Releasenytt app.bjornlunden.se

I versionsnytt kommer vi försöka beskriva de nyheter/buggrättningar som kommit i respektive version av systemet. Förhoppningen är att dessa ska komma med jämna mellanrum. Större nyheter kommer även att presenteras i separata nyhetsartiklar.

Releasenytt har för tillfället gått på sommarvila. Vi återkommer efter sommaren i ny tappning!

Releasenytt 2020-05-08

 • Nu finns möjlighet att skicka med betalningstyp när man skickar in kvitton från mobilappen. Från början finns tre betalningstyper att välja på: Utlägg, Kreditkort, Företagskort. Om man vill ändra dessa eller lägga upp egna så läggs dessa upp under Inställningar. Bokföringskontot som anges på betalningstypen följer också med hela vägen in till när verifikationen skapas i BLA.
 • Fixat en bugg som gjorde att valutan inne på en kundfaktura alltid visades i SEK istället för den aktuella valutan

Releasenytt 2020-05-01

 • Nu har vi släppt chattfunktionen för alla användare! Tidigare har den bara synts för några tidiga beta-användare, men nu syns den alltså för alla. Med chatten finns möjlighet att direktchatta med en eller flera användare i företaget, och det går dessutom att starta konversationer kring specifika underlag som leverantörsfakturor eller kundfakturor

Releasenytt 2020-04-24

 • När man attesterar en faktura så är nu rutorna som dyker upp när man vidarebefordrar eller avvisar en faktura tillputsade och ser framförallt bättre ut i mobilläget
 • Nu följer eventuell kommentar från den som ankomstregistrerat fakturan med till den som ska attestera fakturan. Kommentaren följer även med under hela attesten för de som jobbar med ett attestflöde
 • Fixat en bugg som gjorde att man fick ett felmeddelande om man var inne och kollade på en kundfaktura och sen navigerade vidare till Leverantör
 • Fixat en bugg som gjorde att fakturor som man själv attesterat men som ännu inte blivit slutattesterade inte syntes under Alla fakturor

Releasenytt 2020-04-17

 • Nu finns det möjlighet att ställa in en e-postadress dit det går aviseringar när en faktura har avvisats av en attestant. Inställningen hittas under Inställningar – Notiser och påminnelser
 • Nu finns det möjlighet för en attestant att se sina tidigare attesterade fakturor genom att klicka på ”Alla fakturor” i leverantörsvyn
 • Nu har vi släppt det nya menyalternativet BL Finans där vi har samlat erbjudanden för företagslån, factoring, och kapitalförvalning som vi har tagit fram tillsammans med våra samarbetspartners
 • Fixat en bugg som gjorde att dokument inte visades i mobilläget

Releasenytt 2020-03-27

 • Nu har inloggningssidan fått sig en nödvändig tillputsning. Vi har gjort BankID-inlogget ännu mer framstående, och fixat några små buggar i mobilläget
 • Fixat en bugg som gjorde att det redan valda betalningsvillkoret inte hämtades upp korrekt på de fakturautkast som man skapat

Releasenytt 2020-03-20

 • Nu är vyerna för att kolla på kundfakturor/leverantörsfakturor lite uppfräschade. Bland annat så har vyerna nu delats upp i tabbar för Översikt/Historik
 • Vi har gjort en del förbättringar i val av kund-fältet i fakturaregistreringen som bland annat gör det enklare att byta kund om man råkade välja fel från början
 • Fixat några problem i uppläggningen av betal/försäljningstyper, bland annat så gick det tidigare att lägga upp en typ utan bokföringskonto, något som ledde till konstigheter i kassarapportsregistreringen
 • Fixat en bugg i BL Konto-inloggningen för de som hade ”Kom ihåg mig” ibockat

Releasenytt 2020-03-13

 • Kassarapporten har fått sig en uppfräschning! Nu är det enklare att fylla i kassarapporten och det går dessutom att importera en SIE-fil om man har ett kassasystem som stödjer det

