Nyheter i version 2021.3.100

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan version 2021.2.100 som släpptes i april 2021.

Versionen är särskilt viktig för dig som kör lön och har ungdomar födda 1998–2002 anställda, då dessa får en tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift på löner utbetalda under juni–augusti 2021. Versionen innehåller även en hel del annan funktionalitet som vi tror att du ska gilla!

Denna version kräver .NET Framework 4.8, och därmed Windows 8.1 eller högre. Om ramverket saknas i din dator kommer det att installeras automatiskt i samband med versionsuppdateringen.

 • BLA på webben/i mobilen
 • Allmänt
 • Bokföring
 • Fakturering
 • Leverantör
 • Lön
 • Lön Plus

BLA på webben/i mobilen

ROT/RUT

Nu är det möjligt att även i Björn Lundén-appen och på webben (app.bjornlunden.se) göra fakturor med skattereduktion för ROT och RUT! I denna första version kan hanteringen användas vid byrå-kundsamverkan genom att företagaren skapar och skickar ROT-/RUT-fakturan i mobilen/på webben medan byråmedarbetaren hanterar begäran om utbetalning inifrån BL Administration.

Om funktionen sedan tidigare är påslagen i BL Administration är funktionaliteten tillgänglig direkt och du kan i samband med att fakturan registreras slå på ROT/RUT för den aktuella fakturan. Om du inte sedan tidigare aktiverat ROT/RUT görs detta under inställningarna för fakturering. Du behöver också inledningsvis manuellt ange ROT-/RUT-uppgifter (uppgifter om fastigheten/adressen samt personnummer) på kunderna i samband med fakturering.

Här kan du läsa mer om Fakturering på webben/i mobilen >>

Allmänt

Möjlighet att komma in på rätt företag i app.bjornlunden.se

Nu blir det smidigare att komma åt app.bjornlunden.se och att komma igång med nya företag! Du hittar en ny ikon uppe i snabbmenyn, som tar dig in på det företag du valt i BL Administration. Finns företaget inte sedan tidigare upplagt i app.bjornlunden.se kan du smidigt köra igång det och välja det paket (eller enstaka delar) du vill använda i företaget.

Här kan du läsa mer om app.bjornlunden.se >>

Flera nya integrationer på plats

Genom att koppla dina Björn Lundén-program till andra system kan du eliminera onödiga moment och jobba effektivare. Vi tar inte ut någon avgift för kopplingen mellan våra system och integratören. Den senaste tiden har flera nya integratörer skapat en koppling mot BL Administration – här listar vi de nytillkomna:

 • Blikk – ett tid- och projektredovisningssystem där du får full koll på försäljning, projekt, tidrapportering, utlägg samt faktura- och löneunderlag. Blikk fungerar som ett försystem till BL Administration och du kan hantera kontakter, artiklar, projekt mm mellan systemen. Du kan även skapa fakturaunderlag och hantera leverantörsfakturor och kvitton.
  Här kan du läsa mer om integrationen med Blikk >>
 • Blikk Byrå – byråns variant av Blikk där du som redovisningsbyrå tid- och projektredovisar. I systemet hanteras alla uppdrag, uppgifter, tider, kvitton samt faktura- och löneunderlag. Blikk Byrå fungerar som ett försystem till BL Administration.
  Här kan du läsa mer om integrationen med Blikk Byrå >>
 • Byggdagboken – ett tid- och projektredovisningssystem där du direkt i mobil och surfplatta får en tydlig överblick över tid och kostnader och full koll på anställdas och underentreprenörers timmar. Löneunderlaget rapporteras och sammanställs i Byggdagboken och skickas enkelt över till BL Lön.
  Här kan du läsa mer om integrationen med Byggdagboken >>
 • MoreFlo – ett kassasystem som passar många olika branscher. Integrationen erbjuder automatisk överföring av bokföringsunderlag till BL Administration. När ditt dagsavslut förs över skapas en verifikation med dagsavslutet i PDF-format.
  Här kan du läsa mer om integrationen med MoreFlo >>
 • SevenTime – ett anpassningsbart tid- och projektredovisningssystem med bland annat inbyggd mobil arbetsorder, offerthantering och fakturering. För hantverkare finns även ett antal specialanpassade moduler som personalliggare, byggdagbok och ÄTA-hantering, betalningsplaner och checklistor.
  Här kan du läsa mer om integrationen med SevenTime >>

Här hittar du information om samtliga integrationer >>

Insamling av information från lokala databaser

I syfte att utveckla BL Administration och kunna erbjuda en bättre användarupplevelse kommer vi från och med denna version att samla in anonymiserad information även från de lokala databaserna. Denna insamling ger oss en ögonblicksbild av användandet och hjälper oss göra rimliga vägval för utvecklingen av produkten.

