Nyheter i version 2017.2.100

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan version 2017.1.100 som släpptes i januari 2017.

Höstens stora nyhet är lanseringen av BL Lön Plus – ett nytt och större löneprogram med semesterhantering som många användare väntat på. Nu finns det äntligen! Du kan förhandsboka programmet på www.bjornlunden.se.

 • Allmänt
 • Bokföring
 • Fakturering
 • Leverantör
 • Lön
 • Tidredovisning

Allmänt

Förbättringar vid e-post från programmet

Under Arkiv – Grundinställningar finns en smartare funktionalitet som gör att programmet automatiskt känner av om du har Microsoft Outlook installerat och då förväljs det alternativet.

Om du istället använder Direktkommunikation via SMTP har vi underlättat inställningarna genom att de kan hämtas automatiskt för de vanligaste leverantörerna. Du markerar aktuell leverantör i listan och klickar på Välj så hämtas inställningarna och det enda du behöver komplettera med är e-postadress och eventuell autentisering.

Grundinställningar

Här kan du läsa mer om programmets E-postinställningar.

Koppling till Digitala Företaget

I versionen har vi förberett för kommande integrationer mot vår molndatabas. Kopplingen mellan BL Administration och Digitala Företaget hanteras via Digitala Företaget-ikonen högst upp till höger i programmet.

Här kan du läsa mer om vår tjänst Digitala Företaget.

Bättre hantering vid avbruten internetuppkoppling

För dig som jobbar mot vår molndatabas har vi förbättrat hanteringen vid avbruten internetuppkoppling. Programmet är nu bättre på att fånga upp att det är just avbruten internetuppkoppling som är problemet och du får ett meddelande från programmet:

Avbruten internetuppkoppling

När internetuppkopplingen återfås kan BL Administration fortsätta där du var, under förutsättning att du inte avslutat BL Administration däremellan.

Möjlighet att koppla flera dokument samtidigt

På många ställen i programmet går det att koppla dokument till poster i reskontrorna och registren mm. Det har tidigare endast varit möjligt att koppla ett dokument i taget, men från och med version 2017.2 går det att koppla flera dokument åt gången. Klicka in dig på Dokumentknappen och välj Lägg till så får du upp en utforskare där du kan använda Ctrl + klick på de filer du vill koppla till posten.

Kopiera sökväg

På alla ställen i programmet där en fil sparas finns nu möjlighet att kopiera sökvägen till mappen där filen sparas. Detta kan underlätta om du efter skapandet av filen ska göra något ytterligare med den, exempelvis ladda upp i internetbanken eller i Skatteverkets e-tjänst. Du klistrar helt enkelt in den aktuella sökvägen i rutan du får upp när du ska välja fil för inläsning.

Kopiera sökväg

Kontroll import/exportfiler flyttat till behandlingshistoriken

Flera av de filer som importeras i systemet, exempelvis bankfiler, utgör räkenskapsinformation. Bankfiler som exporteras, t ex leverantörsbetalningar, är räkenskapsinformation eftersom den innehåller uppgifter till en verifikation som dokumenterar en betalning. Även filer som tas emot, exempelvis inbetalningsfiler, är räkenskapsinformation. Eftersom de är mottagna i elektronisk form ska de även sparas i elektronisk form.

Sedan tidigare sparas samtliga filer som importeras eller exporteras i BL Administration i databasen för att de ska vara enklare att hitta. Sökvägen till dessa filer har dock varit lite dold och nu har vi flyttat menyn så att du numera hittar den under Arkiv – Systemunderhåll – Behandlingshistorik – Behandlingshistorik import/exportfiler.

Här kan du läsa mer om Import/exportfiler.

Bokföring

Förbättrad sammanställning av skattedeklarationen

I skattedeklarationens sammanställning finns ett nytt fält, Extra, där du kan fylla i exempelvis en extrainbetalning till Skatteverket. Beloppet lägger du in genom att först klicka på Redigera i skattedeklarationen. Du kan ange både plus- och minusbelopp (minustecken vid avdrag) och givetvis påverkar det extra beloppet även beloppet i betalfilen du skapar i rutinen för Skattedeklarationen.

Skattedeklaration sammanställning

Skapa verifikation från skattedeklarationen

Från och med nu kan du kan skapa verifikationer utifrån skattedeklarationen. Genom att klicka på knappen Skapa ver kan du välja om du vill skapa en verifikation av summeringen på fliken sammanställning, eller om du vill skapa en verifikation för momsöverföring. Det senare alternativet är bara aktivt om ingen momsöverföring är gjort för aktuell momsperiod. Det tidigare alternativet konteras enligt de förutsättningar du ställer in under knappen Inställningar.

Skattedeklaration inställningar

Vissa av kontoreferenserna återfinns även på andra ställen i programmet och en ändring i inställningarna här får genomslag även i företagsuppgifterna för Lön.

Här kan du läsa mer om Skattedeklaration.

