Nyheter i 2016.2.100

Nedan listas de större förändringar som gjorts i programmet sedan version 2016.1.100 som släpptes i januari 2016.

Redan i version 2016.1.200, som släpptes i mitten av maj, hanteras de nya nivåer av arbetsgivaravgifter för unga som började gälla 1 juni 2016.

  • Allmänt
  • Bokföring
  • Fakturering
  • Leverantör
  • Lön

Allmänt

Nytt användarstöd

I samband med version 2016.2.100 har vi förnyat delar av vårt användarstöd. Manualen har fått ett rejält ansiktslyft utseendemässigt och sökfunktionen är betydligt bättre än tidigare. Som vanligt når du manualen för den funktion du är inne i genom att trycka F1, men du kommer också åt hela programmets manual via https://blasupport.blinfo.se. I nya manualen blir det enklare att hitta rätt och i anslutning till alla artiklar/guider hittar du även vanliga frågor från vårt supportforum.

Även nyhetssidan BLA Online som ligger på Hjälp-fliken i programmet får ett ansiktslyft i samband med den nya versionen. Vi får plats med fler relevanta artiklar, aktuella datum och instruktionsfilmer mm. Har du inte sidan påslagen vid programstart rekommenderar vi att du ändrar inställningen för det. Välj Arkiv – Grundinställningar och sätt Ja vid valet Visa BLA Online. Du når också nyhetssidan via http://bla.blinfo.se/.

BLA Online

Koppla bort inloggade användare

Från och med nu är det möjligt att kasta ut inloggade användare, exempelvis om någon glömt att logga ut eller fått avbrott och därmed spärrar inloggningen. Möjligheten finns både för användare i egna företagsgrupper och för användare i molnföretag. Du kan koppla bort en användare både vid inloggning i företaget och när du väl är inne i programmet. Behöver du göra det vid inloggning i företaget för att alla de användare du har licens för redan räknas som inloggade i företaget pga att de glömt loggat ut eller fått avbrott i programmet kommer du först mötas av dialogen nedan. Väljer du att ”Visa aktiva användare” kommer du vidare till dialogen där du kan logga ut de aktiva användarna.

Molninlogg1

För att göra det när du är inne i programmet använder du någon av följande sökvägar:

  • Företagsgruppsanvändare: Arkiv – Systemunderhåll – Inloggade användare

Inloggade användare

  • Användare i molnföretag: Arkiv – Systemunderhåll – Användare i aktivt företag

Molninlogg2

Om en användare som faktiskt är inne och jobbar i programmet kopplas bort kommer denne att få ett meddelande och tvingas logga in i programmet på nytt.

Förbättringar i hanteringen av molndatabaser

I version 2016.2.100 finns en del förbättringar gällande hanteringen av molndatabas som bland annat förenklar upplägget av molndatabaser på flera datorer. Nedan följer en kortfattad lista av vad som ändrats:

  • Möjlighet att som helhetslösningskund kunna flytta flertalet företagsdatabaser till molnet i ett svep.
  • Möjlighet att ta med alla dina upplagda molnföretag till en ny dator med hjälp av en inställningsfil som du sedan importerar på den nya datorn och får alla molnföretag upplagda även där.

Molnförbättringar

  • Funktionen Arkiv – Systemunderhåll – Kopiering mellan företagsgrupper går även att använda för molndatabaser.

Här kan du läsa mer om vår Molnlösning.

Behandlingshistorik för varje post

För att förenkla åtkomsten till behandlingshistoriken har vi lagt in en genväg till den för varje post i dina register. Om du väljer att redigera en post, som du når genom att gå in under Uppläggning för respektive register, hittar du numera en knapp där du enkelt kommer åt att se förändringarna som gjorts för respektive post.

Behandlingshistorik

Genom att klicka på knappen kommer du åt och kan se mer information om ändringarna, vem som gjort dem, när de gjorts och hur de gjorts. De register som denna genväg finns inlagd för är:

Anläggningsposter, anläggningsregister, anställda, artiklar, attestanter, företagsuppgifter (generella), konton, kostnadsbärare, kostnadsställen, kontoreskontror, kunder, kundreskontraposter, leverantörer, leverantörsreskontraposter, lönearter, momsupplägg, projekt, räkenskapsår, rättigheter för molnanvändare, valutor och verifikationsnummerserier.

Här kan du läsa mer om programmets Behandlingshistorik.

Systemdokumentation

Systemdokumentation är en sammanställning över hur företagets bokföring är organiserad. I versionen har vi gjort en mer överskådlig systemdokumentation än vad som funnits tidigare. Genom att gå via Hjälp – Systemdokumentation kan du skapa och skriva ut ett dokument som som visar hur programmets olika delar hänger ihop. Dokumentationen är uppbyggd utifrån företagets inställningar och du har möjlighet att göra kompletteringar i ett ordbehandlingsprogram i de fall du även använder kompletterande program/system för företagets bokföring.

Systemdokumentation

Här kan du läsa mer om Systemdokumentation.

