Nyheter i version 2020.1.100

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan version 2019.4.100 som släpptes i september 2019.

Versionen är särskilt viktig för dig som kör lön då den innehåller nya skattetabeller och arbetsgivaravgifter för 2020. När det gäller kontrolluppgifter ska de anställda som redovisats i AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) INTE redovisas i någon KU10 från och med inkomståret 2019. Dock finns funktionen kvar för de som eventuellt inte redovisats i AGI. Dessutom finns möjlighet att skapa KU20 och KU31, som ska lämnas årsvis precis som tidigare.

Innehåll

 • BLA på webben/i mobilen
 • Allmänt
 • Bokföring
 • Fakturering
 • Leverantör
 • Lön
 • Lön Plus

Från och med årsskiftet har vi uppdaterat villkoren för våra program och tilläggstjänster. Uppdateringen görs för att förtydliga avtalet för dig som kund, bland annat när det gäller frågor kring hur vi inte använder våra kunders data. Ett annat syfte har varit att harmonisera villkoren för alla program och tilläggstjänster. Här kan du läsa de nya Allmänna villkoren >>

BLA på webben/i mobilen

Vi är inne i en väldigt teknik- och utvecklingsintensiv fas här på Björn Lundén just nu och har under hösten lanserat flera delar i vårt nya webbsystem app.bjornlunden.se, med 100% synk mot molndatabas. Målet är inställt på ett komplett ekonomisystem, men fokus ligger initialt på webbfunktioner för smidigare byrå-kundsamverkan. 

Björn Lundén-appen

Med vår nya funktion för kvittohantering fotar du dina kvitton och laddar upp dem direkt till BL Administration. Anlitar du en redovisningsbyrå är det till deras system du skickar kvittona. Det innebär att du får större kontroll över alla kvitton plus att du eller din redovisningsbyrå direkt kan arbeta vidare med dem i BL Administration.

Kvittohanteringen sköter du smidigast i Björn Lundén-appen, som du hittar där appar finns (App Store/Google Play). Du fotar och skickar in, sedan ligger underlagen och väntar på att bli konterade i bokföringsprogrammet. Använder du kvittotolkning underlättas även registreringen och konteringen av kvitton i verifikationsregistreringen. Läs mer om kvittotolkning nedan.

App Store    Google Play

Här kan du läsa mer om Kvittohantering >>

Allmänt

Nytt utseende på snabbmenyn

I snabbmenyn har två förändringar skett i denna version, de nya knapparna Tilläggstjänster och Skriv till supporten har tillkommit:

Genom att klicka på Tilläggstjänster (pusselbiten) har du möjlighet att koppla på tjänster till programmet, exempelvis app.bjornlunden.se (dvs BLA på webben/i mobilen), E-postportal och Tolkning.

Istället för support via e-post har vi övergått helt till ett webbformulär för skriftliga ärenden. Detta ger en GDPR-säkrad och mer effektiv hantering för dig som kund. Dina frågor modereras av oss och publiceras publikt endast i de fall innehållet är tillräckligt anonymt – de kan sedan vara till hjälp för andra användare som söker bland befintliga svar. Du når webbformuläret via knappen Skriv till supporten uppe i snabbmenyn (som alltså ersatt den tidigare knappen Frågor och svar).

E-fakturering och fakturautskriftstjänst (fd BL Fakturaflöde)

Vi byter namn på tjänsten som tidigare hette BL Fakturaflöde till E-fakturering.

Från och med version 2020.1.100 kan du förutom att skicka och ta emot e-fakturor i programmet även använda vår fakturautskriftstjänst som innebär att du lämnar över arbetet med utskrift, kuvertering och frankering till oss och vår samarbetspartner. När du aktiverat tjänsten skickas dina fakturor till oss istället för att du skriver ut dem. Du väljer om du vill skicka alla dina fakturor till oss för att levereras på papper, eller om de kunder du ställt in Faktura via e-post på även fortsättningsvis ska skickas så.

Inställningarna för tjänsten gör du under Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering – EFH-inställningar – fliken e-fakturering:

Grundpriset för utskriftstjänsten är 9,90 kr/faktura, och då ingår en sida i svartvit utskrift skickad med B-post. Beroende på vilka inställningar som görs samt hur många sidor fakturan består av kan tilläggsavgifter förekomma.

