Nyheter i version 2019.4.100

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan version 2019.3.100 som släpptes i juni 2019.

Den största nyheten i versionen är en förbättrad attesthantering där du på ett smidigt sätt kan attestera fakturor i mobilen eller på webben – utan att ha BL Administration installerat. Även hanteringen av kvitton som inkommer till databasen är löst i denna version. Båda dessa funktioner är en del av vårt nya webbsystem app.bjornlunden.se, som vi beskriver närmare i detta nyhetsbrev.

 • BLA på webben/i mobilen
 • Allmänt
 • Fakturering
 • Leverantör
 • Lön

BLA på webben/i mobilen

Vi är i en väldigt teknik- och utvecklingsintensiv period här på Björn Lundén just nu och inom kort lanseras vårt nya och helt egna webbsystem app.bjornlunden.se, med 100% synk mot molndatabas. Målet är inställt på ett komplett ekonomisystem, men fokus ligger initialt på webbfunktioner för smidigare byrå-kundsamverkan. 

Den största skillnaden är att du kommer kunna utföra vissa funktioner direkt i mobilen eller på webben – i en dator eller på din platta utan att ha BL Administration installerat. Först ut är följande funktioner (läs mer om dem nedan):

 • Attest (39 kr/användare och företag/månad)
 • Ekonomiöversikt (29 kr/användare och företag/månad)
 • Kvittohantering (59 kr/användare och företag/månad)
 • Kassarapport (59 kr/användare och företag/månad)

I mobilen kommer du också inom kort att kunna använda vår helt nya mobilapp – med stöd för foto/kvittounderlag och pushnotiser om fakturor att attestera

Vi har inte släppt appen/webbversionen ännu, men så fort den är lanserad aviserar vi detta på startsidan i BL Administration, så håll utkik under de närmsta veckorna!

Attest i mobilen/på webben

Med vår nya attestfunktion kan företagets leverantörsfakturor godkännas i datorn, plattan eller mobilen. Det innebär ett säkrare och snabbare attestflöde med minskad risk för felaktiga eller försenade betalningar. Du har god överblick över fakturans väg och kan bland annat se om fakturan godkänts, avvisats eller vidarebefordrats av attestanten. Om företaget får leverantörsfakturor som ska godkännas av flera personer kan du på ett enkelt sätt lägga upp olika attestkedjor.

Som ett komplement till webbversionen finns en app där du kan få pushnotiser när det är dags att godkänna en faktura.

Du aktiverar attest i mobilen/på webben via Arkiv – BL Integration genom att följa den guide som finns för BL App.

Om du tidigare använt dig av attesthantering i BL Administration bör du se till att attestera eventuella oattesterade leverantörsfakturor (Aktivitet – Attestera leverantörsfakturor) innan du aktiverar Attest via webben, då fakturorna hanteras på olika sätt i de båda attestfunktionerna.

 

Läs mer om webb-attest här >>

Ekonomiöversikt i mobilen

Med den nya ekonomiöversikten får redovisningsbyråns kunder återrapportering direkt i mobilen i form av pedagogiska grafer och diagram som ger en tydlig överblick över företagets ekonomi och utveckling. Förutom grafer och diagram visas även nyckeltal som likviditet, soliditet och vinstmarginal. Det går lika bra att läsa ekonomiöversikten via webben, i datorn eller på surfplattan om man föredrar det. BL Administration behöver inte installeras för att ta emot ekonomiöversikten. Däremot behöver den som skapar underlaget till ekonomiöversikten arbeta i programmet.

Ekonomiöversikten är ett smidigt sätt att löpande ge tydlig och lättförståelig återrapportering. Inga uppgifter behöver överföras utan uppgifterna synkas automatiskt i realtid från BL Administration.

Läs mer om ekonomiöversikten här >>

Kvittohantering

Med vår nya funktion för kvittohantering fotar du dina kvitton och laddar upp dem direkt till BL Administration. Jobbar du med en redovisningsbyrå är det till deras system du skickar kvittona. Det innebär att du får större kontroll över alla kvitton plus att du eller din redovisningsbyrå direkt kan arbeta vidare med dem i BL Administration. Hur du på ett smidigt sätt bokför dessa i BL Administration kan du läsa mer om nedan.