Momskontroll redan vid registrering

I inställningarna under Mer-knappen i verifikationsregistreringen kan du aktivera funktionen Kontrollera utgående moms mot försäljning. På så sätt får du den kontroll som tidigare gjorts i samband med Momstransaktionskontrollen redan när verifikationen registreras. På så sätt får du möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter med förutsättningarna färskt i minnet (istället för som tidigare först när du tar ut en momsrapport). I inställningarna kan du även lägga in den högsta tillåtna differensen i kronor. På så sätt slipper du få meddelande om differens ifall den är väldigt liten.

Momskontroll verifikation

Om programmet hittar en differens har du möjlighet att avbryta och ändra i konteringen innan du sparat den. Givietvis har du även möjlighet att ändra eventuellt felaktiga inställningar i Momsuppgifterna.

Guide för hantering av importmoms och omvänd skattskyldighet

För att förenkla hanteringen av importmoms och omvänd skattskyldighet vid handel med andra länder har vi skapat en ny guide där du kan lägga upp konteringsmallar eller göra inställningar för momskoder på de konton som används vid respektive kategori av utlandshandel. Dessutom justeras kontoreferenserna i skattedeklarationsupplägget enligt de inställningar du gör. Du hittar funktionen under Uppläggning – Momsuppgifter – Mer – Guide för omvänd skattskyldighet och importmoms.

Guide importmoms

När mallarna finns upplagda hämtas de upp som vanliga konteringsmallar i verifikationsregistreringen där du enkelt anger grundbeloppet och får konteringen med automatik utifrån de förutsättningar du angivit. På så sätt underlättas hanteringen för dessa typer av transaktioner.

Här kan du läsa mer om Konteringsmallar.

Du kan läsa mer om funktionen i guiden för Momsuppgifter.

Möjlighet att hoppa över kolumner i verifikationsregistreringen

Sedan tidigare finns en inställning för konteringsbilden (Mer – Inställningar) där man kan bocka i exempelvis ”inmatning kostnadsställe/kostnadsbärare/projekt”. Tidigare har inställningen angivit om kolumnen ska visas eller inte, nu gäller bocken huruvida markören ska stanna i kolumnen eller inte. Om kostnadsställe/kostnadsbärare/projekt finns upplagda kommer kolumnerna att visas med automatik.

Konteringsinställningar

Eventuella kontospärrar för att ange/inte ange kostnadsställen/kostnadsbärare/projekt är överordnade inställningarna för konteringsbilden.

Här kan du läsa mer om Verifikationsregistreringen.

Förbättringar i anläggningsregistret

Vi har i denna version försökt att tydliggöra skillnaden mellan registrering av anläggningsregistret i sig (exempelvis maskiner och inventarier) och registrering av posterna som ingår (kopieringsmaskin, tryckpress etc.). När du väljer Uppläggning – Anläggningsregister får du nu två val; Definiera anläggningsregister (där du lägger upp förutsättningarna för registret) och Registrera poster i anläggningsregistret (där du fyller anläggningsregistret med innehåll).

Här kan du läsa mer om Anläggningsregistret.

Fakturering

Förbättringar i periodisk sammanställning

Vi har möjliggjort att den periodiska sammanställningen kan hämta uppgifter även från faktureringshistoriken, och inte bara via bokföringen. På så sätt slipper du använda dig av en kontoreskontra om du kör vårt faktureringsprogram. Inställningarna för varifrån underlaget ska hämtas görs i inställningarna du kommer åt i rutinen för periodisk sammanställning i bokföringen. För att det ska fungera krävs att du lägger in ett korrekt VAT-nummer och en landskod på de kunder inom EU som berörs. All försäljning till dessa kommer att inkluderas i den periodiska sammanställningen. I inställningarna får du även ange om det normalt är varor eller tjänster du säljer. Vid hämtning från faktureringshistoriken är det alltså inte från intäktskontona där försäljningen bokförts som uppgifterna hämtas och det är faktureringsdatumet som styr i vilken period uppgiften redovisas.

Periodisk sammanställning

Vi har även kompletterat den manuella registreringen av kundreskontraposter med automatisk hämtning av VAT-numret om man använder kontoreskontran för periodisk sammanställning. En förutsättning är förstås att VAT-numret finns angivet på kundkortet och att kopplingen till den periodiska sammanställning är aktiverad. Detta fungerar även om du importerar kundreskontratransaktioner under förutsättning att du använder ett separat intäktskonto för EU-försäljning, som dessutom är kopplat till aktuell kontoreskontra.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Periodisk sammanställning.

Swishnummer på fakturan

Om du tar betalt via Swish kan du lägga in ditt swish-nummer i de generella företagsuppgifterna som du hittar under Arkiv – Företagsuppgifter – Generella. För att sedan infoga datafältet på fakturan behöver den öppnas i Blankettgeneratorn (Arkiv – Blanketter). Här lägger du till datafältet Swish-Företagsuppgifter som du hittar under Infoga – Datafält.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med programmets Blanketter.

Selektering i reskontralistan

Nu kan du vid uttag av reskontralistan göra selekteringar både på kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.