Releasenytt 2020-03-06

 • Automatisk utloggning är nu ändrad från 15 minuter till 60 minuter istället
 • Fixat en bugg som gjorde att det krånglade med att skapa kundfakturor för de användare som kör i Microsoft Edge
 • Fixat en bugg som gjorde att man fick ett konstigt felmeddelande om man försökte skicka en faktura via e-post till en kund som inte hade någon e-postadress angiven

Releasenytt 2020-02-28

 • Nu finns möjlighet att kreditera en faktura baserad på en tidigare skapad faktura genom att klicka på de tre prickarna i tabellen och sedan ”Kreditera faktura”
 • Nu finns möjlighet att kopiera en faktura baserad på en tidigare skapad faktura genom att klicka på de tre prickarna i tabellen och sedan ”Kopiera faktura”
 • Nu finns möjlighet att ta bort ett utkast direkt från fakturalistan genom att klicka på de tre prickarna i tabellen och sedan ”Ta bort utkast”
 • Fixat en bugg som gjorde att man vid attest av en faktura med flera sidor bara såg första sidan i mobillläget
 • Fixat en bugg som gjorde att man fick felmeddelande om man angav tex bokstäver eller andra specialtecken i prisfältet på artiklar

Releasenytt 2020-02-21

 • Nu visas utkast/skickade fakturor direkt i listan med fakturor när de sparats/skickats, utan att man behöver ladda om vyn
 • Nu visas även Swishnumret som är angett i företagsuppgifterna på fakturamallen
 • Fixat en bugg som kunde resultera i tomma rader i fakturalistan
 • Fixat en bugg som gjorde att kassarapporterna kunde landa i fel bokföringsserie när man registrerade flera kassarapporter på raken
 • Fixat en bugg som gjorde att öresavrundningen kunde runda av fel i vissa fall

Releasenytt 2020-02-14

 • Nu visas rätt faktura i detaljvyerna på kundfakturor baserat på om fakturan skapats i BL Administration eller i webbgränssnittet på app.bjornlunden.se
 • En del fixar för att detaljvyn ska visa sig bättre på mindre skärmar har gjorts. Även lite fixar för att man inte ska behöva sidoskrolla i fakturan på större skärmar har gjorts
 • Fixat en bugg i faktureringen som gjorde att om man började med att ange antal, enhet eller a-pris så dök inte raden upp på fakturan
 • Fixat en bugg i faktureringen som gjorde att om man fritextskrev en fakturarad så lades inte 1 i antal dit automatiskt
 • Fixat en del konstigheter som hände med fakturorna som skapats som utkast och sedan sparades om
 • Fixat en bugg som gjorde att PDF:en som skapas vid fakturering ibland blev dubbel
 • Fixat en bugg som gjorde att avvisa-knappen i attestfunktionen blev utgråad om man först klickade på vidarebefordra och sen stängde ner den rutan
 • Fixat en bugg som gjorde att det blev en förskjutning i adressfälten i fakturorna i Safari

Releasenytt 2020-02-07

 • Om man gör en lång faktura som innehåller fler än en sida och sedan tar bort en massa fakturarader så ”skalar” nu faktura-PDF’en efter så att inte fakturan riskerar att bli på fler sidor än den behöver
 • Om man skapar en ny kund från fakturaregistreringen så blir den nu vald direkt när man sparat kunden
 • Sorteringen av listan med oattesterade fakturor sker nu i fallande ordning som standard

