tillgång till uppdaterade siffror vilket underlättar för byrån att ta vid där kunden slutar. Finns kopplade dokument till bokföringen finns även dessa att tillgå för redovisningsbyrån, något som inte följer med i exempelvis en SIE-fil mellan olika bokföringsprogram.

Licens för BL Bokföring beställer du på vår hemsida

Lön

Även BL Lön tillåter samarbete mellan redovisningsbyrå och klient. Det går att dela upp arbetet precis som ni önskar. Kanske sköter redovisningsbyråns kund alla uppdateringar på anställdakortet och registrerar lönerna, medan byrån tar vid för att kontrollera och uppdatera bokföringen, eller så sköter byråns kund allt, och byrån hanterar enbart bokföringen. Oavsett hur man väljer att samarbeta finns stora fördelar med att arbeta i en och samma databas.

Licens för BL Lön beställer du på vår hemsida