Nyheter i version 2017.1.100

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan version 2016.2.100 som släpptes under hösten 2016.

Versionen är särskilt viktig för dig som kör lön då den innehåller rutiner för 2016 års kontrolluppgifter och skattetabeller för 2017. Även du som berörs av de nya reglerna för växa-stöd, ROT/RUT och representation behöver installera och köra version 2017.1.100. Du kan läsa mer om detta samt övriga nyheter längre ner.

  • Allmänt
  • Bokföring
  • Fakturering
  • Lön
  • Tidredovisning

Allmänt

Koppling till BL Byråstöd

Sedan lanseringen av vårt nya BL Byråstöd i höstas har det varit möjligt att starta BL Administration inifrån byråstödet. Från och med version 2017.1.100 gör vi kopplingen bättre och du kommer att kunna öppna programmet med rätt företag valt direkt från byråstödet.

För att det ska fungera krävs att du på BLA-användaren har lagt in användarnamnet i BL-konto, dvs det användarnamn som även används vid inloggning i byråstödet. Detta görs under Uppläggning – Användare – Användarnamn BL-konto. Användarnamnet skapar du själv i samband med att du börjar använda dig av vårt byråstöd eller någon annan tjänst som har inloggning via BL-konto, exempelvis molntjänsten för BL Skatt och BL Bokslut.

BL-konto

När du försöker starta ett företag inifrån byråstödet första gången kommer en slags nyckel att skickas med och BLA kommer automatiskt att försöka matcha detta med ett företag utifrån organisationsnumret. Denna nyckel lagras sedan för framtida start av BL Administration inifrån BL Byråstöd. Skulle systemet inte hitta igen rätt företag utifrån organisationsnumret går det även att lägga in denna nyckel manuellt. Detta görs i så fall under Arkiv – Företagsuppgifter – Generella – API-nyckel.

API-nyckel

Här kan du läsa mer om BL Byråstöd.

Förbättringar systemdokumentationen

I version 2017.1.100 är systemdokumentationen förbättrad så att det är enklare att själv redigera eller komplettera innehållet i den. Systemdokumentationen är dessutom kompletterad med information om automatkonteringar av typen fast månadsbelopp, procentuell beräkning eller automatkonteringar enligt konteringsmall. Konteringsguider ingår däremot inte i systemdokumentationen.

Du når systemdokumentationen genom att gå via Hjälp – Systemdokumentation. Här kan du läsa mer om innehållet i Systemdokumentationen.

Bokföring

Nya representationsregler

Från och med 1 januari 2017 slopas avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. Moms får dock lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person. Vid måltid där alkoholhaltiga drycker ingår får man använda en schablon för momsen på 46 kr/person. Då görs en proportionering mellan mat och alkoholhaltiga drycker där mat anses utgöra 75% av det totala beloppet och de alkoholhaltiga dryckerna 25%.

De nya reglerna om avdragsrätt träder i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter att gälla fram till räkenskapsårets slut.

Ändringarna i rätten att lyfta moms träder i kraft 1 januari 2017 oavsett räkenskapsår. Om rätten att lyfta moms inträtt före årsskiftet gäller alltså de tidigare bestämmelserna.

I 2017.1.100 har vi gjort om hanteringen av representation för att stämma med de nya reglerna. Som vanligt når du funktionen för representation via knappen i verifikationsregistreringen eller genom att använda dig av konteringsguiden för ”Representation måltid”.

Bok-representation

Här kan du läsa mer om hur du hanterar Representation.

Behandlingshistorik på automatkonteringar

För att det ska vara enkelt att följa vad som hänt i de olika tabeller som finns i programmet införde vi i höstas behandlingshistorik på ett flertal ställen. I samband med version 2017.1.100 finns också behandlingshistorik för automatkonteringar. På automatkonteringskorten hittar du numera knappen Beh.hist. som anger hur många ändringar som skett på en post. Klickar du in dig på knappen ser du dessutom när och hur ändringen har gjorts, samt av vem.

Behandlingshistorik automatkonteringar

Här kan du läsa mer om hur du jobbar med Automatkonteringar.

Fakturering

Skattereduktion för reparation av vitvaror

Från och med 1 januari 2017 ingår Reparation av vitvaror i RUT-avdraget, vilket det också finns stöd för i version 2017.1.100.