Releasenytt 2020-01-31

 • Nu finns möjlighet att ta bort utkast genom att öppna utkastet och längst ner välja ”Ta bort utkast”
 • Nu finns möjlighet att lägga upp kunder och artiklar direkt från fakturaregistreringen genom att i dropdownen välja ”Lägg till ny kund” / ”Lägg till ny artikel”. När en kund eller artikel är vald kan man också ändra på den genom att klicka på pennan som visas till höger i fältet
 • Menyerna har fräschats upp lite och navigeringen i framförallt mobilläget har fått sig en nödvändig tillputsning
 • När man loggar in via webbläsaren i mobilen visas nu ett nummeranpassat tangentbord för att göra inmatningen enklare
 • När man ska vidarebefordra en faktura till en annan attestant så visas nu möjliga attestanter i alfabetisk sorteringsordning
 • Fixat en bugg som gjorde att beloppet i leverantörsfakturatabellen visades i SEK-belopp fast med annan valutaenhet
 • Fixat en beräkningsbugg i ekonomiöversikten som uppstod om man hade minusintäkter
 • Fixat en bugg där kassarapporterna beräknade fel moms vid 12% och 6% moms
 • Fixat en bugg som gjorde att nedladdade fakturor från detaljvyn inte gick att öppna upp

Releasenytt 2020-01-24

 • I listan med kundfakturor så visas nu även sparade utkast. Dessa utkast kan man plocka upp och fortsätta redigera, eller skicka till kund
 • Nu finns möjlighet att lägga till och ändra betalmetoder i företagsuppgifterna
 • ”Min profil”-vyn har fräschats upp
 • ”Notiser och påminnelser”-vyn har fräschats upp
 • ”Tillåtna perioder”-vyn har fräschats upp
 • Uppläggning/editering av försäljningstyper/betaltyper har fräschats upp
 • ”Kom ihåg personnummer” vid inloggning visas nu även i mobilläget
 • Fixat en bugg som gjorde att det var strul för vissa att logga in efter att man automatiskt blivit utloggad
 • Fixat en bugg som gjorde att fakturering såg aktiv ut i listan med användare trots att det ej var påkopplat på användaren

Releasenytt 2020-01-17

 • Man kan nu ändra på företagsuppgifterna under Inställningar. För att komma åt inställningarna krävs att användaren har ”Admin” ibockat på sin profil
 • Man kan nu ställa in lite fakturainställningar under Inställningar. Man kan från början ställa in vilket betalningsvillkor som ska gälla som standard, om öresavrundning ska tillämpas eller ej, samt vilket faktura/kundnummer som ska gälla som nästa nummer
 • Nu görs kontroller i faktureringen på att korrekta företagsuppgifter är ifyllda innan man kan skicka en kundfaktura
 • Nu görs kontroller i faktureringen på att korrekta uppgifter är upplagda på kunden innan man kan skicka en kundfaktura
 • Nu görs kontroller i faktureringen på att minst en kund, en artikelrad, och en leveransmetod är vald innan man kan skicka en kundfaktura
 • Fixat en bugg som gjorde att den orangea notisen i menyn som indikerade oattesterade fakturor inte syntes längre

Releasenytt 2020-01-10

 • Dropdownen med kunder/artiklar i fakturaregistreringen visas nu så fort man ställer sig i fältet. Tidigare var man tvungen att börja skriva för att den skulle dyka upp.
 • Fixat en bugg som gjorde att man landade i fel företag om man redan var inloggad i BLAPP och sedan klickade på en attestlänk i ett mail
 • Fixat en bugg som gjorde att man såg borttagna attestanter i listan med attestanter
 • Fixat en bugg som gjorde att ”Nästa i flödet” inte syntes innan man började scrolla i listan med attestanter

Releasenytt 2019-12-20

 • Vi har släppt beta-versionen av våran webbfakturering med direkt synk mot molndatabasen i BL Administration! I början är den i väldigt enkel form, men man kan smidigt skapa kundfakturor, kunder, och artiklar. Vi kommer löpande lägga till ny funktionalitet, men testa gärna och lämna feedback till oss på tillsammans@bjornlunden.se.