Automatuppdatering till bokföring

Det är numera möjligt att markera automatuppdatering till bokföringen för samtliga programdelar i samband med att du lägger upp ditt företag. I och med detta slipper du gå in i företagsuppgifterna för varje programdel för att bocka för detta.

Automatuppdatering till bokföringen

Bokföring

Valutakontohantering

Med valutakonto avses ett konto i banken som redovisas i annan valuta än redovisningsvalutan. Man kan t ex ha ett Euro-konto i banken som används för att betala utländska leverantörer. Från och med version 2016.2.100 är antalsredovisningen i bokföringen kompletterad med ingående saldon för att hantera valutakonton. Det finns också en funktion för kursjustering av valutor som används exempelvis vid bokslutet för att få ett korrekt saldo på valutakontot.

Här kan du läsa mer om Valutakonton.

Proportionering av ingående moms

Du som har blandad verksamhet kan numera ange detta i momsuppgifterna (Uppläggning – Momsuppgifter) tillsammans med din normala avdragsrätt. Här kan du läsa mer om Momshantering.

Blandad verksamhet

Vid registrering av en leverantörsfaktura kommer programmet att föreslå den angivna avdragsrätten för moms. Skulle det vara aktuellt kan du ändra avdragsrätten till en annan procentsats och därmed få en ny beräkning av momsbeloppet. Du har också möjlighet att ställa in om du vill att fokus ska stanna i inmatningsfältet för avdragsrätt ingående moms.

Här kan du läsa mer om Registrering leverantörsfakturor.

Vid användning av momskod på ett kostnadskonto tar beräkningen hänsyn till eventuell begränsad avdragsrätt för ingående moms.

Observera att programmet alltid använder den procentsats för avdragsrätten som angivits i momsupplägget utan möjlighet att ändra.

Här kan du läsa mer om Automatkonteringar.

Skapa betalfil från skattedeklarationen

Från och med denna version kan du skapa en betalfil direkt från Skattedeklarationen. På så sätt slipper du lägga in en post i leverantörsreskontran för att kunna få med den i en betalfil. Genom att klicka på knappen kommer programmet att hämta upp betaldatumet från aktuell deklarationsdag, beloppet från sammanställningsfliken och OCR-numret från referensnumret som skapas utifrån ditt företags organisationsnummer. Har du via knappen F-/SA-skatt lagt in ett belopp kommer det också att ingå i beloppet att betala.

Skattedeklaration - betalfil

Här kan du läsa mer om Skattedeklarationen.

Budget i huvudboken

Genom att göra inställningar under Utskrift – Bokföringsrapporter – Mer – Inställningar huvudbok kan du få med budgeten vid utskriften. Du kan också få med ackumulerad budget till och med den period utskriften avser samt den totala budgeten.

Budget skrivs naturligtvis endast ut om kontot är budgeterat. Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Budget.

Budget huvudbok

Även vid utskrift av kontospecifikationen för kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt kan du få med uppgifter om budgeten. När det gäller projekt skrivs endast totalbudgeten ut oavsett inställning. Här kan du läsa mer om Utskrift av bokföringsrapporter.

Fakturering

Elektronisk fakturahantering

Vi samlar alla inställningar för elektronisk fakturahantering, såväl utgående som inkommande på ett och samma ställe för att förenkla hanteringen av detta. Du når inställningarna via Arkiv – Företagsuppgifter – Fakturering – Elektronisk fakturahantering.

Elektronisk fakturahantering

Sedan tidigare har du möjlighet att skicka e-fakturor via InExchange eller genom att skapa en e-faktura i Svefaktura 1.0-format. En nyhet som kommer senare är att du även kommer att kunna skicka dina e-fakturor med hjälp av BL Fakturaflöde. Det innebär att fakturan kommer att levereras direkt till mottagarens ekonomisystem för tolkning och registrering. Till kunder som inte kan ta emot e-fakturor finns också möjlighet att använda vår utskriftstjänst. Det innebär att fakturorna i dessa fall kommer att postas och skickas till kund, utan att du själv behöver göra det.

Här kan du läsa mer om Elektronisk fakturahantering.

Skicka med kopplade dokument med e-post/e-faktura

Från och med version 2016.2.100 kan du välja att bifoga PDF-dokument när du skickar fakturor via e-post eller e-faktura. För att det ska fungera krävs att du ställt in på kunden att fakturan ska gå via e-post eller som e-faktura samt att du till själva ordern har kopplat ett eller flera dokument i PDF-format. För att dokumentet ska bifogas när du skickar fakturan måste du i fakturaregistreringen på fliken Extrauppgifter bocka för Bifoga PDF-bilagor.

Bifoga pdf-dokument

Notera att de kopplade dokumenten måste vara i PDF-format för att de ska kunna bifogas.

Förändringar i RUT-avdraget

Från och med 1 augusti 2016 utökas RUT-avdraget till att omfatta även flyttjänster och IT-tjänster. I denna version har vi lagt med ytterligare specifikationsmöjligheter för dessa typer av tjänster. För att tjänsterna ska omfattas av RUT-avdraget krävs att arbetet utförts och betalats efter 1 augusti 2016.