Här hittar du våra Allmänna villkor >>

Bokföring

Ikon för kopplade dokument även i verifikationskontrollen

Från och med förra versionen har du kunnat se en ikon i de båda reskontrorna som visar om det finns ett kopplat dokument till reskontraposten. På så sätt blir det enklare att överblicka vilka poster som har eller, kanske framför allt, saknar ett kopplat underlag. Nu inför vi denna funktionalitet även i verifikationskontrollen och du kan på samma sätt som i reskontrorna se en liten ikon längst ut till höger när det finns ett eller flera dokument kopplade till verifikationen, vilket gör det tydligare än att bara titta på siffran på Dokument-knappen. Genom att högerklicka på en markerad rad kan du också smidigt öppna och titta på de kopplade dokumenten.

Här kan du läsa mer om Verifikationskontroll >>

Ändrad namnsättning av bokföringsrapporter

I samband med att företagslistan flyttat ut i molnet har vi fått synpunkter när det gäller benämningen på de bokföringsrapporter som sparas ner från programmet. Dessa har tidigare benämnts med det id som företaget har, men då id-begreppet fått en annan innebörd i företagslistan i molnet har det fått effekt på rapporterna. Eftersom inga egna id:n används i företagslistan i molnet har molndatabasens databasnamn använts, vilket är något användaren själv inte kunnat påverka. Nu svänger vi om och använder företagsnamnet som benämning på de rapporter som sparas, vilket blir tydligare.

Här kan du läsa mer om Företagslistan i molnet >>
Här kan du läsa mer om Bokföringsrapporter >>

Förbättringar i bankavstämning

Vi har försökt göra funktionen för bankavstämning mer användarvänlig då den upplevts som lite svårarbetad när det gäller bankkopplingar. De justeringar vi gjort är dock allmänna och kommer att vara användbara även för dig som inte har någon integration mot banken. De saker vi justerat nu är följande:

 • Vi har utökat urvalsintervallet så att alla transaktioner för vald period alltid ska komma med, även om transaktionerna levereras till systemet dagen efter bankdagen.
 • Vi har plockat bort frågan om att ta bort kontoutdragsposter när man försöker läsa in filerna på nytt. Transaktionerna kommer att ligga kvar om man inte aktivt väljer att ta bort dem under Mer-knappen. En kontroll på om posterna redan finns lagrade i kontoutdragslistan sker i samband med importen så att inga dubbletter ska komma in.
 • Urvalet av visade kontoutdragsposter sker enbart på Datum1, dvs bokföringsdatum.

Här kan du läsa mer om Avstämning bank mot kontoutdrag >>

Här kan du läsa mer om vår bankkoppling mot Handelsbanken >>
Här kan du läsa mer om vår bankkoppling mot Nordea >>
Här kan du läsa mer om vår bankkoppling mot SEB >>

Fakturering

Justering av ROT/RUT och automatspecifikation

För att överensstämma bättre med ROT-/RUT-hanteringen i mobilen/på app.bjornlunden.se har vi gjort en justering när det gäller automatspecifikation av ROT/RUT, vilket gör funktionaliteten mer flexibel. Istället för att ROT-/RUT-inställningen i fakturaregistreringen sätts baserad på vilken förvald huvudbransch man har i företagsuppgifterna, kommer den första artikeln som är inställd för att vara underlag för skattereduktion som läggs in på fakturan att vara det som styr om det blir ROT eller RUT som markeras. Detta innebär också att du i samma företag med lätthet kan fakturera både ROT och RUT (även om det inte kan göras på samma faktura) och dessutom nyttja funktionaliteten för automatspecifikation.

Här kan du läsa mer om Skattereduktion ROT och RUT >>

Leverantör

Kommentar visas tydligare i betalning av fakturor och i reskontran

Vid byrå-kundsamverkan och attest är det vanligt att använda sig av kommentaren man kan lägga in på en leverantörsfaktura-post för att meddela sig kring underlaget. Vi har därför gjort det tydligare i de fall det finns en kommentar genom att man ser en liten pratbubbla på posten både vid betalning av leverantörsfakturor och i reskontran. Genom att markera raden och sedan hovra över den nya kommentarsikonen ser du vilken information som lagts in. Naturligtvis kan du även se den om du klickar in dig på posten.

Vid betalning av leverantörsfakturor kan det se ut så här:

I kontroll reskontra per leverantör kan det se ut så här:

Vi har även passat på att lösa en bugg som gjorde att kommentarer som lades in när man fotade en leverantörsfaktura i Björn Lundén-appen inte visades vid registrering av leverantörsfakturan.

Här kan du läsa mer om Kvittohantering i mobilen/på webben >>
Här kan du läsa mer om Attest i mobilen/på webben >>

Filtreringsmöjlighet för automatregistrerade leverantörsfakturor

I kontroll reskontra per leverantör finns numera också en filtreringsmöjlighet för automatregistrerade leverantörsfakturor. Om du valt att automatregistrera vissa eller alla leverantörers fakturor är det bra att kunna få en överblick över vilka dessa är om det finns behov av att granska dem vid något tillfälle. Tidigare har man endast sett att en faktura varit automatregistrerad genom att klicka sig in på posterna som ligger i reskontran, men nu kan du alltså välja att filtrera på Automatregistrerade fakturor. Det går bra att kombinera filtreringen med de visningsalternativ som varit tillgängliga sedan tidigare, tex en viss leverantör eller ett specifikt datumintervall.