Läs mer om Kvittohantering här >>

Kassarapport

Med vår nya funktion för kassarapport läggs dagens försäljning (dagskassan) in direkt i mobilen och underlaget (Z-rapporten) blir ögonblickligen åtkomligt för den som sköter bokföringen. Som ett komplement kan man även bifoga en bild på Z-rapporten. Det går lika bra att jobba med kassarapporteringen via webben, i datorn eller på surfplattan, om man föredrar det. BL Administration behöver inte installeras för att använda denna funktionalitet. Däremot behöver den som tar emot kassarapporten arbeta i programmet.

Läs mer om Kassarapport här >>

Allmänt

Flera nya integrationer på plats

Den senaste tiden har flera nya integratörer skapat en koppling mot BL Administration – här listar vi de nytillkomna:

 • Körjournal i samarbete med Telia Sense – Med vår automatiska körjournal minimerar du din manuella hantering av tjänsteresor med bilen. Allt sköts via Telia Sense-appen i mobilen som har direkt koppling till BL Lön/BL Lön Plus i molnet så att du smidigt kan hantera resorna på de anställdas lönebesked.
  Här kan du läsa mer om integrationen/beställa tjänsten >>
 • Timekeeper – en enkel lösning för att tidredovisa och hålla ordning på timmar och artiklar i dina projekt. Genom att integrera mot BL Fakturering i molnet synkas kunder, artiklar och order mellan programmen.
  Här kan du läsa mer om integrationen med Timekeeper >>
 • Bygglet – ett digitalt projektverktyg för små och medelstora företag i byggbranschen. Med en integration mot Bygglet kan du synka dina fakturor och bokföra dem. Programmet håller även koll på projekt och tider för dina anställda. Vill du integrera mot Bygglet krävs att du har BL Fakturering och/eller BL Leverantör samt BL Bokföring i molnet.
  Här kan du läsa mer om integrationen med Bygglet >>
 • WooCommerce – en e-handelsplugin som förvandlar din WordPress-sajt till en fungerande e-handel. Genom att integrera mot BL Fakturering i molnet synkas kunder, artiklar och order programmen emellan.
  Här kan du läsa mer om integrationen med WooCommerce >>
 • Konstrukt – ett budgeteringssystem för lite större bolag med funktioner för budget, prognos, analys och rapportering. Vill du integrera mot Konstrukt krävs att du har BL Fakturering och BL Bokföring i molnet.
  Här kan du läsa mer om integrationen med Konstrukt >>
 • Accountec – en byråportal som fångar upp ”to-do:s” (saker som behöver göras) från BL Administration och andra programvaror. Vill du integrera mot Accountec krävs att du har BL Fakturering och BL Leverantör i molnet.
  Här kan du läsa mer om integrationen med Accountec >>

Nya integratörer kopplar sig mot molndatabasen löpande, och på vår hemsida hittar du alltid en aktuell lista över samtliga integratörer. Bland annat finns integrationer för finansiering, nyckeltal och analys, service och arbetsorder.

Här hittar du information om samtliga integrationer >>

Förbättringar i iZettle-integrationen

Under sommaren släppte vi en ny version av iZettle-integrationen som gör både aktiveringen och det löpande arbetet enklare:

 • Att ansluta sig till integrationen har blivit enklare, vi har tagit bort aktiveringsmailet och du aktiverar integrationen samt gör alla inställningar direkt på vår inställningssida. I och med detta behöver inga uppgifter läsas ut från BL Administration för att du ska komma igång.
 • Det går numera att välja ett särskilt försäljningskonto för varje produkt om du så önskar. Därmed är man inte längre beroende av ett försäljningskonto per momssats.
 • Smidigare On/Off-knapp för den automatiska körningen, dvs när dina verifikat går in per automatik.
 • Möjlighet till manuell återläsning av samma data igen, ifall man tagit bort pga av fel.
 • På inställningssidan kan du lägga till en e-postadress och få eventuella felmeddelanden skickade dit.
 • Alla konton är redigerbara direkt i inställningssidan.
 • Stöd för att välja verifikationsnummerserie direkt på inställningssidan.