Här kan du läsa mer om Skattereduktion för ROT och RUT.

Låsning av reskontraposter

Som en förlängning av de anpassningar vi redan gjort i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd har vi gjort anpassningar även i kund- och leverantörsreskontran. Reskontraposter i kund- och leverantörsreskontran är nu låsta för ändring och borttagning om den verifikation de är kopplade till är låst. Vissa uppgifter går dock fortfarande att ändra även om reskontraposten i sig räknas som låst; förfallodatum, antal påminnelser, kryssruta för räntefakturering, kommentar och kryssruta för betalspärrad.

Betalposter är spärrade för ändring i sin helhet om den verifikation betalposten är kopplad till är låst. De kan heller inte tas bort.

Om en låst reskontrapost är felaktig får du istället avföra den och eventuellt registrera en ny.

Här kan du läsa mer om kundreskontran och leverantörsreskontran.

Leverantör

Elektronisk fakturahantering

Vi samlar alla inställningar för elektronisk fakturahantering, såväl utgående som inkommande på ett och samma ställe för att förenkla hanteringen av detta. Du når inställningarna via Arkiv – Företagsuppgifter – Leverantörsreskontra – Elektronisk fakturahantering.

Elektronisk fakturahantering

Sedan tidigare kan du hantera inkommande e-fakturor i systemet, en nyhet som kommer senare är att vi kommer att ha en koppling till en e-fakturaväxel så att du på ett smidigt sätt får in dina e-fakturor direkt i registreringsbilden.

Här kan du läsa mer om Elektronisk fakturahantering.

Nytt betalfilsformat – ISO 20022

På grund av nya EU-regler kommer alla Euro-betalningar via fil inom SEPA-området att behöva hanteras med ett nytt filformat – ISO 20022 XML – från och med 1 november 2016. SEPA omfattar de 28 EU-länderna; EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge; samt Monaco och Schweiz. Det nya filformatet hanterar inte bara Euro-betalningar utan även inrikesbetalningar och utlandsbetalningar i andra valutor än Euro. Det innebär att alla betalningar kan skickas i en fil i ett gemensamt filformat.

Företagsuppgifter

Här kan du läsa mer om hur du hanterar det nya betalfilsformatet i BL Administration.

Möjlighet att avföra leverantörsfakturor

Vi har lagt till en Avför-knapp även vid betalning av leverantörsfakturor. En sådan har tidigare endast funnits för kundfakturor men kan nu alltså även användas om du har behov av att boka bort en leverantörsfaktura utan att registrera en betalning.

Avför leverantörsfaktura

Här kan du läsa mer om Betalning av leverantörsfakturor.

Proportionering av ingående moms

Du som har blandad verksamhet kan numera ange detta i momsuppgifterna (Uppläggning – Momsuppgifter) tillsammans med din normala avdragsrätt. Här kan du läsa mer om Momshantering.

Blandad verksamhet

Vid registrering av en leverantörsfaktura kommer programmet att föreslå den angivna avdragsrätten för moms. Skulle det vara aktuellt kan du ändra avdragsrätten till en annan procentsats och därmed få en ny beräkning av momsbeloppet. Du har också möjlighet att ställa in om du vill att fokus ska stanna i inmatningsfältet för avdragsrätt ingående moms.

Här kan du läsa mer om Registrering leverantörsfakturor.

Vid användning av momskod på ett kostnadskonto tar beräkningen hänsyn till eventuell begränsad avdragsrätt för ingående moms.

Observera att programmet alltid använder den procentsats för avdragsrätten som angivits i momsupplägget utan möjlighet att ändra.

Här kan du läsa mer om Automatkonteringar.

Låsning av reskontraposter

Som en förlängning av anpassningar vi redan gjort i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd har vi gjort anpassningar även i kund- och leverantörsreskontran. Reskontraposter i kund- och leverantörsreskontran är nu låsta för ändring och borttagning om den verifikation de är kopplade till är låst. Vissa uppgifter går dock fortfarande att ändra även om reskontraposten i sig räknas som låst; förfallodatum, antal påminnelser, kryssruta för räntefakturering, kommentar och kryssruta för betalspärrad.

Betalposter är spärrade för ändring i sin helhet om den verifikation betalposten är kopplad till är låst. De kan heller inte tas bort.

Om en låst reskontrapost är felaktig får du istället avföra den och eventuellt registrera en ny.

Här kan du läsa mer om kundreskontran och leverantörsreskontran.

Lön

Skapa betalfil från skattedeklarationen

Från och med denna version kan du skapa en betalfil direkt från Skattedeklarationen. På så sätt slipper du lägga in en post i leverantörsreskontran för att kunna få med den i en betalfil. Genom att klicka på knappen kommer programmet att hämta upp betaldatumet från aktuell deklarationsdag, beloppet från sammanställningsfliken och OCR-numret från referensnumret som skapas utifrån ditt företags organisationsnummer. Har du via knappen F- SA-skatt lagt in ett belopp kommer det också att ingå i beloppet att betala.

Betalfil SKD

Här kan du läsa mer om Skattedeklarationen.