Här kan du läsa mer om Automatiserat leverantörsfakturaflöde >>

Möjlighet att skrolla en leverantörsfaktura även vid uppläggning av leverantör

Det har tidigare varit problem att skrolla en leverantörsfaktura vid uppläggning av leverantören. Ofta framgår uppgifterna man önskar föra in på leverantörskortet i sidfoten på leverantörsfakturan och det har varit problematiskt att inte kunna skrolla det bakomliggande dokumentet i samband med uppläggning av leverantören. Detta är justerat och du kan nu skrolla i dokumentet både vid registrering av leverantören och själva reskontraposten.

Förbättrad tolkning

Vi har tagit ytterligare steg för att leverera en bättre och mer träffsäker tolkning av leverantörsfakturor. Den senaste justeringen vi gjort kommer i de flesta fall att leda till högre träffsäkerhet redan från den första fakturan från en ny leverantör.

Här kan du läsa mer om vår tolkningstjänst >>

Lön

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för unga under sommaren

Riksdagen har nyligen beslutat om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar födda 1998–2002. Rabatten ges på löner som betalas ut under perioden 1 juni–31 augusti 2021.

Den sedan tidigare införda rabatten för personer födda 1998–2002 som under perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2023 innebär arbetsgivaravgifter på 19,73% förstärks ytterligare. Arbetsgivaravgiften under sommarmånaderna, 1 juni–31 augusti 2021, blir istället 10,21% för åldersgruppen. Den förstärkta nedsättningen innebär alltså att endast ålderspensionsavgiften (10,21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad. Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15 och 23 år, då vi sedan 2019 har rabatt för unga mellan 15–18 år som innebär 10,21% i arbetsgivaravgift.

För att hantera den nya nivån behöver du förutom att se till att du lagt in rätt personnummer på de anställda också installera versionen innan lönerna registreras och uppdateras. Den nya nivån kommer då att slå igenom både vid registrering och bokföring samt vid uttag av arbetsgivardeklaration på individnivå.

För dig som kör lön är vår rekommendation alltså att du ser till att installera den nya versionen innan du uppdaterar lönerna och lämnar AGI. Har du redan lämnat in en AGI med fel arbetsgivaravgifter bör du begära omprövning av densamma för att ta del av nedsättningen, du behöver dessutom kontrollera och justera bokföringen av arbetsgivaravgiften om lönen gjorts i en äldre programversion.

Möjlighet till extra löneutbetalning efter avgångsdatum

Numera finns möjlighet att betala ut ersättningar till en person som slutat på företaget. Det kan exempelvis handla om bonus, retroaktiv lön eller korrigeringar av något som missats efter att slutlönen gjorts och avgångsdatum registrerats på den anställda. Denna typ av löneutbetalning kommer automatiskt att generera skatteavdrag med 30%.

Fältet för modellkod vid förmånsbil utökat

Då modellkoderna har förändrats och numera kan bestå av ytterligare ett tecken mot tidigare (från och med 2021) har fältet för modellkod utökats så att även de nya modellkoderna ska kunna anges. Modellkod anges precis som tidigare med siffror och versaler enligt formaten 14BM282 eller 21AB0001.

Modellkoderna hittar du i Skatteverkets bilförmånsberäkning >>

Lön Plus

Möjlighet till extra löneutbetalning efter avgångsdatum

Numera finns möjlighet att betala ut ersättningar till en person som slutat på företaget. Det kan exempelvis handla om bonus, retroaktiv lön eller korrigeringar av något som missats efter att slutlönen gjorts och avgångsdatum registrerats på den anställda. Denna typ av löneutbetalning kommer automatiskt att generera skatteavdrag med 30%.

I Lön Plus kan inga avvikelser eller någon semesterberäkning hanteras i en extra lönekörning efter avgångdatum, utan lönen kan enbart registreras med treställiga lönearter. Du kan heller inte köra dessa löner i en ”vanlig” löneperiod utan du måste välja att skapa en Extra lön.

Om du försöker göra en lön i en vanlig, ordinarie, lönekörning för en person som slutat kommer du att få ett meddelande som anger att den anställda har slutat och att du har två val; att göra en extra lönekörning eller återanställa personen.

Uppdatering av systemlönearter

De justeringar som gjorts i systemlönearterna, dvs de lönearter vi skickar med i systemet och som används vid registrering av avvikelser i Lön Plus, har inte alltid kommit användarna till godo. Vi har nu gjort en justering i programmet som ser till att du har den senaste uppsättningen av systemlönearter att tillgå. Har du gjort egna justeringar på systemlönearterna, exempelvis en annan inställning eller beräkning av värdet, kommer dessa justeringar naturligtvis att ligga kvar och användas så som du anpassat dem.