Den nya RUT-tjänsten hanteras på samma sätt som övriga ROT-/RUT-tjänster i programmet. Du har möjlighet att kategorisera artiklar som ”Reparation vitvaror” samt specificera antalet arbetade timmar och materialkostnad för tjänsten i samband med fakturaregistrering eller vid begäran om utbetalning till Skatteverket.

Här kan du läsa mer om hanteringen av Skattereduktion ROT och RUT.

Möjlighet att välja standardblanketter på kund

Tidigare har endast företagsunika blankettmallar, dvs mallar du själv har redigerat, varit möjliga att välja på enskilda kunder. Numera kan du även välja in standardmallar på enskilda kunder, du behöver alltså inte först spara om dem. Detta görs som tidigare under Uppläggning – Kunder – Mallar och redovisning. För att urskilja vilka mallar som är standardmallar och vilka som är företagsunika (egna och redigerade) mallar finns en sökväg framför mallens namn där GEN\ finns angivet för standardmallarna och \FTG för de företagsunika.

Här kan du läsa mer om Blankettmallar.

Valbara kolumner i kundupplägget

Genom att under Uppläggning – Kunder välja Mer – Inställningar kan du själv styra vilka kolumner som ska visas i listan, precis som du sedan tidigare även kan göra för artiklar.

Kolumner kundupplägg

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Kunder.

Villkor per kund

Du kan numera ange leveransvillkor och leveranssätt per kund, på samma sätt som du tidigare kunnat göra endast för betalningsvillkor. Detta har tidigare endast gått att göra via generella inställningar i företagsuppgifterna eller inställningar vid ordertillfället för dessa villkor.

Kunder_villkor

För att du ska kunna ange ett villkor på en kund behöver du först ha skapat det under Uppläggning – Villkor – Leveransvillkor/Leveranssätt. Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Villkor.

Lön

Kontrolluppgifter inkomståret 2016

Versionen hanterar kontrolluppgifter för inkomståret 2016. Kontrolluppgifterna gör du efter att du registrerat samtliga löner för året. Du väljer själv om du gör dem innan eller efter den första lönekörningen i januari 2017.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Kontrolluppgifter.

Sista dag för inlämning av kontrolluppgifter är 31 januari 2017.

Skattetabeller inkomståret 2017

Skattetabellerna för inkomståret 2017 är inlagda i programmet från och med denna version.

Växa-stöd vid förstagångsanställning

Den första januari 2017 införs en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) för dig som är enskild näringsidkare och som anställer din första medarbetare. Den nya lagen gäller till utgången av 2021. Lagen gäller bara när du som näringsidkare har anställt din första medarbetare efter den 31 mars 2016.

Reglerna innebär att du bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) enligt socialavgiftslagen på den ersättning som betalas till din första anställda medarbetare. För personer födda 1937 och tidigare behöver du inte betala några avgifter alls. Anställer du fler personer betalar du vanlig arbetsgivaravgift för dem. För att uppfylla kraven ska anställning pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller bara den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Du kan få stödet under högst tolv månader.

För den första anställda redovisas underlaget för arbetsgivaravgifterna i ruta 57 i skattedeklarationen. Arbetsgivaravgiften redovisas i ruta 58. Under förutsättning att du gör nödvändiga inställningar i programmet hanteras detta automatiskt. Inställningarna gör du på anställdakortet för den först anställda.

Växastöd

Du måste själv hålla reda på när du tillämpat växa-stödet i 12 månader, som är den maximala tiden, och därefter ta bort markeringen om Växa-stöd på din anställda.

Här kan du läsa mer om Växa-stöd i programmet.

Tidredovisning

Behandlingshistorik för medarbetare och arbetskoder

För att det ska vara enkelt att följa vad som hänt i de olika tabeller som finns i programmet införde vi i höstas behandlingshistorik på ett flertal ställen. I samband med version 2017.1.100 finns också behandlingshistorik i tidredovisningen. Både på medarbetarkortet och arbetskodskortet hittar du numera knappen Beh.hist. som anger hur många ändringar som skett på en post. Klickar du in dig på knappen ser du dessutom när och hur ändringen har gjorts, samt av vem.

Behandlingshistorik medarbetare

Här kan du läsa mer om Medarbetare och Arbetskoder.