Här kan du läsa mer om integrationen med iZettle >>

Förbättrad tillgänglighet till molndatabaser

Då allt fler av våra tjänster kräver att databasen ligger i molnet, och fler och fler av er kunder väljer att jobba mot molnet arbetar vi ständigt med att tillgängligheten ska vara i det närmaste hundraprocentig. I den här versionen har vi gjort ytterligare förbättringar genom att låta programmet hålla reda på anslutningen och därmed göra det möjligt att komma åt molndatabaser även under tidpunkter då vi utför underhåll i den server som i vanliga fall är ingången mot molndatabasen.

Här kan du läsa mer om vår molnlösning >>
Här kan du läsa mer om BL Integration >>

Fakturering

Uppdaterade blankettmallar

På flera av blankettmallarna har vi gjort några mindre justeringar. Det gäller framför allt det meddelande man kan lägga in till mottagaren när man skriver ut olika kunddokument, som ROT/RUT-fakturor, påminnelser, räntefakturor och kravbrev som tidigare saknat detta textfält. Tidigare har främst de vanliga fakturamallarna haft denna information inlagd, men nu kommer meddelandet alltså med på de flesta dokument du kan skriva ut – under förutsättning att du lagt in ett meddelande i avsedd ruta i samband med utskriften.

Naturligtvis kan du göra egna justeringar i dina blankettmallar.

Här kan du läsa mer om Blanketter >>

Leverantör

Förändringar i attesthanteringen

I version 2019.4.100 har vi gjort justeringar i BLA för dig som vill använda attest i mobilen, eftersom det är här du även fortsättningsvis kommer att sköta ankomstregistreringen av leverantörsfakturorna. Du behöver däremot inte logga in som attestant i samband med ankomstregistreringen utan det kommer programmet att hantera ändå – när du aktiverat attest i mobilen/på webben. De attestanter som finns upplagda i webbversionen presenteras i en rullist och du väljer vem som ska attestera fakturan i samband med registreringen.

Här kan du läsa mer om Attesthantering >>

Registrera verifikationer utifrån inskickade kvitton och dokument

I version 2019.4.100 har vi utökat funktionaliteten där du registrerar leverantörsfakturor som finns uppladdade i molndatabasen, antingen via manuell uppladdning, via e-postportalen eller via vår kommande app för bland annat kvittohantering, så att du även kan registrera kvitton eller andra dokument direkt i verifikationsregistreringen utifrån den uppladdade bilden. Det innebär att om det dyker upp ett annat dokument än en leverantörsfaktura i databasen kan du kontera detta utan att det hamnar i leverantörsreskontran. Detta hanteras i funktionen Registrering leverantörsfakturor – Skannade fakturor/e-fakturor.

När du får upp ett kvitto, eller ett annat dokument på skärmen, trycker du på knappen Bokför direkt istället för Ny lev.faktura (tidigare hette denna knapp Ny). Ett fönster där du får ange kvittots huvuduppgifter som datum, verifikationstext och totalbelopp öppnas. I nästa bild slutför du konteringen med de bokföringskonton kvittot ska bokföras på. Verifikationen hamnar i huvudserien och bilden läggs som ett kopplat dokument på verifikatet.

Här kan du läsa mer om Registrering av kvitton >>

Lön

Bygglösen 2.0 kompletterad

För vissa branscher har det tillkommit ett fält som ska vara med i Bygglösen-rapporteringen, fältet Yrkeskategori. Detta är en fyrsiffrig kod som ska anges på anställdakortet för de personer det gäller.

Här kan du läsa mer om Bygglösen >>

Nya standardlönearter

Vi har kompletterat listan med flera standardlönearter, dvs de treställiga lönearter som du använder för att registrera lön i programmet. Nedanstående lönearter kommer att finnas med i listan för alla nya företag som läggs upp, medan du i befintliga företag kan välja att importera dem via Uppläggning – Lönearter – knappen Mer – Importera lönearter. De lönearter som har tillkommit kommer förutom att kunna användas i den vanliga löneregistreringen att användas i samband med integrationen vår Körjournal i samarbete med Telia Sense där du kan ställa in kopplingar mellan olika körhändelser och lönearter.

 • 345 – Milersättning vid bilförmån, el (km)
 • 355 – Milersättning vid bilförmån, gas (km)
 • 356 – Milersättning vid bilförmån, etanol (km)
 • 470 – Förmån trängselskatt/infrastrukturavgift (endast namnändrad)
 • 471 – Förmån trängselskatt/infrastrukturavgift vid bilförmån

Här kan du läsa mer om lönearter >>