När du använder utskriftstjänsten bör en särskild fakturamall användas där avsändaradressen finns med längst upp till vänster och därmed passar i fönstret för retur till avsändaren om fakturan av någon anledning inte kan lämnas ut. En standardmall, Faktura_utskriftstjanst, finns att använda om du vill. som du kan använda dig av. Du byter mall för dina fakturor under Arkiv – Blanketter (om den ska gälla generellt i företaget), eller på kundkortet om endast enstaka kundfakturor skickas med utskriftstjänst.

Här hittar du en fullständig prislista >>
Här kan du läsa mer om E-fakturering och fakturautskriftstjänst >>

Flera nya integrationer på plats

Den senaste tiden har flera nya integratörer skapat en koppling mot BL Administration – här listar vi de nytillkomna:

  • AddMobile – I webbläsaren kan du enkelt skapa arbetsorder, planera uppdrag och sedan skicka ut dem till fältpersonalens smartphones. I appen rapporteras utfört arbete, använt material och nerlagd tid – allt görs direkt ute på fältet. I systemet finns även funktioner för bland annat ÄTA-hantering, blanketter och projektuppföljning. Genom att integrera mot BL Fakturering får du automatisk hämtning av kunder, projekt och artiklar samt möjlighet att skicka över order från AddMobile för fakturering.
   Här kan du läsa mer om integrationen med AddMobile >>
  • Stockfiller – Stockfiller har ett samlat system för orderhantering, leveransuppföljning och försäljningsanalys för alla led inom livsmedelsindustrin – från inköpare till leverantör. Genom att integrera mot BL Fakturering får du enkelt över dina order för fakturering i BL Administration.
   Här kan du läsa mer om integrationen med Stockfiller >>
  • TimeLog – TimeLog erbjuder tid- och kostnadsregistrering på flera olika enheter och ger dig fullständig överblick över er projektekonomi i realtid. Med en integration mot BL Fakturering överför du smidigt dina fakturor till BL Administration.
   Här kan du läsa mer om integrationen med TimeLog >>
  • Axactor – Med Axactor säkerställer ni en effektiv fakturerings- och kravprocess. Fakturor och underlag hämtas från BL Fakturering och du väljer sedan vilka åtgärder som ska utföras i Axactor.
   Här kan du läsa mer om integrationen med Axactor >>
  • Fieldly – Fieldly är ett digitalt projekthanteringssystem speciellt anpassat för byggbranschen och minskar din administration och ger full koll på dina projekt. Genom att integrera mot BL Fakturering och BL Bokföring får du smidigt in dina fakturor till BL Administration.
   Här kan du läsa mer om integrationen med Fieldly >>

Nya integratörer kopplar sig mot BL Administration löpande och på vår hemsida hittar du alltid en aktuell lista över samtliga integratörer. Bland annat finns integrationer för kassasystem, finansiering, nyckeltal och analys, service och arbetsorder.

Här hittar du information om samtliga integrationer >>

Kopiering från lokalt företag till befintligt molnföretag inte längre möjligt

Från och med version 2020.1.100 kan du inte längre kopiera data från ett lokalt företag till ett befintligt molnföretag. Det innebär att om du har ett företag i molnet och tar ner en lokal kopia kommer du inte längre att kunna flytta tillbaka den lokala databasen till din molndatabas. Du kommer alltså inte att kunna ta med dig företaget för att arbeta ”offline” för att sedan skjuta in ändringarna till molnet när du har uppkoppling igen.

Anledningen till denna förändring är att vi ser en ökad användning av integrationer mot andra system, både våra egna webbtjänster som app.bjornlunden.se, E-postportal och Digitala Företaget samt externa integrationer som kopplingar mot Bygglet, iZettle och Telia Sense för att nämna några.

Med integrationer som skriver till databasen i realtid kommer information som landat i databasen – under tiden man haft en kopia lokalt – att skrivas över om man väljer att läsa in en kopia som ersätter innehållet i molndatabasen. Detta blir inte bra då det inte alltid är möjligt att få tillbaka den informationen i efterhand och syftet är att skydda molndatabasens innehåll.