Här kan du läsa mer om Reskontralistan.

Tydligare överblick i reskontran

Om du fakturerar i en annan valuta än SEK kommer en ny kolumn att dyka upp i Kontroll reskontra per kund så att du även kan se beloppet i den utländska valutan, något som inte funnits tidigare.

Kontroll reskontra per kund

Här kan du läsa mer om Kundreskontran.

Leverantör

Momskontroll redan vid registrering

I inställningarna under Mer-knappen i verifikationsregistreringen som du hamnar i vid registrering av leverantörsfakturor kan du aktivera funktionen Kontrollera utgående moms mot försäljning. På så sätt kan du göra den kontroll som tidigare gjorts i samband med Momstransaktionskontrollen redan när verifikationen registreras. I leverantör används detta främst när omvänd skattskyldighet eller importmoms hanteras. På så sätt får du möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter med förutsättningarna färskt i minnet, istället för som tidigare först när du tar ut en momsrapport. I inställningarna kan du även lägga in den högsta tillåtna differensen i kronor. På så sätt slipper du få meddelande om differens ifall den är väldigt liten.

Kontroll momsdifferens

Om programmet hittar en differens har du möjlighet att avbryta och ändra i konteringen innan du sparat den. Givietvis har du även möjlighet att ändra eventuellt felaktiga inställningar i Momsuppgifterna.

Uppdatera endast markerade leverantörsfakturor

Precis På samma sätt som i faktureringen kan du nu även för leverantörsfakturor välja att uppdatera några av de registrerade leverantörsfakturorna. Efter att du registrerat dem markerar du enligt vanlig Windows-standard (Ctrl + klick eller Shift + klick) de fakturor du vill uppdatera tillsammans och väljer Uppdatera.

Möjlighet att hoppa över kolumner i verifikationsregistreringen

Sedan tidigare finns en inställning för konteringsbilden (Mer – Inställningar) där man kan bocka i exempelvis Inmatning kostnadsställe/kostnadsbärare/projekt. Tidigare har inställningen angivit om kolumnen ska visas eller inte. Nu gäller bocken istället huruvida markören ska stanna i kolumnen eller inte. Om kostnadsställe/kostnadsbärare/projekt finns upplagda kommer kolumnerna att visas med automatik.

Konteringsinställningar

Eventuella kontospärrar för att ange/inte ange kostnadsställen/kostnadsbärare/projekt styr över inställningarna för konteringsbilden.

Tydligare överblick i reskontran

Om du får fakturor i en annan valuta än SEK kommer en ny kolumn att dyka upp i Kontroll reskontra per leverantör så att du även kan se beloppet i den utländska valutan, något som inte funnits tidigare.

Kontroll reskontra per leverantör

Här kan du läsa mer om Leverantörsreskontran.

Selektering i reskontralistan

Nu kan du vid uttag av reskontralistan göra selekteringar både på kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt.

Här kan du läsa mer om Reskontralistan.

Lön

I denna version har huvudmenyn i löneprogrammet fått ett nytt utseende. Du finner numera Anställda och Lönearter under Uppläggning. Istället har två nya knappar tillkommit – Kalendarium och Kontrollista. Kalendariet är endast till för dig som kör Lön Plus (se nästa avsnitt). Den nya menyn ser ut enligt bild nedan.

Huvudmeny

Lön Plus

I samband med version 2017.2 lanseras även vårt nya löneprogram BL Lön Plus. Lön Plus är ett större löneprogram än det vi haft tidigare och innehåller bland annat:

 • Semesterhantering och semesterskuldslista
 • Löne- och semesteravtal
 • Arbetsschema
 • Kalendarium för avvikelsehantering
 • Statistikrapportering

Här kan du läsa mer om Lön Plus.

Förbättrad sammanställning av skattedeklarationen

I skattedeklarationens sammanställning finns ett nytt fält, Extra, där du kan fylla i exempelvis en extrainbetalning till Skatteverket. Beloppet lägger du in genom att först klicka Redigera i skattedeklarationen. Du kan ange både plus- och minusbelopp (minustecken vid avdrag) och givetvis påverkar det extra beloppet även beloppet i betalfilen du skapar i rutinen för Skattedeklarationen.

Skattedeklaration sammanställning

Skapa verifikation från skattedeklarationen

Från och med nu kan du kan skapa verifikationer utifrån skattedeklarationen. Genom att klicka på knappen Skapa ver kan du välja om du vill skapa en verifikation av summeringen på fliken sammanställning, eller om du vill skapa en verifikation för momsöverföring. Det senare alternativet är bara aktivt om ingen momsföring är gjord för den aktuella momsperioden. Det tidigare alternativet konteras enligt de förutsättningar du ställer in under knappen Inställningar.

Skattedeklaration inställningar

Vissa av kontoreferenserna återfinns även på andra ställen i programmet och en ändring i inställningarna här får genomslag även i företagsuppgifterna för Lön.

Här kan du läsa mer om Skattedeklaration.