Releasenytt 2019-12-13

 • Gjort fälten för kostnadsställe/kostnadsbärare/projekt lite större i konteringsrutan i attest så att hela dess id syns
 • Fixat en bugg som gjorde att BankID-inloggningen inte fungerade klockrent i webbläsaren på iPhones
 • Fixat ett par buggar som gjorde att man inte kom in i onboarding-guiden för att koppla på företag

Releasenytt 2019-11-29

 • Fixat en bugg som gjorde att graferna försvann i vissa lägen när man hovrade runt i ekonomiöversikten
 • Fixat en bugg som gjorde att det inte gick att byta räkenskapsår i ekonomiöversikten för vissa Androidanvändare
 • Fixat en bugg som gjorde att fördelningen i procent kunde bli skev bland kostnader i ekonomiöversikten
 • Fixat en bugg som gjorde att när man bytte räkenskapsår i ekonomiöversikten så försvann graferna om man var inne på mobilen
 • Fixat en bugg som gjorde att när man hade inställningen att enbart visa låsta perioder så hämtades inte föregående års jämförelsesiffror in riktigt
 • Fixat en bugg som gjorde att verifikationer gjorda i bokslutsperioden inte hämtades in som de ska

Releasenytt 2019-11-28

 • Våran mobilapp är släppt! I appen kan man i förstaversionen fota kvitton och andra underlag och skicka in dessa direkt in i BL Administration. From 2020.1-versionen i BLA så finns även funktionalitet för tolkning av kvittounderlag.
  Om man kör attest så kan man nu få pushnotiser från appen och gå in och godkänna fakturorna den vägen istället för via webbläsaren.
 • Fixat en bugg som gjorde att det ibland inte gick att komma in i guiden när man ska koppla på nya företag
 • Fixat en bugg som gjorde att det inte gick att spara kassarapporter med försäljningstyper som hade 0% moms

Releasenytt 2019-11-21

 • En ganska stor uppdatering har gjort ”bakom kulisserna” för att reda ut en del buggar som fanns i inloggningen, tex så laddade inte menyalternativen in som de skulle när man loggade in via integrationssidan
 • Fixat en bugg som gjorde att det inte fungerade att spara en kassarapport med 0% moms på försäljningstypen
 • Fixat en bugg som gjorde att det inte gick att komma in i onboarding-guiden som ny användare och med BankID-inloggning

Releasenytt 2019-11-14

 • Nu finns möjlighet att sortera tabellerna fallande eller stigande genom att klicka på tabellrubriken
 • Nu finns möjlighet att söka i tabellerna

Releasenytt 2019-11-11

 • Fixat en bugg som gjorde att ekonomiöversikten bara står och laddar om nuvarande period inte fanns upplagd

Releasenytt 2019-11-04

 • Lagt in en spinner som på knappar som visas när man tex väntar på att inloggning ska slutföras
 • Fixat en bugg som gjorde att det gick att vidarebefordra en faktura till en attestant som var borttagen vid attest av en leverantörsfaktura

Releasenytt 2019-10-22

 • Nu finns möjlighet att hämta anställda från anställdaregistret när man bjuder in användare, något som kan förenkla inbjudningsförfarandet
 • När man attesterar fakturor i mobilen så ligger nu attestknapparna fixerad längst nere så att man inte behöver scrolla och leta efter knapparna

Releasenytt 2019-10-10

 • Man kan nu ställa in så att man får attestmail i ett samlat mail istället för att få ett mail per faktura. Inställningen hittas under Inställningar – Notiser och påminnelser
 • Belopp i tabellerna är nu högerställda
 • För kunder som kör äldre versioner av Edge som webbläsare så kommer nu ett meddelande upp vid inloggning med BL Konto om att man behöver uppdatera webbläsaren för att det ska fungera
 • Fixat så att man inte får meddelande om att mail inte kunde skickas när man har kört gamla attesten och kopplat på den nya
 • Fixat så att tabellrubrikerna visas riktigt i Firefox