Möjligheten att kopiera data från molndatabasen till ett lokalt företag kommer att finnas kvar, så det går att ta ner en kopia för att titta (men inte arbeta) i även ”offline”. Naturligtvis kommer du även att kunna flytta ett lokalt företag till en ny molndatabas, då allt fler av våra tilläggstjänster och funktioner kommer att kräva att databasen finns i molnet.

Bokföring

Registrering av inkomna kvitton och dokument i verifikationsregistreringen

Från och med nu visas kvitton och andra dokument som inkommit till databasen även i verifikationsregistreringen, något som tidigare endast gjorts vid registrering av leverantörsfakturor. Om det ligger kvitton/dokument och väntar på registrering kommer ett fönster som hanterar dessa att öppnas automatiskt när du går in i verifikationsregistreringen. Till vänster i fönstret presenteras en lista på de väntande underlagen och till höger visas en bild på det aktuella kvittot/dokumentet. Har du tilläggstjänsten för tolkning påkopplad kommer en liten robot-ikon att visas till vänster om filnamnet på de filer som har tolkats av AI-roboten. Skulle du stänga ner fönstret kommer du tillbaka till det genom att klicka på knappen Underlag i Verifikationsregistreringen.

Genom att klicka på Bokför anger du datum, text och verifikationsnummerserie. Om det finns en kommentar knuten till underlaget, som exempelvis har skrivits in i Björn Lundén-appen, i samband med att kvittot fotades, visas även den i bilden. När du klickar vidare hamnar du i konteringen av kvittot. Om du har tolkningstjänsten aktiverad och det finns ett tolkningsresultat kommer ett konteringsförslag att presenteras här, i annat fall knappar du själv in konteringen manuellt.

Här kan du läsa mer om Kontering av skannade kvitton/dokument >>

Tolkning av kvitton

Från och med version 2020.1.100 kan du som kör vår tolkningstjänst även få dina inskickade/inskannade kvitton tolkade. Det innebär att du efter viss upplärning av AI-roboten kommer att få datum, text och konteringsförslag även på de kvitton som har inkommit till molndatabasen. Dessa kan ha kommit in genom Björn Lundén-appen, via e-postportalen eller genom egen inskanning av dokumenten. Det betyder att du kommer att kunna snabba upp även hanteringen av kvitton betydligt.

Tolkningstjänsten aktiveras enkelt inifrån programmet där du i snabbmenyn väljer Tilläggstjänster och klickar på Aktivera vid Tolkning. När tjänsten aktiveras kommer inlärningen av den AI-robot som sköter tolkningen att påbörjas. Priset för tolkning av ett obegränsat antal fakturor är 39 kr/månad/företag.

Här kan du läsa mer om Kvittotolkning >>

BAS 2020

Kontoplanen i programmet är uppdaterad till BAS 2020 och valbar när du lägger upp ett nytt företag. Vill du kopiera in konton från BAS-kontoplanen till ett befintligt företag hittar du den under Hjälp – BAS-kontoplaner där du markerar ett konto i listan och väljer Hämta konto.

Här kan du läsa mer om Kontoplan >>

Fakturering

Felaktigt antal debiteringar vid självförnyande autogirouppdrag

Vi har i tidigare versioner haft problem med att programmet gjort fel vid skapandet av självförnyande autogirouppdrag, vilket innebar att en dragning för lite gjordes. Problemet uppstod om du angett en periodicitetskod för autogiro i kombination med ett specifikt antal debiteringar, alltså inte att uppdraget ska gälla tills vidare. Har du exempelvis angett tolv debiteringar kommer programmet att göra elva dragningar. Problemet är åtgärdat i denna version, men gäller framåtriktat på filer som skapas i den aktuella versionen och framåt. Har du råkat ut för problematiken behöver du göra manuella justeringar.

Läs mer om hur du åtgärdar problemet här >>

Leverantör

Ändrat utseende vid registrering av skannade dokument/e-fakturor

För att underlätta registreringen av skannade dokument/e-fakturor har vi byggt om funktionen lite. Istället för en rullist i toppen av fönstret finns en tydligare lista över de dokument som väntar på registrering till vänster i fönstret och du kan med hjälp av piltangenterna bläddra mellan de olika filerna i databasen. Om du använder vår tolkningstjänst kan du också tydligare se vilka dokument som har tolkats och inte; en liten robot-ikon visas till vänster om filnamnet på de filer som har ett tillhörande tolkningsresultat.

