Integrationer

BL Administration i molnet kan med hjälp av API:er kopplas ihop, integreras, med andra system. Antalet integratörer som använder API:erna kommer att öka successivt då det är flera av dem som i detta nu gör anpassningar för detta.

En förutsättning för att kunna använda någon integration är att du arbetar mot en molndatabas, vilket i sig har flera fördelar. Här kan du läsa mer om vår molnlösning. Du behöver dessutom ha version 2017.2.100 (eller senare) av BL Administration.

Se en film:

Det hela fungerar så att du som användare av BL Administration väljer att ansluta dig till en integration som sedan förmedlas vidare till det externa systemet. Relationen initieras och du kan börja arbeta i det externa systemet direkt mot vår molndatabas.

BL Integration

Arbetsgång

  1. Se till att vara aktiv i rätt molnföretag och välj Arkiv – Integrationer. Förutom att databasen måste ligga i molnet krävs att du angivit företagsnamn, organisationsnummer och en e-postadress i de generella företagsuppgifterna (Arkiv – Företagsuppgifter – Generella)
  2. En integrerad webbsida som presenterar befintliga integrationer öppnas och du kan aktivera den eller de integrationer du vill använda genom att klicka på knappen Aktivera och bekräfta inställningen.
  3. I informationen om integratören visas vilka delar av molndatabasen denne behöver ha tillgång för att integrationen ska fungera.
  4. Beroende av vilken integratör du valt kan olika saker ske, men i normalfallet kommer integratören på ett eller annat sätt att kontakta dig. Därefter är ni redo att köra igång.

Avsluta integration

Om du vill avsluta en integration sker det genom att du via Arkiv – Integrationer i aktuellt molnföretag helt enkelt klicka på knappen Avaktivera för den aktuella integratören och förbindelsen mellan integratören och din molndatabas avslutas.