Här kan du läsa mer om Skannade leverantörsfakturor/e-fakturor >>

Justeringar i attestfunktionen

I och med att vi nyligen släppt möjlighet till attest i mobilapp och webb har användandet av attestfunktionaliteten ökat och vi har därför gjort ett antal förbättringar i attestrutinen.

 • Vid registrering av leverantörsfakturor kan du i listan över de registrerade fakturorna se vilken attestant som satts på respektive leverantörsfaktura. På så sätt kan du få en smidig kontroll över att alla fakturor registrerats till rätt attestant innan du uppdaterar reskontran och en avisering skickas till attestanten.
 • Även i listan över oattesterade fakturor kan du enkelt se vem som är angiven som attestant på respektive faktura. Listan når du under Utskrift – Reskontra – Oattesterade leverantörsfakturor.
 • När du växlar mellan attestanter på poster i leverantörsreskontran ändras även flaggan för attesterad/oattesterad och fakturorna blir otillgängliga/tillgängliga för attest i mobilapp och webb.
 • Om du kopplat på app.bjornlunden.se och går via Uppläggning – Attestanter hamnar du direkt i inställningarna du kan göra för respektive upplagd attestant efter inloggning till attest på webben/i mobilen.

Här kan du läsa mer om Attest på webben >>

Lön

Kontrolluppgifter inkomståret 2019

Anställda som redovisats i AGI, Arbetsgivardeklaration på individnivå, ska inte redovisas i KU10 från och med inkomståret 2019. Däremot ska anställda som inte redovisats i någon AGI även fortsatt redovisas på KU10. Det kan exempelvis gälla idrottsutövare där ersättningen understiger ett halvt prisbasbelopp, lön under 1 000 kr eller anställda som endast fått exempelvis bilersättning eller traktamente och ingen lön. Observera att man kan ha redovisat dessa i AGI även om det inte varit tvingande. Har detta gjorts ska heller ingen KU10 lämnas för personen.

Kontrolluppgifterna KU20 (ränteinkomst) och KU31 (utdelning) kommer även fortsättningsvis att lämnas årsvis och funktionalitet för det finns i programmet.

Version 2020.1.100 hanterar kontrolluppgifter för inkomståret 2019. Kontrolluppgifter görs efter att du registrerat samtliga löner för året. Du väljer själv om du gör kontrolluppgifterna innan eller efter den första lönekörningen i januari 2020.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med kontrolluppgifter >>.

Sista dag för inlämning av kontrolluppgifter är 31 januari 2020.

Skattetabeller inkomståret 2020

Skattetabellerna för inkomståret 2020 är inlagda i programmet från och med denna version. Tänk på att skapa nytt löneår (tidigare nollställa lönetotalerna) under Aktivitet – Årsrutiner – Skapa nytt löneår innan du registrerar lön för 2020, i annat fall nollställs inte ackumulatorerna för lön, förmån och skatt.

Nya traktamenten och traktamentesreduceringar

De skattefria traktamentesbeloppen för 2020 har fastställts och innebär en höjning från föregående år. Även traktamentesreduceringarna (aktuellt vid fria måltider) har justerats. De nya beloppen är (2019 års belopp inom parentes):

 • Traktamente heldag inom riket 240 kr (230 kr)
 • Traktamente halvdag inom riket 120 kr (115 kr)
 • Nattraktamente 120 kr (115 kr)
 • Reduktion för lunch/middag 84 kr (81 kr)
 • Reduktion för frukost 48 kr (46 kr)
 • Reduktion för helt fri kost 168 kr (161 kr)

I befintliga företag behöver du justera beloppen på dina lönearter som hanterar traktamente och traktamentesreduceringar (id 301303 och 330332 om du använt våra standardlönearter). För nya företag som läggs upp hanteras förändringen automatiskt.

Ny kontrollista vid Skattedeklarationen

För att få bättre överblick på vad som registrerats och enklare kunna stämma av uppgifterna som lämnas in till Skatteverket i AGI har vi byggt om kontrollistan. Den är numera både mer överskådlig och mer detaljerad.

Jämfört med den tidigare kontrollistan har vi brutit ut förmånerna samt kompletterat med hantering av SINK. Den är dessutom uppdelad per person och ålderskategori på ett tydligare sätt. Även procentsatsen som arbetsgivaravgifterna är beräknade till framgår i listan. I de fall det finns personer som har växastöd eller är ungdomar (för 2020 personer födda 2002-2004) där det finns en beloppsgräns som avgör arbetsgivaravgiften, kan en person förekomma på två ställen i listan. Du når den som vanligt via Aktivitet/Utskrift – Skattedeklaration – knappen Kontrollista. Listan visar uppgifter för uppdaterade löner för det valda deklarationstillfället.

Här kan du läsa mer om Kontrollistan >>

Reseräkning 2020

En ny reseräkning uppdaterad med 2020 års siffror finns att använda under Hjälp – Mallar och blanketter.

Kontrolluppgift på löneartskortetet blir AGI-/KU-inställningar

Då denna inställning används både för AGI och Kontrolluppgifter har vi bytt benämning på inställningen samt kompletterat med några inställningsmöjligheter som tidigare saknats.

 • 125 – Skattepliktiga ersättningar med egenavgifter
 • 131 – Andra skattepliktiga ersättningar

Dessa inställningar är kopplingar till motsvarande radnummer i AGI och fungerar på samma sätt som deras motsvarigheter (025 och 031) i de gamla kontrolluppgifterna (KU10).

Här kan du läsa mer om lönearter >>

Nya lönearter

Ett antal nya lönearter som hanterar utlandstraktamente finns tillgängliga för import under Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter. Då beloppet som ska anges varierar beroende på till vilket land tjänsteresan görs finns inga belopp satta på lönearterna, däremot är alla övriga inställningar korrekt gjorda.

 • 304 – Utlandstraktamente heldag skattefritt
 • 321 – Utlandstraktamente skattepliktigt
 • 340 – Utlandstraktamente reduktion för lunch/middag
 • 341 – Utlandstraktamente reduktion för frukost
 • 342 – Utlandstraktamente reduktion för helt fri kost

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Lönearter >>

Lön Plus

Reglering vid semesterårsbyte för sammanfallande semesterår

När intjänandeår och semesterår sammanfaller görs en kontroll mellan uttagen och intjänad semester i samband med semesterårsbytet. Detta för att säkerställa att den anställde inte tagit ut fler dagar än denne tjänat in och som en kontroll av värdet på de uttagna semesterdagarna (om den anställde tagit ut för många eller dagar till fel värde görs en justering i en kommande lönekörning på det nya semesteråret).

Denna reglering är förfinad för att bli mer korrekt i denna version. Vi har gjort en uppdelning av regleringen så att de olika förutsättningar som kan leda till en reglering på nya året görs var för sig. Om den anställde tagit ut för många dagar kommer de sist uttagna dagarna att justeras med det värde semesterdagarna betalades ut. Dagarna regleras alltså bakifrån per avvikelsedatum. Om sysselsättningsgraden ändrats under året ger det effekt på värdet av de uttagna dagarna görs en justering på de dagar som därmed betalats ut med felaktigt belopp.

Information om hur regleringen kommer att ske visas från och med nu både i semesterberäkningen och på semesterbeskedet som lämnas till den anställde.

Här kan du läsa mer om Sammanfallande intjänande-/semesterår >>

Utskrift av semesterberäkning vid slutlön

Programmet har sedan tidigare haft funktionalitet för slutlön och beräkning av denna, men inget underlag har presenterats för löneadministratören i samband med att slutlönen gjorts. Från och med nu har du möjlighet att skriva ut en semesterberäkning i samband med att du anger avgångsdatumet för personen i löneregistreringen. Denna beräkning liknar den semesterberäkning som görs vid ett semesterårsbyte, men beräknas per avgångsdatumet istället och tar hänsyn till lön och avvikelser i aktuell lönekörning.

Vår rekommendation är att du sparar ner en kopia av semesterberäkningen då du inte kan få ut den i efterhand, med mindre än att slutlönen görs om.

Här kan du läsa mer om Slutlön >>